+856 030 5011-871 nith01aplus@gmail.com
ເຊີນທຸຸກທ່ານຮ່ວມງານ ວັນຖົງຍາງອະນາໄມສາກົນ ປະຈຳປີ 2022

Post by Singkham

Publish on ເດືອນກຸມພາ 17, 2022

ຂໍເຊີນທຸຸກທ່ານຮ່ວມງານ ວັນຖົງຍາງອະນາໄມສາກົນ (International Condom Day ) ທີ່ ສູນກາງສະຫະພັນກຳມະບານລາວ ບ້ານນາແຄ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນວັນທີ 14 ກຸມພາ 2022 ຕັ້ງແຕ່ເວລາ 13 ໂມງເປັນຕົ້ນໄປ.

ວັນຖົງຍາງອະນາໄມ ສ້າງຂື້ນໂດຍ ມູນນິທິຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ດູແລຜູ້ຕິດເຊື້ອ (AHF) ແລະ ໄດ້ສະເຫຼີມສະຫຼອງທຸກໆປີຂອງວັນທີ່ 13 ກຸມພາ (ຫນື່ງມື້ກ່ອນວັນວາເລນໄທນ໌) ເພື່ອເປັນແນວທາງໃຫມ່ ແລະ ມ່ວນຊື່ນ ເພື່ອເຕືອນຄົນວ່າການໃສ່ຖຸງຍາງອະນາໄມສາມາດປ້ອງກັນການມີລູກ ແລະ ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ ເຊີ່ງລວມເຖີງເຊື້ອເຮສໄອວີ/ເອດ.

ໃນມື້ງານທີ່ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນນີ້ ຈະມີກິດຈະກຳດີໆຫຼວງຫຼາຍ ເຊັ່ນວ່າ ບໍລິການກວດເລືອດແບບສະໝັກໃຈ ຈາກແພດໝໍໂຮງໝໍເມືອງໄຊທານີ,ພະເເນກສາທາລະນະສຸກ ແລະ ອາສາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,ຮ່ວມຟັງການໃຫ້ຄວາມຮູ້ ກ່ຽວກັບເຮສໄອວີ/ເອດ ແລະ ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ, ການສາທິດການໃຊ້ຖົງຍາງອະນາໄມ.

ແລະ ນອກຈາກນັ້ນ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມງານທຸກທ່ານ ສາມາດຮ່ວມກິດຈະກຳຖາມ-ຕອບ ເພື່ອຮັບຂອງລາງວັນ ມີ ຖົງຍາງອະນາໄມ ເສື້ອ ໝວກ ແລະ ອື່ນໆມາແຈກທຸຸກທ່ານ. ສຳຫຼັບຜູ້ທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກ ຫຼື ບໍ່ສາມາດມາຮ່ວມງານ ສາມາດຕິດຕາມຫຼິ້ນກິດຈະກຳກັບພວກເຮົາໄດ້ ທາງ Faceook Live.. ແລ້ວພົບກັນເດີ້ ວັນທີ 14 ກຸມພາ 2022.

See more posts…

APL+ ປະຊຸມສະຫຼຸບຜົນການຈັດຕັ້ງກິດຈະກຳຜ່ານມາ ແລະ ລະດົມຄວາມຄິດ ເພື່ອສຶບຕໍ່ໂຄງການໃນໄລຍະຕໍ່ໄປ.

APL+ ປະຊຸມສະຫຼຸບຜົນການຈັດຕັ້ງກິດຈະກຳຜ່ານມາ ແລະ ລະດົມຄວາມຄິດ ເພື່ອສຶບຕໍ່ໂຄງການໃນໄລຍະຕໍ່ໄປ.

ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບສັງລວມຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳຂອງສະມາຄົມເຄືອຂ່າຍຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ/ເອດ ໃນໂຄງການ...

3 ສະມາຄົມລົງພື້ນທີ່ເປົ້າໝາຍຈັດກອງປະຊຸມແນະນຳໂຄງການໃຫມ່

3 ສະມາຄົມລົງພື້ນທີ່ເປົ້າໝາຍຈັດກອງປະຊຸມແນະນຳໂຄງການໃຫມ່

ວັນທີ 28 ເມສາ 2022 ສະມາຄົມເຄືອຂ່າຍຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ/ເອດ (ສຄອ) ຮ່ວມກັບ ສະມາຄົມເພື່ອການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ປັບປຸງຊົນນະບົດ...

loLao