ຜົນສະຫຼຸບໂຄງການ ຊຸມຊົນເປັນເຈົ້າການເພື່ອການໂຕ້ຕອບພະຍາດໂຄວິດ-19

ວີດີໂອຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳຂອງໂຄງການ ຢູ່ເມືອງຫິນບູນ 5 ບ້ານ ແລະ ເມືອງຍົມມະລາດ 5 ບ້ານ ທັງໝົດ 10 ບ້ານ ເຊິ່ງເປັນໂຄງການເພື່ອປູກຈິດສຳນຶກໃຫ້ຊຸມຊົນໃນການປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ ເພື່ອຍົກສູງຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ອາສາສະໝັກບ້ານກ່ຽວກັບການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນພະຍາດໂຄວິດ...

ວີດີໂອງານວັນສາກົນຕ້ານເອດ ປະຈຳປີ 2021

ວີດີໂອວັນສາກົນຕ້ານເອດປະຈຳປີ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ. ເຊິ່ງເພີ່ນກຳໜົດໃຫ້ແມ່ນທຸກໆວັນທີ່ 1 ທັນວາ ຂອງທຸກໆປີ. ສຳຫຼັບ ຄຳຂວັນວັນສາກົນຕ້ານເອດປີນີ້ແມ່ນ 1.ຢຸດຕິຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມ 2.ຢຸດຕິໂຣກເອດ ແລະ 3.ຢຸດຕິເຊື້ອລະບາດຕ່າງໆ. ຄວາມໝາຍ ສຳຄັນຂອງວັນສາກົນຕ້ານເອດສ໌ (World AIDS Day) ແມ່ນ...

ທ່ານ ທອງແດງ ສີລາກຸນໃຫ້ສຳພາດ ໃນວັນສາກົນຕ້ານເອດສ໌

ທ່ານ ທອງແດງ ສີລາກຸນ ຜູ້ຈັດການ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດຕ້ານເອດ ປະຈຳ ສປປລາວ ໃຫ້ສຳພາດ ເນື່ອງໃນວັນສາກົນຕ້ານເອດ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍ ທ່ານ ທອງແດງ ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງ ເຖີງປັນຫາ ຄວາມໝາຍ ຄວາມສຳຄັນ ແລະ ແຜນປະຕິບັດຂອງວຽກງານຕອບໂຕ້ພະຍາດເອດສ໌ ວ່າເຮັດແນວໃດ ສປປ.ລາວ ຈະບັນລຸເປົ້າໝາຍ...

ການຢຸດຕິຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມໃນຄວາມໝາຍຂອງຂ້ອຍ

ການຢຸດຕິຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມຕໍ່ຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີເອດສ໌ໃນທັດສະນະຂອງ ກິ່ງຄຳ ຍັງນຸວົງ ຜູ້ປະສານງານໂຄງການ ຂອງ ສະມາຄົມເຄືອຂ່າຍຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ/ເອດສ໌ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ເນື່ອງໃນວັນສາກົນຕ້ານເອດສ໌ ປີ 2021 ນີ້ ຊຶ່ງທາງອົງການອະນາໄມໂລກ ກໍ່ຄື ທົ່ວໂລກ ກຳລັງໃຫ້ຄວາມສຳຄັນເຖີງປັນຫາ ແລະ...