APL+ ຮ່ວມກັບ ສູນຕ້ານເອດ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດຕ້ານເອດ ລົງພື້ນທີ່ຢ້ຽມຢາມ ແລກປ່ຽນກັບ ອາສາສະມັກ ແລະ ທ່ານໝໍ

APL+ ຮ່ວມກັບ ສູນຕ້ານເອດ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດຕ້ານເອດ ລົງພື້ນທີ່ຢ້ຽມຢາມ ແລກປ່ຽນກັບ ອາສາສະມັກ ແລະ ທ່ານໝໍ

ປັນຫາການຈຳແນກລັງກຽດ ການຂາດຢາ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ ຍັງຄົງເປັນປັນຫາຍຶດເຍື້ອຍາວນານ ທີ່ລັດຖະບານ ສປປ.ລາວ ຮ່ວມກັບອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມລາວ ແລະ ສາກົນ ດ້ວຍການດຶງດູດເອົາທຶນຮ່ອນ ມາຈັດຕັ້ງ ກິດຈະກຳຕ່າງໆ ເພື່ອການລົນນະລົງ ການປ້ອງກັນ ການເຂົ້າເຖິງງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການບໍລິການຢ່າງທັນການ ທີ່ສອດຄ່ອງຕາມແຜນຍຸດທະສາດ ເພື່ອການລຶບລ້າງພະຍາດເອດໃຫ້ໄດ້ໃນປີ 2030.
 
ທ່ານ ກໍລະກັນ ທິບພະວົງ ປະທານ ສະມາຄົມເຄື່ອຂ່າຍຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ/ເອດ ຮ່ວມກັບ ທ່ານ ທອງແດງ ສີລາກຸນ ຜູ້ຈັດການອົງການສະຫະປະຊາຊາດຕ້ານເອດ ແລະ ທ່ານ ດຣ. ແພງເພັດ ເພັດວິໄຊ ຫົວໜ້າຂະແໜງໂຄສະນາສູນຕ້ານເອດ ແລະ ພຕພ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ພ້ອມດ້ວຍທີມງານທັງ 3 ອົງການ .ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 14-17 ມີນາ 2022 ໄດ້ລົງພື້ນທີ່ ຕິດຕາມ ແລກປ່ຽນ ກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ນາຍໝໍ ແລະ ພະຍາບານ ທີ່ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ ໜ່ວຍງານຈ່າຍຢາຕ້ານ ແລະ ແລະໜ່ວຍງານປິ່ນປົວພະຍາດເອດ ທີ່ 3 ແຂວງພາກໃຕ້ ຄື ສາລະວັນ ຈຳປາກສັກ ແລະ ແຂວງສະວັນນະເຂດ.
 
ໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວ ພາຍຫຼັງການກ່າວທັກທາຍໃຫ້ຮູ້ຈັກກັນດີ ແລະ ກ່າວຈຸດປະສົງຂອງການລົງພື້ນທີ່ໃນຄັ້ງນີ້ແລ້ວ ຄະນະໄດ້ລົງເລິກ ສົນທະນາ ແລກປ່ຽນ ເຖີງປັນຫາຈຸດອ່ອນ ຈຸດແຂງ ພາຍໃນລະບົບ ແລະ ປັນຫາຂໍ້ຄົງຄ້າງຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ເພື່ອຫາຊ່ອງວ່າງ ແນວທາງຮ່ວມກັນປັບປຸງການບໍລິການ ການຈ່າຍຢ່າ ແລະ ການຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດ ຂອງບຸກຄະລາກອນພາຍໃນ. ນອກຈາກນີ້ ປັນຫາຂອງຄົນເຈັບຖືເປັນວຽກງານບໍລິມະສິດຂອງກະຊວງ ອົງການ ແລະ ສະມາຄົມຂອງພວກເຮົາ ໂດຍສະເພາະຄົນເຈັບຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ ທີ່ຍັງພົບປັນຫາການຈຳແນກລັງກຽດໃນຕົວເອງ ແລະ ຊຸມຊົນ ປັນຫາການຂາດຢາໃນຜູ້ຕິດເຊື້ອ ປະກອບກັບຖານະທາງຄອບຄົວຍາກຈົນ ອະນາຖາ ລາຍໄດ້ບໍ່ພຽງພໍຕໍ່ການດຳລົງຊີວິດ.
 
ທ່ານ ທອງແດງ ສີລາກຸນ ກ່າວທາບທາມຕອນໜຶ່ງວ່າ ການລົງພື້ນທີ່ໃນຄັ້ງນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າມີຈຸດສົນໃຈພິເສດ ຄື ການມາເບິ່ງພາບລວມ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ ທີ່ພວກເຮົາກຳລັງເຮັດຄູ່ມື ເລື່ອງການຫຼຸດຜ່ອນການຈຳແນກລັງກຽດ ກັບຊຽວຊານ ວ່າມັນແມ່ນແນວໃດເລື່ອງການຈຳແນກລັງກຽດຕົວເອງ ຄອບຄົວ ແລະ ໃນຊຸມຊົນ. ແລະ ມີຄວາມເປັນໄດ້ຫຼາຍນ້ອຍຊ່ຳໃດ ກັບການຂະຍາຍຈຸດຈ່າຍຢາອອກໄປຂັ້ນເມືອງທີ່ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອຫຼາຍ. ທາງນາຍໝໍ ພະຍາບານ ມີຂໍ້ສະດວກ ຂໍ້ຍຸ້ງຍາກແນວໃດ ກັບທິດທາງການບໍລິການໃນຕໍ່ຫນ້າ.
 
ໃນການລົງຢ້ຽມຢາມ ແລກປ່ຽນນີ້ ຈະເປັນນິມິດໝາຍສຳຄັນຄັ້ງໜຶ່ງ ເພື່ອຫາແນວທາງການແກ້ໄຂປັນຫາຮ່ວມກັນ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການພັດທະນາຄຸນນະພາບຊີວິດທີ່ດີຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອໃນໄລຍະຍາວຕໍ່ໄປ. ໂດຍພາຍຫຼັງການພົບປະ ສົນທະນາກັບທາງສາທາລະນະສຸກແຕ່ລະແແຂວງ ແລະ ໜ່ວຍງານຈ່າຍຢາ ແລະ ປິ່ນປົວພະຍາດເອດແລ້ວ ທາງສະມາຄົມເຄື່ອຂ່າຍຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ/ເອດ (APL+) ພ້ອມຄະນະທີມງານ ໄດ້ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມຄອບຄົວທຸກຍາກ ອະນາຖາ ລາຍໄດ້ບໍພຽງພໍຕໍ່ການດຳລົງຊີວິດ ໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງໜັກ ເພື່ອມອບເຂົ້າສານ ອາຫານແຫ້ງ ຈຳນວນໜຶ່ງ ເຊິ່ງເປັນການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ “ໂຄງການຕອບໂຕ້ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19” (C19RM) ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນຂອງກອງທຶນໂລກ
 
 
 
 
POC ແລະ ART ແມ່ນຫຍັງ ແລະ ຄົນຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ ໄປຮັບຢາປິ່ນປົວຢູ່ໃສໄດ້ແດ່

POC ແລະ ART ແມ່ນຫຍັງ ແລະ ຄົນຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ ໄປຮັບຢາປິ່ນປົວຢູ່ໃສໄດ້ແດ່

ຫຼາຍທ່ານອາດຈະຍັງບໍ່ຮູ້ຈັກ “ຈຸດຈ່າຍຢາ” ແລະ “ຈຸດປິ່ນປົວພ້ອມຈ່າຍຢາ” ສຳຫຼັບຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີນັ້ນແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ. ຈຸດຈ່າຍຢາ ຫຼື Point of Care (PoC) ເປັນພຽງຈຸດຈ່າຍຢາຕ້ານເຊື້ອ ແລະ ໃຫ້ຄຳປຶກສາເບື້ອງຕົ້ນສຳຫຼັບຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ/ເອດເທົ່ານັ້ນ ຈະບໍ່ມີການການປິ່ນປົວພະຍາດເອດ ແລະ ພະຍາດແຊກຊ້ອນຕ່າງໆ ທີ່ມາຈາກພະຍາດເອດ ເຊັ່ນ ວັນນະໂລກ ອັກເສບປອດ ເປັນຕົ້ນ. ສ່ວນຈຸດປິ່ນປົວພ້ອມຈ່າຍຢາ ຫຼື Antiretroviral Therapy (ART) ເປັນທັງສູນປິ່ນປົວ ດູແລ ແລະ ພ້ອມຈ່າຍຢາສຳຫຼັບຜູ້ຕິດເຊື້ອ.  

ທັງຈຸດຈ່າຍຢາ  ແລະ ຈຸດປິ່ນປົວພ້ອມຈ່າຍຢາ ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳ ນຳພາຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ກໍຄື ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຈັດຕັ້ງຂຶ້ນ ເພື່ອປິ່ນປົວ ດູແລ ແລະ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການຈ່າຍຢາໃຫ້ຜູ້ຕິດເຊື້ອໂດຍສະເພາະ. ປະຈຸບັນນີ້ ໃນປະເທດລາວ ມີພຽງ 4 ຈຸດຈ່າຍຢາ  ແລະ 11 ຈຸດປິ່ນປົວພ້ອມຈ່າຍຢາ ລວມທັງໝົດ 15 ແຫ່ງ ແລະ ຄາດວ່າໃນອະນາຄົດອີກບໍ່ດົນ ຈະມີຈຸດຈ່າຍຢາ ແລະ ພ້ອມປິ່ນປົວຢ່າງທົ່ວເຖີງ ຕາມແຜນຍຸດທະຍາດຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກແຫ່ງ ສປປ.ລາວ.  

ເພາະ ເປັນຫາການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອເຮສໄອວີ ການຈຳແນກລັງກຽດໃນຊຸມຊົນ ການຂາດງົບປະມານ ແລະ ປັນຫາສະພາບຈິດໃຈຂອງກຸ່ມຜູ້ຕິດເຊື້ອ ຖືວ່າເປັນປັນຫາລະດັບຊາດ ທີ່ຕ້ອງໃຊ້ໄລຍະເວລາໃນການແກ້ໄຂ ເຮັດແນວໃດໃຫ້ສັງຄົມລາວເຮົາມີຜູ້ຕິດເຊື້ອເອດເປັນສູນ. ແລະ ພວກເຮົາໃນນາມອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມໜື່ງ ເຮັດໜ້າທີ່ເໝືອນເສນາທິການ ຂອງ ພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ເພື່ອປະຊາຊົນ ເພື່ອຄົນອີກຄົນ ຕ້ອງດິ້ນຮົນຫາແຫຼ່ງທຶນ ເພື່ອມາສະໜັບສະໜູນ ວຽກງານ ແລະ ການເຮັດກິດຈະກຳ.  

ໂດຍໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 19-26 ກຸມພາ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ ສະມາຄົມເຄືອຂ່າຍຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ/ເອດ ນຳໂດຍ ທ່ານ ພັນທະມິດ ແສງປັນຍາ ຜູ້ອຳນວຍການ ພ້ອມດ້ວຍທີມງານ ໄດ້ເດີນທາງຢ້ຽມຢາມ ຕິດຕາມ ເພື່ອນຮ່ວມງານ ແລະ ອາສາສະມັກປະຈຳຈຸດຈ່າຍຢາ ແລະ ປິ່ນປົວພະຍາດເອດ ຢູ່ 3 ແຂວງ ພາກເໜືອຂອງລາວ ຄື ແຂວງໄຊຍະບຸລີ ຫຼວງພະບາງ ແລະ ແຂວງອຸດົມໄຊ.  

ໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວ ພວກເຮົາໄດ້ຮັບລາຍງານຫຍໍ້ຈາກທ່ານໝໍ ທອງວັນ ຫົວໜ້າສູນ ຈຸດຈ່າຍຢາ ປະຈຳແຂວງໄຊຍະບຸລີ ວ່າ ປະຈຸບັນນີ້ ມີຜູ້ມາຮັບບໍລິການກິນຢາຕົວຈິງ 65 ຄົນ ຈາກສະຖິຕິຜູ້ຕິດເຊື້ອທົ່ວແຂວງ ປະມານ 300 ກວ່າຄົນ. ແລະ ທ່ານໝໍ ວັນນີ້ ແກ້ວປະເສີດ ຫົວໜ້າຈຸດຈ່າຍຢາ ປະຈຳແຂວງອຸດົມໄຊ ກ່າວວ່າ ປັຈຈຸບັນ ມີຜູ້ມາຮັບຢາຕ້ານເຊື້ອຕົວຈິງ 87 ຄົນ ມີທັງຄົນລາວ ຄົນຕ່າງປະເທດ ແລະ ແມ່ຍິງຖືພາ ຫ້ອງຈຸດຈ່າຍຢາ ເຖິງຈະຄັບແຄບ ເປັນຫ້ອງລວມຢູ່ກັບຕຶກແມ່ ແລະ ເດັກ ແລະ ຍັງບໍ່ມີຕຶກສະເພາະ ARV ແຕ່ຄົນເຈັບກໍສາມາດເດີນທາງມາຮັບຄຳປຶກສາໃຊ້ບໍລິການໄດ້ຕາມໂມງລັດຖະການ ວັນຈັນ-ສຸກ.

ທ່ານໝໍ ຍັງຝາກເຖີງຄົນເຈັບວ່າ ຜູ້ທີ່ໄດ້ລົງທະບຽນກິນຢາແລ້ວ ຕ້ອງສຶບຕໍ່ກິນຢາຕະຫຼອດຊີວິດ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງກໍຕ້ອງຕື່ນຕົວມາກວດ ໃຫ້ຮູ້ສະພາບການ ແລະ ຮູ້ຖານທີ່ກິນຢາຂອງຕົວເອງ.  

ພາຍຫຼັງ ຮັບຟັງລາຍງານ ສົນທະນາແລກປ່ຽນ ກັບແພດ ແລະ ທ່ານໝໍ ທີມງານໄດ້ມອບ ຜ້າອັດປາກ ເຈວລ້າງ ແລະ ໂພສເຕີ້ເພື່ອການສຶກສາໃຫ້ແຕ່ລະຈຸດຈ່າຍຢາ (PoC) ແລະ ຈຸດຈ່າຍຢາພ້ອມປິ່ນປົວ(ART)ໃຫ້ແຕ່ລະແຂວງ.  

ນອກຈາກນັ້ນ ຄະນະທີມງານຍັງໄດ້ເດີນທາງຢ້ຽມຢາມຄົນເຈັບທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ຂາດເຂີນ ອະນາຖາ ເພື່ອມອບຜ້າອັດປາກ ເຈລລ້າງມື ເຂົ້າສານ ອາຫານແຫ້ງ ແລະ ເຄື່ງອຸປະໂພກ ບໍລິໂພກຈຳນວນໜຶ່ງໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວ ຊຶ່ງເປັນກຸ່ມຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກເຊື້ອເຮສໄອວີ ແລະ ໂຄວິດ-19.  

ຂໍຂອບໃຈແພດ ທ່ານໝໍ ເພື່ອຮ່ວມງານ ແລະ ອາສາສະມັກ ທີ່ເຮັດວຽກປະຈຳຢູ່ແຕ່ລະສູນ ແຕ່ລະຈຸດຈ່າຍຢາ ແລະ ຈຸດຈ່າຍຢາພ້ອມປິ່ນປົວ ເພື່ອຄົນເຈັບ ແລະ ຜູ້ຕິດເຊື້ອຢ່າງເຕັ້ມກຳລັງ.

apl+ ຮ່ວມກັບຄູ່ຮ່ວມງານ ຈັດງານວັນສາກົນຕ້ານເອດປະຈຳປີ 2021

apl+ ຮ່ວມກັບຄູ່ຮ່ວມງານ ຈັດງານວັນສາກົນຕ້ານເອດປະຈຳປີ 2021

ວັນທີ 10 ທັນວາ 2021 ນີ້ ສະມາຄົມເຄືອຂ່າຍຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ/ເອດສ໌ ຫຼື APL+ ຮ່ວມກັບ ສູນຕ້ານເອດສ໌ ແລະ ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ,ອົງການສາຫະປະຊາຊາດຕ້ານເອດສ໌ (UNAIDS) ແລະ ມູນນິທິຊ່ວຍເຫຼືອ ດູແລຜູ້ຕິດເຊື້ອ (AHF) ໄດ້ຈັດງານວັນສາກົນຕ້ານເອດສ໌ ປະຈຳປີ 2021 ທີ່ ໂຮງແຮມວຽງຈັນພລາຊ່າ.ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
ວັນສາກົນຕ້ານເອດສ໌ (World AIDS Day) ເປັນວັນແຫ່ງການສົ່ງເສີມຄວາມຮູ້ ແລະ ກະຕຸ້ນໃຫ້ປະຊາກອນໂລກເກີດຄວາມຮູ້ ຄວາມເຂົ້າໃຈເຖີງປັນຫາ ແລະ ແນວທາງການຕໍຕ້ານພະຍາດເອດສ໌ ຊຶ່ງເປັນວັນນານາຊາດຮ່ວມມືກັນ ແລະ ຍັງເປັນວັນແຫ່ງການໄວ້ອາໄລເຖິງຜູ້ເສຍຊີວິດຍ້ອນພະຍາດເອດສ໌ດ້ວຍ.
ໂດຍໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ດຣ.ບົວທອງ ສີມະນູວົງ ຮອງຫົວຫນ້າສູນຕ້ານເອດ ແລະ ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ, ທ່ານ ທອງແດງ ສີລາກຸນ ຜູ້ຈັດການອົງສາຫະປະຊາຊາດຕ້ານເອດ ແລະ ທ່ານ ກໍລະກັນ ທິບພະວົງ ປະທານ ສະມາຄົມເຄືອຂ່າຍຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ/ເອດສ໌ແລະ ແພດໝໍ,ອາສາສະໝັກ ຈາກ ໂຮງຫມໍ, ແລະ ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ 12 ແຂວງ ແລ້ວ ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງມີ ຕ່າງຫນ້າຈາກ ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມລາວ,ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນກໍໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມ.
ໃນງານດັ່ງກ່າວ ດຣ.ບົວທອງ ຍັງໄດ້ ນຳເໜີບົດສະຫຼຸບວຽກງານ ແລະ ຜົນສຳເລັດຜ່ານມາຂອງວຽກງານຕ້ານເອດສ໌ໃນ ສປປ.ລາວ, ທ່ານ ທອງແດງ ສີລາກຸນ ນຳສະເໜີທິດທາງວຽກງານຕໍ່ຫນ້າ ຂອງສະຫະປະຊາຊາດຕ້ານເອດ (UNAIDS) ແລະ ກ່າວປະກອບຄຳຄິດເຫັນຂອງທ່ານ ກໍລະກັນ ປະທານ ສະມາຄົມເຄືອຂ່າຍຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ/ເອດສ໌.
ເນື່ອງຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ການຈັດງານວັນສາກົນຕ້ານເອດສ໌ປີນີ້ ແຕກຕ່າງຈາກປີຜ່ານມາ ທາງສະມາຄົມຈຶ່ງໄດ້ຈັດງານແບບກະທັດຮັດ ແລະ ຈຳກັດຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ. ສ່ວນ ສະມາຊິກ ແລະ ອາສາສະມັກຕ່າງແຂວງທີ່ເຮັດວຽກກັບຊຸມຊົນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມ ແລະ ປະກອບຄຳຄິດເຫັນທາງໄກຜ່ານໂປຣແກຣມ Zoom.
ນອກຈາກນັ້ນ, ເລື່ອງເນື້ອໃນວຽກງານຕ້ານເອດສ໌ ທ່ານ ພັນທະມິດ ແສງປັນຍາ ຜູ້ອຳນວຍການ ສະມາຄົມເຄືອຂ່າຍຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ/ເອດສ໌ ໄດ້ໃຫ້ສຳພາດຕອນໜື່ງວ່າ ເນື່ອງດ້ວຍສະພາບໂຄວິດ-19 ຍັງສຶບຕໍ່ການແຜ່ລະບາດ ແລະ ເບິ່ງທ່າທີ່ຍັງບໍ່ໝົດໄປງ່າຍ ພວກເຮົາ ກໍ່ຄື ອາສາສະມັກ ແລະ ສະມາຊິກ ທີ່ເຮັດວຽກກັບຊຸມຊົນ ຈະຕ້ອງໄດ້ເຮັດວຽກໜັກເປັນທະວີຄູນ ແລະ ຈະສຸ່ມໃສ່ເຮັດວຽກໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ທາງສື່ສັງຄົມອອນລາຍໃຫ້ດີແລະ ເຂົ້າເຖີງກຸ່ມເປົ້າໝາຍໄດ້ດີຍິ່ງຂື້ນ.
ສະຖານທີ່ປິ່ນປົວ ແລະ ສະຖານທີ່ໃຫ້ຢາປິ່ນປົວພະຍາດເອດ 11 ແຫ່ງໃນ ສປປ.ລາວ

ສະຖານທີ່ປິ່ນປົວ ແລະ ສະຖານທີ່ໃຫ້ຢາປິ່ນປົວພະຍາດເອດ 11 ແຫ່ງໃນ ສປປ.ລາວ

ປະຈຸບັນນີ້ ມີສະຖານປິ່ນປົວ ແລະ ໃຫ້ຢາປິ່ນປົວພະຍາດເອດ 15 ແຫ່ງ ໃນ ສປປ.ລາວ ທ່ານ ສາມາດເດີນທາງໄປຮັບຢາ ຫຼື ຮັບຄຳປຶກສາຈາກແພດໝໍ ຕາມສະຖານທີ່ໄກ້ບ້ານເຫຼົ່ານີ້ໄດ້

1.ໂຮງໝໍແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

2.ໂຮງໝໍເສດຖາທິຣາດ

3.ໂຮງໝໍມະໂຫສົດ

4.ໂຮງໝໍແຂວງຫຼວງພະບາງ

5.ໂຮງໝໍແຂວງຈຳປາສັກ

6.ໂຮງຫົວໝໍແຂວງຫົວພັນ

7.ໂຮງໝໍແຂວງບໍ່ແກ້ວ

8.ໂຮງໝໍແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ

9.ໂຮງໝໍແຂວງຄຳມ່ວນ

10.ໂຮງໝໍແຂວງເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ

11.ໂຮງໝໍມິດຕະພາບ

12.ໂຮງໝໍແຂວງໄຊຍະບຸລີ

13.ໂຮງໝໍແຂວງວຽງຈັນ

14.ໂຮງໝໍແຂວງສາລະວັນ

15.ໂຮງໝໍແຂວງອຸດົມໄຊ

ໃນໂຮງໝໍ ເມືອງ ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງທັງ 15 ແຫ່ງນັ້ນ ມີອາສາສະໝັກປະຈຳຢູ່ ຄອຍຖ້າໃຫ້ຄຳປຶກສາທ່ານ ແບບເພື່ອນສອນເພື່ອນ ເປັນມິດປິດລັບ.

ຄວາມໝາຍ ຄວາມສຳຄັນຂອງວັນສາກົນຕ້ານເອດ 1 ທັນວາ

ຄວາມໝາຍ ຄວາມສຳຄັນຂອງວັນສາກົນຕ້ານເອດ 1 ທັນວາ

ມາຮູ້ຈັກ ວັນສາກົນຕ້ານເອດສ໌ຂອງໂລກ ຫນື່ງໃນວັນສຳຄັນຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ ເພື່ອຕໍ່ສູ້ເຊື້ອເຮສໄອວີ/ເອດສ໌ໃນທົ່ວໂລກ ມີຄວາມເປັນມາ ແລະ ຄວາມໝາຍ ຄວາມສຳຄັນແນວໃດ.

ວັນເອດສ໌ໂລກໄດ້ລິເລີ່ມຂື້ນໃນເດືອນ ສິງຫາ ປີ ຄ.ສ 1987 ໂດຍ ເຈມສ໌ ດັບເບີລຢູ ແລະ ໂທມັສ ເນັດເທີ ເຊີ່ງຂະນະນັ້ນເຮັດວຽກເປັນພະນັກງານຂໍ້ມູນສາທາລະນະໃຫ້ໂຄງການປ້ອງກັນພະຍາດເອດສ໌ໂລກ(The Grobal Programe on AIDS) ຂອງ ອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ໃນເມືອງເຈນນີວາ ປະເທດສະວິສເຊີແລນ.

ໂດຍ ເຈມສ໌ ແລະ ເນັຕເທີ ໄດ້ນຳແນວຄິດນີ້ສະເໜີ ດຣ.ໂຈນາທານ ຜູ້ອຳນວຍກການ ໂຄງການປ້ອງກັນພະຍາດເອດສ໌ໂລກ (ປັດຈຸບັນຮູ້ຈັກກັນໃນຊື່ UNAIDS). ດຣ.ໂຈນາທານ ມັກແນວຄິດ ແລະ ເຫັນດີ ພາຍໃຕ້ທີ່ປະຊຸມຂອງລັດຖະມົນຕີສາທາລະນະສຸກທົ່ວໂລກ ກ່ຽວກັບໂຄງການປ້ອງກັນພະຍາດເອດສ໌ໂລກ ເມື່ອ ເດືອນ ມັງກອນ ປີ ຄ.ສ 1988 ທີ່ປະຊຸມ ມີການສະເໜີໃຫ້ມີຊ່ອງທາງການສື່ສານ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ ແລະ ປະສົບການ ລວມທັງຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ.

ຫຼັງຈາກນັ້ນ ວັນເອດສ໌ໂລກ ຈຶ່ງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກທົ່ວໂລກ ແລ້ວອົງການອະນາໄມໂລກກໍ່ຄື ໂຄງການປ້ອງກັນພະຍາດເອດສ໌ໂລກ ຈຶ່ງໄດ້ກຳໜົດໃຫ້ວັນທີ່ 1 ທັນວາ ຂອງທຸກໆປີເປັນວັນເອດສ໌ໂລກ (World AIDS Day) ເພື່ອກະຕຸ້ນໃຫ້ປະຊາກອນໂລກເກີດຄວາມຮູ້ ຄວາມເຂົ້າໃຈເຖີີງປັນຫາຂອງໂລກເອດສ໌ ຊຶ່ງເປັນວັນນານາຊາດຮ່ວມມືກັນໃນການຕໍ່ຕ້ານພະຍາດເອດສ໌ ແລະ ຍັງເປັນວັນແຫ່ງການໄວ້ອາໄລເຖີງຜູ້ເສຍຊີວິິດຈາກພະຍາດເອດສ໌ດ້ວຍ.

ຖືໄດ້ວ່າ ວັນເອດສ໌ໂລກ ເກີດຂື້ນໃນລະຫວ່ງການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດເອດໄປທົ່ວໂລກ ເປັນວັນທີ່ຈະນຳຂ່າວສານ ຄວາມເຫັນໃຈ ຄວາມຫວັງ ຄວາມເປັນອັນໜຶ່ງອັນດຽວກັນ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບພະຍາດເອດໃນທົ່ວໂລກ.

ພະຍາດເອດສ໌(AIDS) ເປັນພາວະພູມຄຸ້ມກັນບົກຜ່ອງ ທີ່ອັນຕະລາຍເຖີີງຊີວິດ ທີ່ເກີດຈາກການຕິດເຊື້ອ ໄວຣັສເຮສໄອວີ (HIV) ໂຈມຕີລະບົບພູມຄຸ້ມກັນຂອງມະນຸດ ແລະ ຫຼູດຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ພະຍາດອື່ນໆ ຈົນເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍບໍ່ມີພູມຄຸ້ມກັນພຽງພໍໃນການປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດຈາກພາຍນອກ ເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດຕິດເຊື້ອອື່ນໆ ແຊກຊ້ອນ ເຊັ່ນ ວັນນະໂຣກ ປອດບວມ ເປັນຕົ້ນ.

ດັ່ງນັ້ນ,ທາງລັດຖະບານ ກໍ່ ຄື ໜ່ວຍງານສາທາລະນະສຸກ ທັງອົງການເອກະຊົນ ແລະ ບຸກຄົນທົ່ວໂລກ ຈຶ່ງໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບວຽກງານໃຫ້ຄວາມຮູ້ເລື່ອງການປ້ອງການ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດເອດສ໌ມາໂດຍຕະຫຼອດ.

ໃນປີ 2020 ທາງອົງການອະນາໄມໂລກ ປະເມີນວ່າ ມີຕົວເລກຜູູ້ຕິິດເຊື້ອ HIV ທົ່ວໂລກຢູ່ທີ່ປະມານ 37 ລ້ານຄົນ, ຕິດເຊື້ອໃຫມ່ 1,5 ລ້ານຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດໃນປີ 2020 ປະມານ 6 ແສນກວ່າຄົນ ຈຶ່ງຖືວ່າພະຍາດເອດສ໌ເປັນປັນຫາສາທາລະນະສຸກສາກົນທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດໂລກ.

ຢ່າງໃດກໍ່ດີ, ປັດຈຸບັນນີ້ ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບເຊື້ອ ເຮສໄອວີ (HIV) ແລະ ພະຍາດເອດ (AIDS) ດີຂື້ນ ປະກອບກັບ ເທັກໂນໂລຍີ ແລະ ວິທະຍາສາດການແພດກ້າວໜ້າຫຼາຍກວ່າເມື່ອກ່ອນ ຖ້າຫາກຄົນຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີໄດ້ຮັບການກວດພົບຢ່າງວອງໄວ ແລະ ໄດ້ຮັບຢາຕ້ານໄວຣັສທີ່ເຫມາະສົມຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີທຸກມື້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຄົນຕິດເຊື້ອກັບມາໃຊ້ຊີວິດໄດ້ຕາມປົກກະຕິ.

ເຊື້ອເຮສໄອວີ ບໍ່ຕິດຕໍ່ທາງການສຳພັດ ຫຼື ການໃຊ້ຊີວິດປະຈຳວັນຮ່ວມກັນ ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ເຮືອນ ໂຮງຮຽນ ບ່ອນເຮັດວຽກ. ດັ່ງນັ້ນ, ຫາກຄົນໃນສັງຄົມເປີດໃຈຍອມຮັບ ຫຼຸດຜ່ອນການຈຳແນກລັງກຽດ ແລະ ພ້ອມທີ່ຈະຢູ່ຮ່ວມກັນກັບຜູ້ມີເຊື້ອເຮສໄອວີ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ ແລະ ຄອບຄົວຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອ ສາມາດໃຊ້ຊີວິດຢູ່ໃນສັງຄົມຢ່າງມີຄວາມສຸກຫຼາຍຂື້ນ.
—————————————–