+856 030 5011-871 nith01aplus@gmail.com
ກິດຈະກຳລວມກຸ່ມສະມາຊິກຂອງສະມາຄົມເຄືອຂ່າຍ…

Post by Singkham

Publish on ເດືອນກຸມພາ 17, 2022

ວັນທີ່ 11 ກຸມພາ 2022 ທີ່ສະມາຄົມເຄື່ອຂ່າຍຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ/ເອດ ບ້ານນາແຄ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີກິດຈະກຳລວມກຸ່ມໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກສະມາຄົມພາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ, ເພື່ອປຶກສາຫາລື ເຖີງຄວາມຄາດຫວັງ ປັນຫາທີ່ສະມາຊິກໄດ້ພົບພໍ້ ຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ວຽກງານທີ່ສະມາຊິກໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນໄລຍະການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19.

ໃນໂອກາດກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ນາງ ດານນຽວ ດາມ (Danielle Dumm) ພ້ອມດ້ວຍທີມງານ  ຈາກພາກສ່ວນການເມືອງ ແລະ ເສດຖະກິດ ຂອງສະຖານທູດອະເມຣິກາ ໃຫ້ກຽດມາຢ້ຽມຢາມ ສະມາຄົມ ແລະ ກິດຈະກຳຂອງສະມາຄົມໃນຄັ້ງນີ້ດ້ວຍ.

ຈາກນັ້ນ ທ່ານພັນທະມິດ ແສງປັນຍາ ຜູ້ອຳນວຍການ ສະມາຄົມເຄືອຂ່າຍຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ/ເອດ ໄດ້ມອບເຂົ້າສານ ແລະ ຂອງໃຊ້ຈຳເປັນຈຳນວນໜຶ່ງໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກຂອງສະມາຄົມ ເຊິ່ງເປັນພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງການສະໜັບສະໜູນຈາກໂຄງການຕອບໂຕ້ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19(C19 RM).

See more posts…

APL+ ປະຊຸມສະຫຼຸບຜົນການຈັດຕັ້ງກິດຈະກຳຜ່ານມາ ແລະ ລະດົມຄວາມຄິດ ເພື່ອສຶບຕໍ່ໂຄງການໃນໄລຍະຕໍ່ໄປ.

APL+ ປະຊຸມສະຫຼຸບຜົນການຈັດຕັ້ງກິດຈະກຳຜ່ານມາ ແລະ ລະດົມຄວາມຄິດ ເພື່ອສຶບຕໍ່ໂຄງການໃນໄລຍະຕໍ່ໄປ.

ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບສັງລວມຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳຂອງສະມາຄົມເຄືອຂ່າຍຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ/ເອດ ໃນໂຄງການ...

3 ສະມາຄົມລົງພື້ນທີ່ເປົ້າໝາຍຈັດກອງປະຊຸມແນະນຳໂຄງການໃຫມ່

3 ສະມາຄົມລົງພື້ນທີ່ເປົ້າໝາຍຈັດກອງປະຊຸມແນະນຳໂຄງການໃຫມ່

ວັນທີ 28 ເມສາ 2022 ສະມາຄົມເຄືອຂ່າຍຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ/ເອດ (ສຄອ) ຮ່ວມກັບ ສະມາຄົມເພື່ອການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ປັບປຸງຊົນນະບົດ...

loLao