ຄວາມຫຼັງຝັງໃຈ ຊິວິດ ແລະ ເຊື້ອພະຍາດເອດ  My Hidden story (HIV)

ຄວາມຫຼັງຝັງໃຈ ຊິວິດ ແລະ ເຊື້ອພະຍາດເອດ  My Hidden story (HIV)

 ຄວາມຫຼັງຝັງໃຈ ຊິວິດ ແລະ ເຊື້ອພະຍາດເອດ   ໃນຄອບຄົວຫນຶ່ງມີຄູ່ຜົວເມຍ ແລະ ລູກນ້ອຍຄົນຫນຶ່ງ. ສ່ວນຜົວອາຊີບແມ່ນຂັບລົດເດີນທາງໄກຢູ່ມາມື້ຫນຶ່ງຜູ້ເປັນຜົວມີອາການເຈັບປ່ວຍມາໄດ້ສອງປີ ແຕ່ບໍ່ຮູ້ສາເຫດວ່າປ່ວຍຍ້ອນຫຍັງແລະພະຍາດຫຍັງມີແຕ່ໄປປິ່ນປົວດີແລ້ວກໍກັບມາເປັນໃຫມ່ອີກ...

ປະສົບການການໃຊ້ຊິວິດຢູ່ຮ່ວມກັບເຊື້້ອ HIV/AIDS MSM ຊາຍຮັກຊາຍ

ປະສົບການການໃຊ້ຊິວິດຢູ່ຮ່ວມກັບເຊື້້ອ HIV/AIDS MSM ຊາຍຮັກຊາຍ

ປະສົບການການໃຊ້ຊິວິດຢູ່ຮ່ວມກັບເຊື້້ອ HIV/AIDS
MSM ຊາຍຮັກຊາຍ
ຂ້ອຍບໍເຊື່ອວ່າ ເປັນກະເທີຍ ຈະຕິດເອດ ແລະ ເຊື່ອມາຕະລອດວ່າ ເອດ ບໍ່ສາມາດຕິດໄດ້ກັນໄດ້ຈາກການມີເພດສຳພັນ ຊາຍກັບຊາຍ
ທ. ເພັດ, ອາຍຸ 38 ປີ ຈາກ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກພະຍາດເອດ ແຕ່ປີ 2003​ ມາໃນປີ 1996 ຂ້ອຍເອງໄດ້ອາໃສ່ຢູ່ ວຽງຈັນເພື່ອເຂົ້າມາເຮັດວຽກແລະຂ້ອຍໄດ້ເຮັດວຽກເປັນພໍ່ຄົວແລະຂ້ອຍໄດ້ເຮັດວຽກມາຈົນມາຮອດໃນໄລຍະປີ 2000