ຜົນສະຫຼຸບໂຄງການ ຊຸມຊົນເປັນເຈົ້າການເພື່ອການໂຕ້ຕອບພະຍາດໂຄວິດ-19

ວີດີໂອຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳຂອງໂຄງການ ຢູ່ເມືອງຫິນບູນ 5 ບ້ານ ແລະ ເມືອງຍົມມະລາດ 5 ບ້ານ ທັງໝົດ 10 ບ້ານ ເຊິ່ງເປັນໂຄງການເພື່ອປູກຈິດສຳນຶກໃຫ້ຊຸມຊົນໃນການປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ ເພື່ອຍົກສູງຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ອາສາສະໝັກບ້ານກ່ຽວກັບການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນພະຍາດໂຄວິດ ພ້ອມທັງສາມາດສົ່ງຕໍ່ຄວາມຮູ້ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໄດ້.ໂດຍກິດຈະກຳຫຼັກໆທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຈັດຕັ້ງຜ່ານມາ ຄື ການລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນ ການລົງໂຄສະນາໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ແລະ ການສ້າງອ່າງລ້າງມືໃຫ້ໂຮງຮຽນ.

ທ່ານ ທອງແດງ ສີລາກຸນໃຫ້ສຳພາດ ໃນວັນສາກົນຕ້ານເອດສ໌

ທ່ານ ທອງແດງ ສີລາກຸນ ຜູ້ຈັດການ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດຕ້ານເອດ ປະຈຳ ສປປລາວ ໃຫ້ສຳພາດ ເນື່ອງໃນວັນສາກົນຕ້ານເອດ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍ ທ່ານ ທອງແດງ ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງ ເຖີງປັນຫາ ຄວາມໝາຍ ຄວາມສຳຄັນ ແລະ ແຜນປະຕິບັດຂອງວຽກງານຕອບໂຕ້ພະຍາດເອດສ໌ ວ່າເຮັດແນວໃດ ສປປ.ລາວ ຈະບັນລຸເປົ້າໝາຍ ເພື່ອສິ້ນສຸດພະຍາດເອດສ໌ໄດ້ໃນປີ 2030.