ວັນດູແລສຸຂະພາບ ເວລາມີປະຈຳເດືອນ ຄັ້ງທຳອິດຂອງ ສປປ.ລາວ

ວັນດູແລສຸຂະພາບ ເວລາມີປະຈຳເດືອນ ຄັ້ງທຳອິດຂອງ ສປປ.ລາວ

ວັນທີ 25 ພຶດສະພາ 2022 ສະມາຄົມເຄືອຂ່າຍຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ/ເອດ(APL+) ຮ່ວມກັບ ມູນນິທິຊ່ວຍເຫຼືອດູແລຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ/ເອດ ປະຈຳລາວ (AHF) ສູນຕ້ານເອດ ແລະ ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ (ພຕພ) ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ ໄດ້ຈັດງານວັນດູແລສຸຂະພາບ ເວລາມີປະຈຳເດືອນຄັ້ງປະຖົມມະເລີກ ຢູ່ສະໂມສອນໃຫຍ່ ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ ແຂວງຫຼວງພະບາງ.
 
ເຊິ່ງງານໃນຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຮັບການຮ່ວມມຶ ມາເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ຮອງສາສະດາຈານ ປທ. ວິໄຊ ຈັນສະຫວ່າງ ອະທິການບໍດີມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ, ທ່ານ ດຣ.ບົວທອງ ສີມມະໂນວົງ ຮອງຫົວໜ້າສູນຕ້ານເອດ ແລະ ພຕພ, ທ່ານ ດຣ. ຈິນຕະນາ ສົມຄະເນ ຜູ້ປະສານງານໂຄງການຂອງ ມູນນິທິຊ່ວຍເຫຼືອດູແລຜູ້ຕິດເຊື້ອ (AHF) ແລະ ທ່ານ ຮອງປະທານ ສະມາຄົມເຄືອຂ່າຍຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ/ເອດ(APL+) ພ້ອມດ້ວຍ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຄູ່ຮ່ວມງານ ຄູອາຈານ ນັກຮຽນ ນັກສຶກສາ ລວມ ຫຼາຍກວ່າ 500 ຄົນເຂົ້າຮ່ວມ.
 
ວັນດູແລສຸຂະພາບ ເວລາເປັນປະຈຳເດືອນ ສາກົນໄດ້ກຳໜົດໃຫ້ມີຂື້ນທຸກວັນທີ 28 ພຶດສະພາ ຂອງທຸກໆປີ ແລະ ງານນີ້ຖືວ່າເປັນວັນແຫ່ງການດູແລສຸຂະພາບສຳຫຼັບໄວຈະເລີນພັນ ເຊິ່ງເປັນຄັ້ງທຳອິດ ຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ສະມາຄົມ ມູນນິທິ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງຮ່ວມກັນຈັດຂື້ນ ໂດຍທາງມູນນິທິກໍຄືເຈົ້າພາບ ຄາດວ່າຈະມີການຈັດກິດຈະກຳແບບນີ້ທຸກປີ ໃນຂອບເຂດທົ່ວທຸກແຂວງ ເພື່ອໃຫ້ນ້ອງ ນັກສຶກສາ ແລະ ໄວໜຸ່ມທັງເພດຊາຍ ເພດຍິງ ໄດ້ມີໂອກາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຜ້າອະນາໄມ ຖົງຢາງອະນາໄມໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ ແລະ ເພື່ອເປັນການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຄວາມຮູ້ລະຫວ່າງໄວຫນຸ່ມຊາຍ-ຍິງ ເລື່ອງການປ້ອງກັນ ພະຍາດເຮສໄອວີເອດ ແລະ ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນອື່ນໆ.
 
ທ່ານ ດຣ.ຈິນຕະນາ ກ່າວຕອນຫນຶ່ງວ່າ ປັດຈຸບັນນີ້ ທົ່ວໂລກມີແມ່ຍິງ ປະມານ 1,8 ຕື້ຄົນ ທີ່ບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງຜ້າອະນາໄມ ບາງປະເທດ ພົບກັບຄວາມຍຸ້ງຍາກໃນການເຂົ້າເຖິງຜ້າອະນາໄມ ແລະ ຄວມຍຸ້ງຍາກໃນການດຳລົງຊີວິດປະຈຳວັນ ໃນເວລາເປັນປະຈຳເດືອນ ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ຂາດໂຮງຮຽນ ພັກການ ຫຼື ວ່າ ບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກປົກກະຕິໄດ້ ນອກຈາກນັ້ນ ເຂົາຍັງໄດ້ຮັບການຈຳແນກລັງກຽດ ເພາະວັດທະນະທຳ ຄວາມເຊື່ອທີ່ແຕກຕ່າງ ວ່າການເປັນປະຈຳເດືອນເປັນສິ່ງທີ່ເປື້ອນເປີະ ຂີ້ດຽດ ແລະ ໜ້າລັງກຽດ ດັ່ງນັ້ນ ເພື່ອຢາກປັບປ່ຽນທັດສະນະຄະຕິກຸ່ມຄົນເຫຼົ່ານັ້ນ ໃຫ້ເຂົ້າໃຈທຳມະຊາດຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ໃຫ້ການສະນັບສະໜູນແມ່ຍິງ ໃຫ້ເຂົາສາມາດດຳລົງຊີວິດໄດ້ເຫມືອນຄົນທົ່ວໄປ.
 
ໂດຍພາຍໃນງານທີ່ເຕັ້ມໄປດ້ວຍຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ທາງທີມງານຈັດໃຫ້ມີກິດຈະກຳສຳຫຼັບນັກສຶກສາທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ ເຊິ່ງເປັນກິດຈະກຳເປີດກວ້າງບໍ່ແມ່ນແຕ່ພາຍໃນມະຫາໄລເທົ່ານັ້ນ ຄົນທາງນອກກໍສາມາດມາຮ່ວມໄດ້ ບໍ່ວ່າຈະເປັນບໍລິການກວດເລືອດຫາເຊື້ອເຮສໄອວີຟຣີຈາກຄະນະແພດຫມໍ ຮັບຜ້າອະນາໄມ ຖົງຢາງອະນາໄມຟຣີ ການຫຼິ້ນເກມຖາມ-ຕອບເພື່ອຊິງຂອງລາງວັນ ແລະ ກິດຈະກຳສົນທະນາແລກປ່ຽນໃຫ້ຄວາມຮູ້ທີ່ຫຼາກຫຼາຍກ່ຽວກັບ ສຸຂະອະນາໄມ ເວລາເປັນປະຈຳເດືອນ ການປ້ອງກັນເຮສໄອວີ ແລະ ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນອື່ນໆ.
 
ນາງ ມິຕະດາ ໜຶ່ງໃນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໄດ້ກ່າວກັບທີມງານວ່າ ໃນມື້ນີ້ໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ຫຼາຍຢ່າງ ຈາກທີມງານ ທີ່ມາໃຫ້ຄວາມຮູ້ ເລື່ອງພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ ວິທີການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວາມຮູ້ໃນດ້ານການມີປະຈຳເດືອນຂອງເພດຍິງ ແລະ ໄດ້ມາປັບທັດສະນະຄະຕິຂອງຕົວເອງວ່າ ການມີປະຈຳເດືອນ ແລະ ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ ກໍຄື ໂຣກເອດ ວ່າມັນບໍ່ໄດ້ເປັນທີ່ໜ້າລັງກຽດຂະນາດນັ້ນ. ເພາະວ່າປັດຈຸປັນນີ້ສັງຄົມເຮົາເປີດກວ້າງ ແລະ ໂຣກເອດກໍສາມາດຮັກສາໄດ້ ແລະ ສາມາດຢູ່ຮ່ວມກັນແບບປົກກະຕິໄດ້.
 
ກອງປະຊຸມ ສະຫຼຸບ ຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາ 6 ເດືອນ ຂອງໂຄງການ “ຊຸມຊົນເປັນເຈົ້າການໃນການໂຕ້ຕອບພະຍາດໂຄວິດ-19

ກອງປະຊຸມ ສະຫຼຸບ ຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາ 6 ເດືອນ ຂອງໂຄງການ “ຊຸມຊົນເປັນເຈົ້າການໃນການໂຕ້ຕອບພະຍາດໂຄວິດ-19

ເມື່ອວັນທີ 20-21 ມັງກອນ 2022 ຜ່ານມານີ້ ສະມາຄົມເຄືອຂ່າຍຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີເອດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ສະຫຼຸບສັງລວມ ຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາ 6 ເດືອນ ຂອງໂຄງການ “ຊຸມຊົນເປັນເຈົ້າການໃນການໂຕ້ຕອບພະຍາດໂຄວິດ19” ທີ່ ເມືອງ ຫີນບູນ ແລະ ເມືອງ ຍົມມະລາດ ແຂວງຄໍາມ່ວນ
ໂດຍໄດ້ຮັບກຽດເປັນປະທານທີ່ປະຊຸມຂອງ ທ່ານ ດຣ. ຄຳພະນາວັນ ໄຊຍະຈັກ ຫົວໜ້າຂະແຫນງຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່ ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງຄຳມ່ວນ, ທ່ານ ໄວພົດ ຂັນຕີມີໄຊ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງ ຫີນບູນ ແລະ ທ່ານກໍລະກັນ ທິບພະວົງ ປະທານ ສະມາຄົມເຄືອຂ່າຍຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີເອດ ພ້ອມດ້ວຍຄູ່ຮ່ວມງານພາກລັດ ອຳນາດການປົກຄອງ ແລະ ອາສາສະໝັກເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.
ທ່ານກໍລະກັນ ທິບພະວົງ ປະທານສະມາຄົມ ມີຄວາມເຫັນຕໍ່ກອງປະຊຸມຕອນໜຶ່ງວ່າ ຄວາມຈິງແລ້ວ ພວກເຮົາເຮັດວຽກກ່ຽວກັບພະຍາດເອດ ແຕ່ເມື່ອປາຍປີ 2019 ພະຍາດໂຄວິດເຂົ້າມາບ້ານເຮົາ ໃນໄລຍະນັ້ນທີມງານພວກເຮົາໄດ້ລະດົມຄວາມຄິດກັນວ່າ ເຮົາຈະເຮັດແນວໃດໃຫ້ກຸ່ມຄົນຜູ້ຕິດເຊື້ອ ຫຼື ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ເພາະໄດ້ຂ່າວມາວ່າ ພະຍາດໂຄວິດ ມັນອັນຕະລາຍຕໍ່ບຸກຄົນທີ່ມີເຊື້ອຮ່ວມ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເບົາຫວານ ຄວາມດັນ ຫຼື ໂຣກອື່ນໆ ໂດຍສະເພາະຜູ້ຕິດເຊື້ອເອດ ຖ້າ ຕິດໂຄວິດອີກ ກໍ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ຈະເສຍຊີວິດ ດັ່ງນັ້ນເຮົາຈະເຮັດແນວໃດຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຮັບຮູ້ ເພື່ອຫລີກລ້ຽງການຕິດເຊື້ອ.
ໃນທີ່ປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ນາງ ກິ່ງຄຳ ຍັງນຸວົງ ຜູ້ຮັບຜິດຊອບໂຄງການຍັງໄດ້ຜ່ານບົດສະເໜີ ການສະຫຼຸບສັງລວມ ຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາ 6 ເດືອນຜ່ານມາ ຂອງໂຄງການ “ຊຸມຊົນເປັນເຈົ້າການໃນການໂຕ້ຕອບພະຍາດໂຄວິດ-19” ເຊີ່ງຍົກໃຫ້ເຫັນຜົນງານການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳ ທັງ ຂໍ້ສະດວກ ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້.
ສຳຫລັບຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳຜ່ານມາ ເຫັນວ່າມີ
ຂໍ້ສະດວກ ຄື ຄູ່ຮ່ວມງານພາກລັດໃຫ້ການຮ່ວມື ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກຢ່າງເຕັ້ມທີ່, ອາສາສະມັກບ້ານມີຄວາມຫ້າວຫັນ ແລະ ພ້ອມທີ່ຈະຂັບເຄື່ອນໂຄງການ, ໄດ້ຮັບການປະກອບສ່ວນດ້ານແຮງງານຈາກໂຮງຮຽນເປົ້າໝາຍເປັນຢ່າງດີ, ກຸ່ມເປົ້າໝາຍໃຫ້ຄວາມສະດວກໃນການເກັບກຳຂໍ້ມູນ.
ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ຄື ຂອດການປະສານງານຍັງມີຄວາມຫຼ້າຊ້າ,ການຈັດສັນເວລາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບາງກິດຈະກຳມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກເນື່ອງຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ, ໄລຍະທາງໄກ ແລະ ອຸປະສັກໃນການເດີນທາງ.
ສິ່ງທ້າທາຍ ບາງພື້ນທີ່ໃນຊຸມຊົນມີອຸປະກອນການປ້ອງກັນບໍ່ພຽງພໍ,ການຮັກສາມາດຕະການຍັງເປັນອີກຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກຫນຶ່ງໃນຊຸມຊົນ, ການເຂົ້າເຖີງຂໍ້ມູນຂ່າວສານຍັງມີຂໍ້ຈຳກັດ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນບໍ່ຢ້ານກົວຕໍ່ພະຍາດ, ຍັງມີແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍເຂົ້າມາເລື່ອໆ ແລະ ແຂວງເປົ້າໝາຍເປັນແຂວງທີ່ສ່ຽງ.