ສະຫລອງວັນສາກົນຕ້ານເອດ

Post by admin_aplus

Publish on December 3, 2019

ສິ້ນສຸດການລໍຄອຍ!
ຮ່ວມສະເຫລີມສະຫລອງວັນສາກົນຕ້ານເອດ ວັນທີ
1 ທັນວາ ປະຈຳປີ2019
ເພາະພວກເຮົາເຊື່ອວ່າຊຸມຊົນສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງໄປໃນທາງທີ່ດີໄດ້
—-‐—————————–‐
[ End of Waiting!
For celebration of World AIDS Day on 1st December in this year

You can watch the full video bellow
Because we truly believe that Community can make the change into a good way.
#CommunitiesMakeTheDifference
#WorldAIDSDay2019Laos
#WorldAIDSDay

See more posts…

ຄວາມໝາຍ ຄວາມສຳຄັນຂອງວັນສາກົນຕ້ານເອດ 1 ທັນວາ

ຄວາມໝາຍ ຄວາມສຳຄັນຂອງວັນສາກົນຕ້ານເອດ 1 ທັນວາ

ມາຮູ້ຈັກ ວັນສາກົນຕ້ານເອດສ໌ຂອງໂລກ ຫນື່ງໃນວັນສຳຄັນຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ ເພື່ອຕໍ່ສູ້ເຊື້ອເຮສໄອວີ/ເອດສ໌ໃນທົ່ວໂລກ ມີຄວາມເປັນມາ...