+856 030 5011-871 nith01aplus@gmail.com
APL+ ຮ່ວມກັບ ສູນຕ້ານເອດ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດຕ້ານເອດ ລົງພື້ນທີ່ຢ້ຽມຢາມ ແລກປ່ຽນກັບ ອາສາສະມັກ ແລະ ທ່ານໝໍ

APL+ ຮ່ວມກັບ ສູນຕ້ານເອດ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດຕ້ານເອດ ລົງພື້ນທີ່ຢ້ຽມຢາມ ແລກປ່ຽນກັບ ອາສາສະມັກ ແລະ ທ່ານໝໍ

ປັນຫາການຈຳແນກລັງກຽດ ການຂາດຢາ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ ຍັງຄົງເປັນປັນຫາຍຶດເຍື້ອຍາວນານ ທີ່ລັດຖະບານ ສປປ.ລາວ ຮ່ວມກັບອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມລາວ ແລະ ສາກົນ ດ້ວຍການດຶງດູດເອົາທຶນຮ່ອນ ມາຈັດຕັ້ງ ກິດຈະກຳຕ່າງໆ ເພື່ອການລົນນະລົງ ການປ້ອງກັນ...

APL+ ສຶບຕໍ່ຢ້ຽມຢາມສະມາຊິກກຸ່ມຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກເຊື້ອເຮສໄອວີ/ເອດ ແລະ ໂຄວິດ-19

APL+ ສຶບຕໍ່ຢ້ຽມຢາມສະມາຊິກກຸ່ມຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກເຊື້ອເຮສໄອວີ/ເອດ ແລະ ໂຄວິດ-19

ວັນທີ 9-10 ມີນາ ຄະນະຮັບຜິດຊອບ “ໂຄງການຕອບໂຕ້ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19” ນຳໂດຍ ທ່ານ ພັນທະມິດ ແສງປັນຍາ ຜູ້ອຳນວຍການສະມາຄົມເຄື່ອຂ່າຍຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ/ເອດ(ສຄອ) ສຶບຕໍ່ຢ້ຽມຢາມສະມາຊິກກຸ່ມຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກເຊື້ອເຮສໄອວີ ແລະ ໂຄວິດ-19 ພາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ເພື່ອບັນເທົາຄວາມຂາດເຂີນ...

APL+ ຮ່ວມກັບ 3 ສະມາຄົມຈັດກອງປະຊຸມ ຜ່ານຮ່າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງໂຄງການ

APL+ ຮ່ວມກັບ 3 ສະມາຄົມຈັດກອງປະຊຸມ ຜ່ານຮ່າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງໂຄງການ

ເບື້ອງຫຼັງແຫ່ງຄວາມສຳເລັດ ຊົມເຊີຍທຸກທ່ານ ທີ່ເຮັດໃຫ້ວຽກສຳໄປອີກບາດກ້າວນຶງ, ວັນທີ 2/3/2022 ທາງອົງການອອກຟາມ ປະຈຳ ສປປລາວ ພ້ອມດ້ວຍ 3 ສະມາຄົມ APLPlusLaos Chias Laos ARMI ສະມາຄົມ ສພປ ໄດ້ເຮັດກອງປະຊຸມ ຜ່ານຮ່າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ໂຄງການ, ກອງປະຊຸມ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນວັນທີ 2 ມີນາ 2022 ເວລາ...

ກິດຈະກຳລວມກຸ່ມສະມາຊິກຂອງສະມາຄົມເຄືອຂ່າຍ…

ກິດຈະກຳລວມກຸ່ມສະມາຊິກຂອງສະມາຄົມເຄືອຂ່າຍ…

ວັນທີ່ 11 ກຸມພາ 2022 ທີ່ສະມາຄົມເຄື່ອຂ່າຍຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ/ເອດ ບ້ານນາແຄ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີກິດຈະກຳລວມກຸ່ມໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກສະມາຄົມພາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ, ເພື່ອປຶກສາຫາລື ເຖີງຄວາມຄາດຫວັງ ປັນຫາທີ່ສະມາຊິກໄດ້ພົບພໍ້ ຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ...

ເຊີນທຸຸກທ່ານຮ່ວມງານ ວັນຖົງຍາງອະນາໄມສາກົນ ປະຈຳປີ  2022

ເຊີນທຸຸກທ່ານຮ່ວມງານ ວັນຖົງຍາງອະນາໄມສາກົນ ປະຈຳປີ 2022

ຂໍເຊີນທຸຸກທ່ານຮ່ວມງານ ວັນຖົງຍາງອະນາໄມສາກົນ (International Condom Day ) ທີ່ ສູນກາງສະຫະພັນກຳມະບານລາວ ບ້ານນາແຄ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນວັນທີ 14 ກຸມພາ 2022 ຕັ້ງແຕ່ເວລາ 13 ໂມງເປັນຕົ້ນໄປ. ວັນຖົງຍາງອະນາໄມ ສ້າງຂື້ນໂດຍ ມູນນິທິຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ດູແລຜູ້ຕິດເຊື້ອ (AHF) ແລະ...

ກອງປະຊຸມ ສະຫຼຸບ ຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາ 6 ເດືອນ ຂອງໂຄງການ “ຊຸມຊົນເປັນເຈົ້າການໃນການໂຕ້ຕອບພະຍາດໂຄວິດ-19

ກອງປະຊຸມ ສະຫຼຸບ ຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາ 6 ເດືອນ ຂອງໂຄງການ “ຊຸມຊົນເປັນເຈົ້າການໃນການໂຕ້ຕອບພະຍາດໂຄວິດ-19

ເມື່ອວັນທີ 20-21 ມັງກອນ 2022 ຜ່ານມານີ້ ສະມາຄົມເຄືອຂ່າຍຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີເອດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ສະຫຼຸບສັງລວມ ຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາ 6 ເດືອນ ຂອງໂຄງການ “ຊຸມຊົນເປັນເຈົ້າການໃນການໂຕ້ຕອບພະຍາດໂຄວິດ19” ທີ່ ເມືອງ ຫີນບູນ ແລະ ເມືອງ ຍົມມະລາດ ແຂວງຄໍາມ່ວນ...

APL+ ຮ່ວມກັບຄູ່ຮ່ວມງານສ້າງອ່າງລ້າງມື ແລະ ເຝິກອົບຫຍິບຜ້າອັດປາກ

APL+ ຮ່ວມກັບຄູ່ຮ່ວມງານສ້າງອ່າງລ້າງມື ແລະ ເຝິກອົບຫຍິບຜ້າອັດປາກ

ທີມງານຮັບຜິດຊອບ “ໂຄງການຊຸມຊົນເປັນເຈົ້າການໃນການໂຕ້ຕອບພະຍາດໂຄວິດ-19” ຂອງສະມາຄົມເຄືອຂ່າຍຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີເອດ (APL+) ໄດ້ລົງໄປເຮັດກິດຈະກຳສ້າງອ່າງລ້າງມືໃຫ້ໂຮງຮຽນ ແລະ ເຝິກອົບຮົມການຫຍິບຜ້າອັດປາກໃຫ້ອາສາສະມັກ...

apl+ ຮ່ວມກັບຄູ່ຮ່ວມງານ ຈັດງານວັນສາກົນຕ້ານເອດປະຈຳປີ 2021

apl+ ຮ່ວມກັບຄູ່ຮ່ວມງານ ຈັດງານວັນສາກົນຕ້ານເອດປະຈຳປີ 2021

ວັນທີ 10 ທັນວາ 2021 ນີ້ ສະມາຄົມເຄືອຂ່າຍຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ/ເອດສ໌ ຫຼື APL+ ຮ່ວມກັບ ສູນຕ້ານເອດສ໌ ແລະ ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ,ອົງການສາຫະປະຊາຊາດຕ້ານເອດສ໌ (UNAIDS) ແລະ ມູນນິທິຊ່ວຍເຫຼືອ ດູແລຜູ້ຕິດເຊື້ອ (AHF) ໄດ້ຈັດງານວັນສາກົນຕ້ານເອດສ໌ ປະຈຳປີ 2021 ທີ່...

ຍຸດທະສາດ ຂອງສະມາຄົມ  APL+ strategy 2021-2026

ຍຸດທະສາດ ຂອງສະມາຄົມ APL+ strategy 2021-2026

ຜູ້ຕິດເຊື້ອ ແລະ ກູ່ມເປົ້າໝາຍມີຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ເຫັນຄຸນຄ່າຂອງຕົນເອງເຂົ້າເຖິ່ງ
ຢາປີ່ນປົວພະຍາດ ແຊກຊ້ອນ oI/ARV, ການບໍລິການສຸຂະພາບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງທົ່ວເຖິງ ແລະ ຢູ່ໃນສັ່ງຄົມໂດຍປາສະຈາກ
ການຈຳແນກລັງກຽດ

loLao