+856 030 5011-871 nith01aplus@gmail.com
ສະຖານທີ່ປິ່ນປົວ ແລະ ສະຖານທີ່ໃຫ້ຢາປິ່ນປົວພະຍາດເອດ 11 ແຫ່ງໃນ ສປປ.ລາວ

Post by Singkham

Publish on ເດືອນກຸມພາ 16, 2022

ປະຈຸບັນນີ້ ມີສະຖານປິ່ນປົວ ແລະ ໃຫ້ຢາປິ່ນປົວພະຍາດເອດ 15 ແຫ່ງ ໃນ ສປປ.ລາວ ທ່ານ ສາມາດເດີນທາງໄປຮັບຢາ ຫຼື ຮັບຄຳປຶກສາຈາກແພດໝໍ ຕາມສະຖານທີ່ໄກ້ບ້ານເຫຼົ່ານີ້ໄດ້

1.ໂຮງໝໍແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

2.ໂຮງໝໍເສດຖາທິຣາດ

3.ໂຮງໝໍມະໂຫສົດ

4.ໂຮງໝໍແຂວງຫຼວງພະບາງ

5.ໂຮງໝໍແຂວງຈຳປາສັກ

6.ໂຮງຫົວໝໍແຂວງຫົວພັນ

7.ໂຮງໝໍແຂວງບໍ່ແກ້ວ

8.ໂຮງໝໍແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ

9.ໂຮງໝໍແຂວງຄຳມ່ວນ

10.ໂຮງໝໍແຂວງເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ

11.ໂຮງໝໍມິດຕະພາບ

12.ໂຮງໝໍແຂວງໄຊຍະບຸລີ

13.ໂຮງໝໍແຂວງວຽງຈັນ

14.ໂຮງໝໍແຂວງສາລະວັນ

15.ໂຮງໝໍແຂວງອຸດົມໄຊ

ໃນໂຮງໝໍ ເມືອງ ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງທັງ 15 ແຫ່ງນັ້ນ ມີອາສາສະໝັກປະຈຳຢູ່ ຄອຍຖ້າໃຫ້ຄຳປຶກສາທ່ານ ແບບເພື່ອນສອນເພື່ອນ ເປັນມິດປິດລັບ.

See more posts…

APL+ ປະຊຸມສະຫຼຸບຜົນການຈັດຕັ້ງກິດຈະກຳຜ່ານມາ ແລະ ລະດົມຄວາມຄິດ ເພື່ອສຶບຕໍ່ໂຄງການໃນໄລຍະຕໍ່ໄປ.

APL+ ປະຊຸມສະຫຼຸບຜົນການຈັດຕັ້ງກິດຈະກຳຜ່ານມາ ແລະ ລະດົມຄວາມຄິດ ເພື່ອສຶບຕໍ່ໂຄງການໃນໄລຍະຕໍ່ໄປ.

ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບສັງລວມຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳຂອງສະມາຄົມເຄືອຂ່າຍຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ/ເອດ ໃນໂຄງການ...

3 ສະມາຄົມລົງພື້ນທີ່ເປົ້າໝາຍຈັດກອງປະຊຸມແນະນຳໂຄງການໃຫມ່

3 ສະມາຄົມລົງພື້ນທີ່ເປົ້າໝາຍຈັດກອງປະຊຸມແນະນຳໂຄງການໃຫມ່

ວັນທີ 28 ເມສາ 2022 ສະມາຄົມເຄືອຂ່າຍຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ/ເອດ (ສຄອ) ຮ່ວມກັບ ສະມາຄົມເພື່ອການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ປັບປຸງຊົນນະບົດ...

loLao