ຄວາມຫຼັງຝັງໃຈ ຊິວິດ ແລະ ເຊື້ອພະຍາດເອດ   ໃນຄອບຄົວຫນຶ່ງມີຄູ່ຜົວເມຍ ແລະ ລູກນ້ອຍຄົນຫນຶ່ງ. ສ່ວນຜົວອາຊີບແມ່ນຂັບລົດເດີນທາງໄກຢູ່ມາມື້ຫນຶ່ງຜູ້ເປັນຜົວມີອາການເຈັບປ່ວຍມາໄດ້ສອງປີ ແຕ່ບໍ່ຮູ້ສາເຫດວ່າປ່ວຍຍ້ອນຫຍັງແລະພະຍາດຫຍັງມີແຕ່ໄປປິ່ນປົວດີແລ້ວກໍກັບມາເປັນໃຫມ່ອີກ ໄປເຮັດວຽກກະບໍ່ໄດ້ເງິນປິ່ນປົວກໍ່ຈົນຫມົດຕົວອາການທີ່ປ່ວຍກະບໍ່ດີຂື້ນເລີຍໄປຫາຫມໍດູຫມໍເລີຍບອກວ່າບໍ່ມີຫຍັງເຮັດໄຫ້ຜູ້ກ່ຽວ ໄຫ້ຜູ້ກ່ຽວໄປຊອກເອົາເອງເມືອໄດ້ຍິນທ່ານຫມໍເວົ້າແບບນັັ້ນກໍຍັງຄິດບໍ່ອອກວ່າແມ່ນຫຍັງເວລາຜ່ານໄປໄດ້ສອງປີຜູ້ເປັນເມຍກໍ່ໄດ້ມີອາການເຈັບປ່ວຍຄືກັບຜົວແລະໄດໄປກວດແລະປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງຫມໍດີແລ້ວ ແຕ່ກະກັບມາເປັນອີກຕອນນັ້ນກະຍັງບໍ່ຮູ້ສາເຫດວ່າຕົວເອງເປັນພະຍາດຫຍັງຈົນເມື່ອຍທ່ຽວໄປຫາຫມໍ

ສອງຜົວເມຍບໍ່ມີໃຜຊິເບິ່ງກັນ:  ສອງຜົວເມຍບໍ່ມີໃຜຊິເບິ່ງກັນໄດ້ເພາະລູກຍັງນ້ອຍເມຍມີອາການເຈັບຫນັກຂຶ້ນເລີຍໄປກວດຢູ່ໂຮງຫມໍອີກ ທ່ານຫມໍເລີຍບອກວ່າດຽວນີ້ໄດ້ກວດພະຍາດຫຍັງກະບໍ່ເຫັນແຕ່ທ່ານຫມໍບອກວ່າຍັງແຕ່ກວດຊອກຫາເຊື້ອພະຍາດເຮສໄອວິ ຫຼັງງຈາກທ່ານຫມໍໄດ້ໄຫ້ຂໍ້ມູນ ແລະ ຄວາມຮູ້ກ່ຽວເລື່ອງເຮສໄອວິໄຫ້ແກ່ພວກເຮົາສອງຜົວເມຍ ແລ້ວ ເລີຍໄດ້ຕົກລົງກວດເລືອດ ເພື່ອຫາເຊື້ອເຮສໄອວີ  ເມືອຜົນກວດອອກມາທ່ານຫມໍເລີຍແຈ້ງຜົນທີກວດວ່າຕິດເຊື້ອເຮສໄອວິ ແລະ ທ່ານຫມໍ ກໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄຳແນະນຳແລະພອ້ມບອກວ່າເລື່ອງນີ້ຈະເກັບເປັນຄວາມລັບຈະບໍ່ໃຫ້ຄົນອື່ນຮູ້ແຕ່ໃນເວລານັ້ນສິ່ງທີ່ຄິດ ແລະ ກັງວົນໃຈທີ່ສຸດແມ່ນເລື່ງ ລູກເພາະ ລູກຍັງນ້ອຍ ແລະ ບໍ່ກ້າເອົາລູກມາກວດຍ້ານຜົນກວດອອກມາເປັນຜົນບວກເພາະລູກກິນນົມແມ່ຮອດ1ປີ8ເດືອນ

ໄປລວມກຸ່ມຜູ້ຕິດເຊື້ອ PLHIV self—help group meeting

ທ່ານຫມໍໄດ້ແນະນຳໄຫ້ໄປລວມກຸ່ມຜູ້ຕິດເຊື້ອ ເມືອໄດ້ໄປລວມກຸ່ມ ແລະ ເຫັນຄົນອື່ນກະຕິດເຊື້ອຄືຕົນເອງຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ສະບາຍໃຈຂຶ້ນຈາກນັ້ນຈຶ່ງໄດລົງມາປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງຫມໍເສດຖາທິລາດ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ອາການທີ່ປ່ວຍກະເລີ່ມດີຂຶ້ນເປັນລຳດັບ ນອນຢູ່ໂຮງຫມໍປະມານ ເປັນເວລາ 45 ວັນ  ບໍ່ມີໃຜໄປຫາ ແລະ ຢູມາວັນນຶງນ້ອງສາວ ຜູ້ຢູ່ທາງບ້ານໄດ້ໂທຫາ ແລ້ວບອກວ່າ ບໍ່ເອື້ອຍ ແລະ ຜົວກັບບ້ານເດັດຂາດ ຈະເປັນແນວໃດ ກໍ່ຍາ ໃຫ້ຢູ່ໂຮງຫມໍພຸ້ນເລີຍເພາະມີຄົນເວົ້າຢູ່ບ້ານເວົ້າວ່າຜົວກັບເອື້ອຍເປັນເອດ ຄືທາງບ້ານມີຄົນ ສາ ກັນ ນັນໄປຫມົດ ແຕ່ລະຄົນ ກໍ່ໄດ້ ສາ ກັນໄປ ຕ່າງໆ ນາໆ,  ນ້ອງສາວເອງ ລາວກໍໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ໄປດ້ວຍ  ເພາະວ່າ ຕອນນັ້ນ ລູກສາວ ຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໃຫ້ນ້ອງສາວດູແລ ເວລາ ທີ່ໄປໂຮງໝໍ ຢູ່ນະຄອນຫລວງ, ເພື່ອໃຫ້ຫລາຍຄົນ ຫາຍສົງໄສ ນ້ອງສາວກະໄດ້ຕັດສີນໃຈ ເອົາຫລານໄປກວດຫາເຊື້ອເຮສໄອວີ ເປັນແຕ່ບູນ ຜົນກວດອອກມາ ເປັນລົບ ນ້ຳຕາໄຫລອອກດ້ວຍຄວາມດີໃຈ ທີ່ລູກ ບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນຈາກຕົນ

ມືດໄປຫມົດທຸກດ້ານເປັນຫຍັງຄວາມລັບຈຶ່ງເປີດ:   ຄວາມດີໃຈແປບດຽວກໍ່ຫາຍໄປ ເມືອໄດ້ຍີນຄວາມເວົ້າທີ່ນ້ອງສາວເວົ້າ ມັນກ້ອງຢູ່ໃນຫົວ ຄຳເວົ້າທີ່ນ້ອງສາວເວົ້າອອກມາແບບນັ້ນຈົນມຶນມືດໄປຫມົດທຸກດ້ານ  ເປັນຫຍັງຄວາມລັບຈຶ່ງເປີດຍ້ອນແພດຫມໍເປັນຄົນບອກວ່າເຮົາຕິດເຊື້ອ ຕອນຊິກວດເລືອດ ທ່ານຫມໍຄືວ່າ ທຸກຢ່າງປິດເປັນຄວາມລັບເປັນຄວາມລັບແລ້ວຕົນເອງກໍ່ວ່າ ຈະບໍ່ມີໃຜຮູ້  ນອກຈາກ ທ່ານໝໍ ແລະ ຕົນເອງ,  ເມືອເລືອງມັນແດງປານນັ້ນ ແລ້ວ ຂພຈ   ບໍ່ມີທາງເລືອກ ແລະຕ້ອງຕັດສີນໃຈ ຍອມຮັບ ແລ້ວໄດ້ ປືກສາ ທ່ານໝໍ ເພື່ອຫາມື້ອອກໂຮງໝໍ ຕົນເອງຈຶ່ງໄດ້ປຶກສາທ່ານຫມໍວ່າ ເວລາອອກໂຮງໝໍ ຂໍກັບບ້ານເວລາ 9ໂມງກາງຄືນໄດ້ອອກໂຮງຫມໍແລ້ວມາຢູ່ບ້ານພີ່ນ້ອງກ່ອນ

ມື້ກັບບ້ານ ມື້ຕໍ່ມາເລີຍເດີນທາງກັບບ້ານເມືອເຂົ້າໄປຮອດເຮືອນມີແຕ່ຄົນເບິ່ງຫນ້າຄືກັບຄົນແປກຫນ້າບໍ່ມີໃຜເວົ້ານຳ ຄົນພາຍໃນຄອບຄົວຍັງບໍ່ມີໃຜເຂົ້າໃຈຍ້ອນເຂົາບໍ່ຮູ້ຂໍ້ມູນ ສ່ວນຜູ້ເປັນລູກເມືອເຫັນຫນ້າແມ່ລູກບອກວ່າມື້ນີ້ລູກບໍ່ນອນນຳແມ່ເດີ ເຮົາຍ້ານຕິດເອດນຳແມ່ ເວລານັ້ນຄິດຫຍັງບໍ່ອອກບໍ່ຮູ້ຊິໄຫ້ຫຼືຮ້າຍກັບລູກ ແລະ ບໍ່ຮູ້ຊິໃຫ້ຂໍ້ມູນລູກແນວໃດເພາະຕົນເອງຫາກະເດີນທາງມາຮອດແດ່ ມື້ຕໍ່ມາເມືອຕັ້ງສະຕິໄດ້ແລ້ວຈຶ່ງໄດ້ອະທິບາຍໃຫ້ລູກເຂົ້າໃຈ  ແຕ່ຄົນພາຍໃນຄອບຄົວຍັງມີການຈຳແນກລັງກຽດໃນການຢູ່ຮ່ວມກັນຄູ່ຜົວເມຍຈຶ່ງໃຊ້ຊີວິດລຳບາກຢູ່ໃນຄອບຄົວນຳເອື້ອຍ ນ້ອງ ເມືອເກີດບັນຫານີ້ຈຶ່ງໄດ້ໄປປຶກສາກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອມາໃຫ້ຂໍ້ມູນກັບຄົນໃນຄອບຄົວເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈໃນການໃຊ້ຊີວິດຮ່ວມກັນ ແລະ ລົງໂຄສະນາພາຍໃນບ້ານເລື່ອງການຢູ່ຮ່ວມກັນແລະເສັ້ນທາງການຕິດຕໍ່ພະຍາດເອດ ໃຫ້ກັບຊຸມຊົນເຂົ້າໃຈຫລາຍຂື້ນ ແຕ່ເຂົາກະຍັງບໍ່ຍອມຮັບ

ອອກຈາກບ້ານໄປຕ້ັງເຮືອນຢູ່ບອ່ນອືນ ແລະ ເຮັດວຽກສະມາຄົມ  

ເມື່ອສຸຂະພາບຕົນເອງແຂງແຮງຂື້ນແລ້ວຈື່ງໄດ້ຊວນຜົວອອກໄປຕັ້ງເຮືອນນ້ອຍຢູ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຮົາສະບາຍໃຈຂຶ້ນ   ປີ2008 ກະໄດ້ເຂົ້າຊ່ວຍວຽກນຳ ສະມາຄົມເຄືອຂ່າຍຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ   ໄດ້ໄປຝືກອົບຮົມ ແລ້ວ ມາລົງວຽກງານໂຄສະນາໃຫ້ຄວາມຮູ້ໃນຊຸມຊົນ  ເພື່ອໃຫ້ສັງຄົມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບພະຍາດເອດ  ເມືອເປີດຕົວເອງ ຢູ່ບ້ານແຫ່ງຫນຶ່ງເພື່ອໃຫ້ຄົນອື່ນຮູ້ແລະ ເຫັນຜູ້ຕິດເຊື້ອກໍສາມາດໃຊ້ຊິວິດຮ່ວມກັບສັງຄົມບ້ານ ແລະ ສາມາດໃຊ້ຊິວິດປົກະຕິຄືຄົນທົ່ວໄປ ແຕ່ຄົນໃນຊຸມກໍ່ຍັງບໍ່ຍອມຮັບ ແລະ ຍັງການຈຳແນກສັງກຽດສູງຫລາຍ ແລ້ວຊາວບ້ານ ໄດ້ໄລຜົວ ຂພຈ ອອກຈາກບ້ານ ແລະ ຖືກໄລ່ອອກຈາກວຽກຍ້ອນຕິດເຊື້ອເອດ ເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວມີຄວາມຫຍຸ້ງຢາກຫລາຍ ຈິດໃຈກໍ່ເສົ້າໝອງ ການດຳລົງຊີວິດກະມີຄວາມຍຸ້ງຍາກຫລາຍ  ອົດບໍ່ໄດ້ ຈຶງໄດ້ໄປຂໍຄຳປຶກສາກັບທ່ານໝໍ ແລະ ໂຄງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຮັດແນວໃດເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຄົນອື່ນຖືກຜົນກະທົບຄືກັບເຮົາ ແລະໄດ້ຍົກໂຕຢ່າງຄອບຄົວຂອງຕົນ ໃຫ້ເອົາຄອບຄົວເປັນເຮົາແບບຢ່າງແຕ່ສິ່ງທີຍັງກັງວົນຫຼາຍໃນທຸກມື້ນີ້ແມ່ນບ່ອນທີ່ຜົວເຮັດວຽກຖ້າເຂົາຫາກຮູ້ວ່າເຮົາຕິດເຊື້ອຊິເກີດຫຍັງຂຶ້ນອີກ ສ່ວນເມຍແມ່ນໄດ້ຊ່ວຍເຫຼື່ອໂຄງການຫຼາຍບ່ອນເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມແລະຊ່ວຍເຫຼືອສະມາຊິກດ້ວຍກັນແຕ່ປະຈຸບັນກະເຮັດວຽກຊ່ວຍກຸ່ມຜູ້ຕິດເຊື້ອ (ກຸມຊ່ວຍເຫຼືອຕົນເອງ) ມາແຕ່ 2006 ຈົນຮອດປັດຈຸບັນ