ລະຄອນສັ້ນ ເລື່ອງ ຊີວິດບວກ

Post by singkham

Publish on November 19, 2021

ເປັນເລືອງລາວ ທີສ້າງຂື້ນເພື່ອ ຄວາມບັນເທິງ ແລະ ອຸທະຫອນສອນໃຈ ຈາກຜົນກະທົບຂອງດີນຟ້າອາກາດ

See more posts…

ຄວາມໝາຍ ຄວາມສຳຄັນຂອງວັນສາກົນຕ້ານເອດ 1 ທັນວາ

ຄວາມໝາຍ ຄວາມສຳຄັນຂອງວັນສາກົນຕ້ານເອດ 1 ທັນວາ

ມາຮູ້ຈັກ ວັນສາກົນຕ້ານເອດສ໌ຂອງໂລກ ຫນື່ງໃນວັນສຳຄັນຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ ເພື່ອຕໍ່ສູ້ເຊື້ອເຮສໄອວີ/ເອດສ໌ໃນທົ່ວໂລກ ມີຄວາມເປັນມາ...