ໂພຊະນາການສຳລັບຜູ້ຕິດເຊື້ອ Nutrition for People living HIV+

by | ມ.ຖ. 26, 2020 | ກິດຈະກຳ/ACTIVITIES | 0 comments

ໂພຊະນະນາການ ຈໍາເປັນສໍາຫຼັບຜູ້ຕິດເຊື້ອ HIV

ອາຫານທີ່ມີຄຸນຄ່າທາງໂພຊະນະນາການ ຈໍາເປັນສໍາຫຼັບສຸຂະພາບເຊິ່ງສໍາຄັນທີ່ສຸດສໍາຫຼັບຜູ້ຕິດເຊື້ອ HIV ເພາະວ່າໂພຊະນາການມີບົດບາດສໍາຄັນຕໍ່ລະບົບພູມຄຸ້ມກັນ ແລະ ມີຄວາມສາມາດໃນການຕໍ່ສູ້ກັບເຊື້ອພະຍາດ ການກິນອາຫານທີ່ເປັນປະໂຫຍດຍັງຊ່ວຍຮັກສານໍ້າໜັກຮ່າງກາຍໃນລະດັບທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ສາມາດຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມສ່ຽງໃນການເກີດພະຍາດຫົວໃຈ, ເບົາຫວານ, ມະເຮັງ ແລະ ກະດູກຜ່ອຍ

 

ຄວາມກ່ຽວຂ້ອງລະຫວ່າງໂພຊະນາການ ແລະ ເຊື້ອ HIV

ອາຫານທີ່ມີໂພຊະນາການດີຕໍ່ສຸຂະພາບມີປະໂຫຍດມີຫຼາຍຢ່າງ ເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບດີຂຶ້ນ ໂດຍການໃຫ້ທາດອາຫາທີ່ຮ່າງກາຍຕ້ອງການນອກຈາດນີ້ ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ລະບົບພູມຄຸ້ມກັນແຂງແຮງຂຶ້ນ ເພື່ອໃຫ້ຮ່າງກາຍຂອງເຈົ້າສາມາດຕໍ່ສູ້ກັບພະຍາດໄດ້ດີຂຶ້ນ ອີກທັງຊ່ວຍຄວບຄຸມການເກີດພະຍາດແຊກຊ້ອນຈາກການຕິດເຊື້ອ HIV ແລະ ຊ່ວຍຄຸມອາການຂ້າງຄ່ຽງຈາກການກິນຢາ

ຜູ້ຕິດເຊື້ອ HIV ຄວນກິຫຍັງແດ່?
  • ອາຫານປະເພດແປ້ງ

ເຈົ້າຄວນກິນຂະໜົມປັງ,​ ມັນຕົ້ນ, ທັນຍາພືດເຊັ່ນ: ກ້ວຍສີຂຽວ, ເຂົ້າຟ້າງ, ເຂົ້າໂພດ, ມັນຝຣັ່ງ, ພາສຕ້າ, ເຂົ້າ ແລະ ມັນ ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນແປ້ງຄວນເປັນສ່ວນປະກອບຫຼັງຂອງອາຫານ ປະມານໜຶ່ງສວນສາມຂອງອາຫານທີ່ກິນໃນແຕ່ລະວັນ, ອາຫານທີ່ມີສ່ວນປະກອບຂອງແປ້ງ ຈະໃຫ້ຄາໂບໄຮເດສຊຶ່ງເປັນແຫຼ່ງພະລັງງານ ລວມທັງແຮ່ທາດ, ວິຕາມິນ ແລະ ໃຍອາຫານອາຫານບ່າງປະເພດທີ່ອຸດົມໄປດ້ວຍແປ້ງ,ໃຍອາຫານ, ວິຕາມິນ ແລະ ແຮ່ທາດ ໄດ້ແກ່ທັນຍາພືດທີ່ບໍ່ຜ່ານການຂັດສີຈໍາພວກເຂົ້າ, ພາສຕ້າ ແລະ ຂະໜົມປັງ

  • ຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້

ເຈົ້າສາມາດພົບວິຕາມິນ, ແຮ່ທາດ ແລະ ໃຍອາຫານຈໍານວນຫຼາຍຢ່າງບໍ່ໜ້າເຊື່ອໃນອາຫານຈໍາພວກນີ້ ພະຍາຍາມກິນໝາກໄມ້ ແລະ ຜັກໃຫ້ໄດ້ຫ້າສ່ວນ ຫຼື ຫຼາຍກວ່າໃນແຕ່ລະມື້ ນອກຈາກນີ້ໝາກໄມ້ ແລະ ຜັກສາມາດຊ່ວຍກະຕຸ້ນລະບົບພູມຄຸ້ມກັນ, ປ້ອງກັນມະເຣັງ ແລະ ພະຍາດຫົວໃຈ ສໍາຫຼັບຜູ້ທີ່ສົນໃຈຈະຫຼຸດນໍ້າໜັກ ຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ເປັນທາງເລືອກອາຫານທີ່ຊ່ວຍໄດ້ຍ້ອນວ່າຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ມີໄຂມັນຕໍ່າ, ມີນໍ້າຕານທີ່ໃຫ້ປະໂຫຍດເຮັດໃຫ້ສາມາດຄວບຄຸມນໍ້າໜັກ ແລະ ໄດ້ຮັບທາດອາຫານທີ່ເປັນປະໂຫຍດໃນເວລາດຽວກັນ

  • ໄຂມັນ

ໄຂມັນພົບໄດ້ໃນນໍ້າມັນສໍາຫຼັບປຸ່ງອາຫານເຊັ່ນ: ເນີຍ, ຊີ້ນ ແລະ ແາຫານອື່ນໆ ທີ່ມີສ່ວນປະກອບພື້ນຖານເປັນໂປຣຕີນເປັນແຫຼ່ງພະລັງງານ, ມີອາຊິດໄຂມັນທີ່ຈໍາເປັນຕໍ່ຮ່າງກາຍ ແລະ ວິຕາມິນທີ່ລະລາຍໄດ້ໃນໄຂມັນ (A, D ແລະ K) ໃຫ້ພະຍາຍາມກິນໄຂມັນທີ່ອີມຕົວເຊັ່ນ: ໄຂມັນທີ່ໃນນໍ້າມັນຕັບປາ, ຖົ່ວ, ແກ່ນຂອງພືດ, ໝາກອາໂວກາໂດ, ນໍ້າມັນໝາກກອກ ແລະ ນໍ້າມັນພືດ,ໄຂມັນທີ່ອີ່ມຕົວທີ່ມີໃນຊີ້ນສັດ, ເນີຍແຂງ, ເນີຍ ແລະ ອາຫານແປຮູບຕ່າງໆ ຈະເພີ່ມຄໍເຣດເຕີຣໍໃນຮ່າງກາຍຈຶ່ງກິນໃນປະລິມານເລັກນ້ອຍເທົ່ານັ້ນ

 

  • ຜະລິດຕະພັນທີ່ເຮັດຈາກນົມ

ອາຫານຈໍາພວກນີ້ໄດ້ແກ່: ນົມ, ເນີຍແຂງ ແລະ ໂຍເກິດເປັນແຫຼ່ງຂອງວິຕາມິນ, ແຮ່ທາດໂດຍສະເພາະແຄວຊຽມ ຜະລິດຕະພັນທີ່ເຮັດຈາກນົມບ່າງຊະນິດມີ: ໄຂມັນອີ່ມຕົວໃນປະລິມານສູງ ດັ່ງນັ້ນຄວນກິນແຕ່ພຽງເລັກນ້ອຍເທົ່ານັ້ນ ຫຼື ປ່ຽນມາກິນເນີຍແຂງ ແລະ ໂຍເກິດທີ່ມີໄຂມັນຕໍ່າຫາກວ່າບໍ່ສາມາດກິນນມໄດ້ໃຫ້ປ່ຽນມາກິນ ຖົ່ວເຫຼືອງ, ນໍ້ານົມເຂົ້າ ຫຼື ນົມເຂົ້າໂອ໊ດ, ຜັກໃບຂຽວເຂັ້ມ, ໝາກພຣຸນແຫ້ງ, ໝາກແອບພຣີຄອດ ແລະ ຖົ່ວລ້ວນແຕ່ເປັນແຫຼງແຄວຊຽມທີ່ດີ

ຂໍ້ຄວນລະວັງ! ອາຫານທີ່ມີໄຂມັນ ແລະ ເກືອໃນປະລິມາສູງ

ບໍ່ພຽງແຕ່ອາຫານທີ່ມີໄຂມັນສູງເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ນໍ້າຕານກໍ່ຄວນເປັນສ່ວນເລັກນ້ອຍເທົ່ານັ້ນໃນຄາບອາຫານ ການກິນໄຂມັນ ແລະ ນໍ້າຕານໃນປະລິມານທີ່ຫຼາຍເກີນໄປອາດຈະເຮັດໃຫ້ນໍ້າໜັກຂອງຮ່າງກາຍເພີ່ມຂຶ້ນ ເຊິ່ງມັນສົ່ງຜົນເສຍຕໍ່ສຸຂະພາບ, ເກືອ ແລະ ອາຫານເຄັມອາດເຮັດໃຫ້ເກີດພາວະຄວາມດັນໃນເລືອດສູງຫາກກິນໃນປະລິມານຫຼາຍ ແລະ ອາດສ່ຽງເປັນພະຍາດຫຼອດເລືອດໃນສະໝອງ ຫຼື ເກີດພະຍາດຫົວໃຈ, ຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ເດັກອາຍຸ 11 ປີ ຂຶ້ນໄປຄວນກິນເກືອບໍ່ເກີນ 6g ຕໍ່ວັນ ແລະ ເດັກອາຍຸຕໍ່າກວ່ານີ້ຄວນກິນໃນປະລິມານໜ້ອງລົງ

ການກິນອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າຮັບມືກັບເຊື້ອ HIV ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ລະບົບພູມຄຸ້ມກັນດີຂຶ້ນ ຍາລືມກິນອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດຄວບຄູກັບການອອກກໍາລັງກາຍ ເພື່ອໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍຢ່າງມີປະສິດທິພາບຫຼາຍທີ່ສຸດ.

Reference https://www.sanook.com

See more posts…