ສຽງຈາກອາສາສະໝັກ

by | ຕ.ລ. 24, 2019 | VIDEO | 0 comments

voices of volunteer ອາສາສະໝັກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ ການຝືກທັກຊະ ດ້ານການໃຫ້ຄຳປືກສາ ແລະ ສົງຕໍ່ຄວາມຮູ້ ຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດເຮສໄອວີເອດ ໃນ 4 ແຂວງພາກເໜືອ ຈັດຕັ້ງປະຕິດບັດໂດຍ APL+ and funding supported by Laosvoices (Empowerment) to empower the hidden voices of women living with HIV/AIDS in Laos

See more posts…