ຄວາມໝາຍ ຄວາມສຳຄັນຂອງວັນສາກົນຕ້ານເອດ 1 ທັນວາ

by | ​ພ.ຈ. 19, 2021 | ຂໍ້ມູນ HIV/AIDS | 0 comments

ມາຮູ້ຈັກ ວັນສາກົນຕ້ານເອດສ໌ຂອງໂລກ ຫນື່ງໃນວັນສຳຄັນຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ ເພື່ອຕໍ່ສູ້ເຊື້ອເຮສໄອວີ/ເອດສ໌ໃນທົ່ວໂລກ ມີຄວາມເປັນມາ ແລະ ຄວາມໝາຍ ຄວາມສຳຄັນແນວໃດ.

ວັນເອດສ໌ໂລກໄດ້ລິເລີ່ມຂື້ນໃນເດືອນ ສິງຫາ ປີ ຄ.ສ 1987 ໂດຍ ເຈມສ໌ ດັບເບີລຢູ ແລະ ໂທມັສ ເນັດເທີ ເຊີ່ງຂະນະນັ້ນເຮັດວຽກເປັນພະນັກງານຂໍ້ມູນສາທາລະນະໃຫ້ໂຄງການປ້ອງກັນພະຍາດເອດສ໌ໂລກ(The Grobal Programe on AIDS) ຂອງ ອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ໃນເມືອງເຈນນີວາ ປະເທດສະວິສເຊີແລນ.

ໂດຍ ເຈມສ໌ ແລະ ເນັຕເທີ ໄດ້ນຳແນວຄິດນີ້ສະເໜີ ດຣ.ໂຈນາທານ ຜູ້ອຳນວຍກການ ໂຄງການປ້ອງກັນພະຍາດເອດສ໌ໂລກ (ປັດຈຸບັນຮູ້ຈັກກັນໃນຊື່ UNAIDS). ດຣ.ໂຈນາທານ ມັກແນວຄິດ ແລະ ເຫັນດີ ພາຍໃຕ້ທີ່ປະຊຸມຂອງລັດຖະມົນຕີສາທາລະນະສຸກທົ່ວໂລກ ກ່ຽວກັບໂຄງການປ້ອງກັນພະຍາດເອດສ໌ໂລກ ເມື່ອ ເດືອນ ມັງກອນ ປີ ຄ.ສ 1988 ທີ່ປະຊຸມ ມີການສະເໜີໃຫ້ມີຊ່ອງທາງການສື່ສານ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ ແລະ ປະສົບການ ລວມທັງຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ.

ຫຼັງຈາກນັ້ນ ວັນເອດສ໌ໂລກ ຈຶ່ງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກທົ່ວໂລກ ແລ້ວອົງການອະນາໄມໂລກກໍ່ຄື ໂຄງການປ້ອງກັນພະຍາດເອດສ໌ໂລກ ຈຶ່ງໄດ້ກຳໜົດໃຫ້ວັນທີ່ 1 ທັນວາ ຂອງທຸກໆປີເປັນວັນເອດສ໌ໂລກ (World AIDS Day) ເພື່ອກະຕຸ້ນໃຫ້ປະຊາກອນໂລກເກີດຄວາມຮູ້ ຄວາມເຂົ້າໃຈເຖີີງປັນຫາຂອງໂລກເອດສ໌ ຊຶ່ງເປັນວັນນານາຊາດຮ່ວມມືກັນໃນການຕໍ່ຕ້ານພະຍາດເອດສ໌ ແລະ ຍັງເປັນວັນແຫ່ງການໄວ້ອາໄລເຖີງຜູ້ເສຍຊີວິິດຈາກພະຍາດເອດສ໌ດ້ວຍ.

ຖືໄດ້ວ່າ ວັນເອດສ໌ໂລກ ເກີດຂື້ນໃນລະຫວ່ງການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດເອດໄປທົ່ວໂລກ ເປັນວັນທີ່ຈະນຳຂ່າວສານ ຄວາມເຫັນໃຈ ຄວາມຫວັງ ຄວາມເປັນອັນໜຶ່ງອັນດຽວກັນ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບພະຍາດເອດໃນທົ່ວໂລກ.

ພະຍາດເອດສ໌(AIDS) ເປັນພາວະພູມຄຸ້ມກັນບົກຜ່ອງ ທີ່ອັນຕະລາຍເຖີີງຊີວິດ ທີ່ເກີດຈາກການຕິດເຊື້ອ ໄວຣັສເຮສໄອວີ (HIV) ໂຈມຕີລະບົບພູມຄຸ້ມກັນຂອງມະນຸດ ແລະ ຫຼູດຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ພະຍາດອື່ນໆ ຈົນເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍບໍ່ມີພູມຄຸ້ມກັນພຽງພໍໃນການປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດຈາກພາຍນອກ ເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດຕິດເຊື້ອອື່ນໆ ແຊກຊ້ອນ ເຊັ່ນ ວັນນະໂຣກ ປອດບວມ ເປັນຕົ້ນ.

ດັ່ງນັ້ນ,ທາງລັດຖະບານ ກໍ່ ຄື ໜ່ວຍງານສາທາລະນະສຸກ ທັງອົງການເອກະຊົນ ແລະ ບຸກຄົນທົ່ວໂລກ ຈຶ່ງໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບວຽກງານໃຫ້ຄວາມຮູ້ເລື່ອງການປ້ອງການ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດເອດສ໌ມາໂດຍຕະຫຼອດ.

ໃນປີ 2020 ທາງອົງການອະນາໄມໂລກ ປະເມີນວ່າ ມີຕົວເລກຜູູ້ຕິິດເຊື້ອ HIV ທົ່ວໂລກຢູ່ທີ່ປະມານ 37 ລ້ານຄົນ, ຕິດເຊື້ອໃຫມ່ 1,5 ລ້ານຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດໃນປີ 2020 ປະມານ 6 ແສນກວ່າຄົນ ຈຶ່ງຖືວ່າພະຍາດເອດສ໌ເປັນປັນຫາສາທາລະນະສຸກສາກົນທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດໂລກ.

ຢ່າງໃດກໍ່ດີ, ປັດຈຸບັນນີ້ ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບເຊື້ອ ເຮສໄອວີ (HIV) ແລະ ພະຍາດເອດ (AIDS) ດີຂື້ນ ປະກອບກັບ ເທັກໂນໂລຍີ ແລະ ວິທະຍາສາດການແພດກ້າວໜ້າຫຼາຍກວ່າເມື່ອກ່ອນ ຖ້າຫາກຄົນຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີໄດ້ຮັບການກວດພົບຢ່າງວອງໄວ ແລະ ໄດ້ຮັບຢາຕ້ານໄວຣັສທີ່ເຫມາະສົມຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີທຸກມື້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຄົນຕິດເຊື້ອກັບມາໃຊ້ຊີວິດໄດ້ຕາມປົກກະຕິ.

ເຊື້ອເຮສໄອວີ ບໍ່ຕິດຕໍ່ທາງການສຳພັດ ຫຼື ການໃຊ້ຊີວິດປະຈຳວັນຮ່ວມກັນ ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ເຮືອນ ໂຮງຮຽນ ບ່ອນເຮັດວຽກ. ດັ່ງນັ້ນ, ຫາກຄົນໃນສັງຄົມເປີດໃຈຍອມຮັບ ຫຼຸດຜ່ອນການຈຳແນກລັງກຽດ ແລະ ພ້ອມທີ່ຈະຢູ່ຮ່ວມກັນກັບຜູ້ມີເຊື້ອເຮສໄອວີ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ ແລະ ຄອບຄົວຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອ ສາມາດໃຊ້ຊີວິດຢູ່ໃນສັງຄົມຢ່າງມີຄວາມສຸກຫຼາຍຂື້ນ.
—————————————–

See more posts…