+856 030 5011-871 nith01aplus@gmail.com
APL+ ຮ່ວມກັບ 3 ສະມາຄົມຈັດກອງປະຊຸມ ຜ່ານຮ່າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງໂຄງການ

Post by Singkham

Publish on ເດືອນມີນາ 6, 2022
ເບື້ອງຫຼັງແຫ່ງຄວາມສຳເລັດ ຊົມເຊີຍທຸກທ່ານ ທີ່ເຮັດໃຫ້ວຽກສຳໄປອີກບາດກ້າວນຶງ, ວັນທີ 2/3/2022 ທາງອົງການອອກຟາມ ປະຈຳ ສປປລາວ ພ້ອມດ້ວຍ 3 ສະມາຄົມ APLPlusLaos Chias Laos ARMI ສະມາຄົມ ສພປ ໄດ້ເຮັດກອງປະຊຸມ ຜ່ານຮ່າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ໂຄງການ, ກອງປະຊຸມ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນວັນທີ 2 ມີນາ 2022 ເວລາ 08:30 ໂມງ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໂຮງແຮມທ່າແຂກໃໝ່, ເມືອງທ່າແຂກ, ແຂວງຄຳມ່ວນ ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ປອ. ແກ້ວອຸດອນ ບຸດສິງຂອນ ຮອງເຈົ້າແຂວງ ແຂວງຄຳມ່ວນ, ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກ ກົມອານາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ, ພະແນການພົວພັນການຕ່າງປະເທດຂອງ ຫ້ອງການກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ກົມພັດທະນາການບໍລິຫານລັດ ກະຊວງພາຍໃນ, ກົມຈັດຕັ້ງສາກົນ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງ, ພະແນກການຕ່າງປະເທດແຂວງ, ພະແນກສາທາລະນະສຸກ ແຂວງ ຄຳມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ແລະ ແຂວງຈຳປາສັກ, ແລະ ທ່ານ ຮອງເຈົ້າເມືອງ ແລະ ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມືອງຈາກ 16 ເມືອງ ( ເມືອງ ບົວລະພາ, ໄຊບົວທອງ, ນາກາຍ ແລະ ໜອງບົກ ຂອງແຂວງຄຳມ່ວນ, ເມືອງ ອາດສະພອນ, ນອງ, ທ່າປາງທອງ ແລະ ໄຊບົວທອງ ຂອງ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ, ເມືອງ ລະຄອນເພັງ, ຕະໂອ້ຍ, ຕູ້ມລານ ແລະ ວາປີ ຂອງແຂວງ ສາລະວັນ, ເມືອງ ຈໍາປາສັກ, ໂຂງ, ປະທຸມພອນ ແລະ ຊະນະສົມບູນ ຂອງແຂວງ ຈຳປາສັກ) , ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 52​ ທ່ານ (ຍິງ 9 ທ່ານ), ທ່ານ ປະທານກອງປະຊຸມໄດ້ມີທິດຊີ້ນຳຕື່ມອີກວ່າ:

1) ໃຫ້ບັນດາແຂວງ ແລະ ເມືອງ ທີ່ນອນໃນເປົ້າໝາຍ ໃນໂຄງການ ໃຫ້ຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາໂດຍໄວ ໂດຍສະເພາະບັນດາເອກະສານທີ່ຈະຕອບສະໜອງຂໍອະນຸດ ແລະ ຮັບຮອງ ໂຄງການໃຫ້ທັນຕາມກຳນົດເວລາ;

2) ໃຫ້ມີການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຜູ້ປະສານງານໃນຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃນການປະສານງານ, ດຳເນີນດ້ານເອກະສານຕ່າງໆ;

3) ໃຫ້ພະແນກການຕ່າງປະເທດແຂວງ ຊ່ວຍໃນດ້ານວິຊາການ ຂອງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ເພື່ອໃຫ້ສົົ່ງໃຫ້ແຕ່ລະຂັ້ນຕາມກຳນົດເວລາໂດຍໄວ;

4) ໃຫ້ມີການເຊື່ອສານວຽກງານການໃຫ້ວັກຊີນ ຮອບປົກກະຕິ ຮ່ວມໃນໂຄງການດັ່ງກ່າວ.

5) ໃຫ້ທາງອົງການອ໊ອກສະຟາມ ປັບປຸງບັນດາເນື້ອໃນ ຂອງ MOU ໃຫ້ສົມບູນ ແລະ ເຊັນຮັບຮອງຜ່ານກົມອະນາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບເພື່ອແຈກຍາຍໃຫ້ແຕ່ລະແຂວງເປົ້າໝາຍ;

6) ໃຫ້ມີການການເຜີຍແຜ່ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ເພື່ອໃຫ້ການການຈັດຕັ້ງສອດຄ່ອງ ແຕ່ແຂວງຮອດຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ

ແລະ ໄປຕາມ ລວງດຽວກັນ

 

See more posts…

APL+ ປະຊຸມສະຫຼຸບຜົນການຈັດຕັ້ງກິດຈະກຳຜ່ານມາ ແລະ ລະດົມຄວາມຄິດ ເພື່ອສຶບຕໍ່ໂຄງການໃນໄລຍະຕໍ່ໄປ.

APL+ ປະຊຸມສະຫຼຸບຜົນການຈັດຕັ້ງກິດຈະກຳຜ່ານມາ ແລະ ລະດົມຄວາມຄິດ ເພື່ອສຶບຕໍ່ໂຄງການໃນໄລຍະຕໍ່ໄປ.

ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບສັງລວມຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳຂອງສະມາຄົມເຄືອຂ່າຍຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ/ເອດ ໃນໂຄງການ...

3 ສະມາຄົມລົງພື້ນທີ່ເປົ້າໝາຍຈັດກອງປະຊຸມແນະນຳໂຄງການໃຫມ່

3 ສະມາຄົມລົງພື້ນທີ່ເປົ້າໝາຍຈັດກອງປະຊຸມແນະນຳໂຄງການໃຫມ່

ວັນທີ 28 ເມສາ 2022 ສະມາຄົມເຄືອຂ່າຍຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ/ເອດ (ສຄອ) ຮ່ວມກັບ ສະມາຄົມເພື່ອການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ປັບປຸງຊົນນະບົດ...

loLao