ສະຖານທີ່ປິ່ນປົວ ແລະ ສະຖານທີ່ໃຫ້ຢາປິ່ນປົວພະຍາດເອດ 11 ແຫ່ງໃນ ສປປ.ລາວ

by | ກ.ພ. 16, 2022 | ຂໍ້ມູນ HIV/AIDS | 0 comments

ປະຈຸບັນນີ້ ມີສະຖານປິ່ນປົວ ແລະ ໃຫ້ຢາປິ່ນປົວພະຍາດເອດ 15 ແຫ່ງ ໃນ ສປປ.ລາວ ທ່ານ ສາມາດເດີນທາງໄປຮັບຢາ ຫຼື ຮັບຄຳປຶກສາຈາກແພດໝໍ ຕາມສະຖານທີ່ໄກ້ບ້ານເຫຼົ່ານີ້ໄດ້

1.ໂຮງໝໍແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

2.ໂຮງໝໍເສດຖາທິຣາດ

3.ໂຮງໝໍມະໂຫສົດ

4.ໂຮງໝໍແຂວງຫຼວງພະບາງ

5.ໂຮງໝໍແຂວງຈຳປາສັກ

6.ໂຮງຫົວໝໍແຂວງຫົວພັນ

7.ໂຮງໝໍແຂວງບໍ່ແກ້ວ

8.ໂຮງໝໍແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ

9.ໂຮງໝໍແຂວງຄຳມ່ວນ

10.ໂຮງໝໍແຂວງເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ

11.ໂຮງໝໍມິດຕະພາບ

12.ໂຮງໝໍແຂວງໄຊຍະບຸລີ

13.ໂຮງໝໍແຂວງວຽງຈັນ

14.ໂຮງໝໍແຂວງສາລະວັນ

15.ໂຮງໝໍແຂວງອຸດົມໄຊ

ໃນໂຮງໝໍ ເມືອງ ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງທັງ 15 ແຫ່ງນັ້ນ ມີອາສາສະໝັກປະຈຳຢູ່ ຄອຍຖ້າໃຫ້ຄຳປຶກສາທ່ານ ແບບເພື່ອນສອນເພື່ອນ ເປັນມິດປິດລັບ.

See more posts…