ລວມອາການຂອງພະຍາດເຮສໄອວີ/ເອດ ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ກ່ອນສວາຍເກີນໄປ

by | ມ.ຖ. 21, 2022 | BLOG, ຂໍ້ມູນ HIV/AIDS | 0 comments

ລວມ ອາການ ຂອງພະຍາດເອດ ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ ?
ການສະແດງກ່ຽວກັບອາການຂອງເຊື້ອ HIV/AIDS: ອາການໄຂ້, ໜາວສັ່ນ, ເປັນຜື່ນຕາມຜິງໜັງ, ເຫື່ອອອກຕອນກາງຄືນ, ເຈັບກ້າມ, ເຈັບຄໍ, ເມື່ອຍລ້າ, ຕ່ອມນ້ຳເຫຼືອງບວມ, ແລະເປັນແຜໃນປາກ.
ບາງຄົນມີອາການຄ້າຍຄືໄຂ້ຫວັດພາຍໃນ 2 ຫາ 4 ອາທິດຫຼັງຈາກການຕິດເຊື້ອ (ເອີ້ນວ່າການຕິດເຊື້ອ HIV ຮຸນແຮງ). ອາການເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະແກ່ຍາວເປັນເວລາສອງສາມມື້ ຫຼື ຫຼາຍອາທິດ. ອາການຄ້າງຄຽງທີ່ເປັນໄປໄດ້ປະກອບມີ
ໄຂ້,
ໜາວສັ່ນ,
ຜື່ນ,
ເຫື່ອອອກໃນຕອນກາງຄືນ,
ເຈັບກ້າມເນື້ອ,
ເຈັບ​ຄໍ,
ເມື່ອຍລ້າ,
ຕ່ອມນ້ຳເຫຼືອງ, ແລະ
ປາກເປື່ອຍ.
ແຕ່ບາງຄົນອາດຈະບໍ່ຮູ້ສຶກເຈັບປ່ວຍໃນລະຫວ່າງການຕິດເຊື້ອ HIV ຮຸນແຮງ. ອາການເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ຫມາຍຄວາມວ່າທ່ານມີເຊື້ອ HIV. ພະຍາດອື່ນໆກໍສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດອາການດຽວກັນນີ້ໄດ້.
ດັ່ງນັ້ນ.ຄວນໄປພົບຜູ້ໃຫ້ການດູແລສຸຂະພາບທັນທີ່ ຫາກເຈົ້າມີອາການເຫຼົ່ານີ້ ແລະຄິດວ່າເຈົ້າອາດຈະຕິດເຊື້ອ HIV. ການກວດຫາເຊື້ອ HIV ແມ່ນວິທີດຽວທີ່ຈະຮູ້ໄດ້ແນ່ນອນວ່າທ່ານຕິດເຊື້ອຫຼືບໍ່.
ທ່ານສາມາດ ສອບຖາມ ຫຼື ສຶກສາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີ່ມໄດ້ທີ່ ສູນຕ້ານເອດ ແລະ ພຕພ

See more posts…