+856 030 5011-871 nith01aplus@gmail.com
ວີດີໂອງານວັນສາກົນຕ້ານເອດ ປະຈຳປີ 2021

Post by Singkham

Publish on ເດືອນກຸມພາ 17, 2022
ວີດີໂອວັນສາກົນຕ້ານເອດປະຈຳປີ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ. ເຊິ່ງເພີ່ນກຳໜົດໃຫ້ແມ່ນທຸກໆວັນທີ່ 1 ທັນວາ ຂອງທຸກໆປີ. ສຳຫຼັບ ຄຳຂວັນວັນສາກົນຕ້ານເອດປີນີ້ແມ່ນ 1.ຢຸດຕິຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມ 2.ຢຸດຕິໂຣກເອດ ແລະ 3.ຢຸດຕິເຊື້ອລະບາດຕ່າງໆ.
ຄວາມໝາຍ ສຳຄັນຂອງວັນສາກົນຕ້ານເອດສ໌ (World AIDS Day) ແມ່ນ ເປັນວັນແຫ່ງການສົ່ງເສີມ ແລະ ກະຕຸ້ນໃຫ້ປະຊາກອນໂລກເກີດຄວາມຮູ້ ຄວາມເຂົ້າໃຈເຖີງປັນຫາ ແລະ ແນວທາງການຕອບໂຕ້ພະຍາດເອດສ໌ ເຊິງເປັນວັນນານາຊາດຮ່ວມມືກັນ ແລະ ຍັງເປັນວັນແຫ່ງການໄວ້ອາໄລເຖິງຜູ້ເສຍຊີວິດຍ້ອນພະຍາດເອດສ໌ດ້ວຍ.

See more posts…

APL+ ປະຊຸມສະຫຼຸບຜົນການຈັດຕັ້ງກິດຈະກຳຜ່ານມາ ແລະ ລະດົມຄວາມຄິດ ເພື່ອສຶບຕໍ່ໂຄງການໃນໄລຍະຕໍ່ໄປ.

APL+ ປະຊຸມສະຫຼຸບຜົນການຈັດຕັ້ງກິດຈະກຳຜ່ານມາ ແລະ ລະດົມຄວາມຄິດ ເພື່ອສຶບຕໍ່ໂຄງການໃນໄລຍະຕໍ່ໄປ.

ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບສັງລວມຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳຂອງສະມາຄົມເຄືອຂ່າຍຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ/ເອດ ໃນໂຄງການ...

3 ສະມາຄົມລົງພື້ນທີ່ເປົ້າໝາຍຈັດກອງປະຊຸມແນະນຳໂຄງການໃຫມ່

3 ສະມາຄົມລົງພື້ນທີ່ເປົ້າໝາຍຈັດກອງປະຊຸມແນະນຳໂຄງການໃຫມ່

ວັນທີ 28 ເມສາ 2022 ສະມາຄົມເຄືອຂ່າຍຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ/ເອດ (ສຄອ) ຮ່ວມກັບ ສະມາຄົມເພື່ອການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ປັບປຸງຊົນນະບົດ...

loLao