ຄວາມໝາຍ ຄວາມສຳຄັນຂອງວັນສາກົນຕ້ານເອດ 1 ທັນວາ

ຄວາມໝາຍ ຄວາມສຳຄັນຂອງວັນສາກົນຕ້ານເອດ 1 ທັນວາ

ມາຮູ້ຈັກ ວັນສາກົນຕ້ານເອດສ໌ຂອງໂລກ ຫນື່ງໃນວັນສຳຄັນຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ ເພື່ອຕໍ່ສູ້ເຊື້ອເຮສໄອວີ/ເອດສ໌ໃນທົ່ວໂລກ ມີຄວາມເປັນມາ ແລະ ຄວາມໝາຍ ຄວາມສຳຄັນແນວໃດ. ວັນເອດສ໌ໂລກໄດ້ລິເລີ່ມຂື້ນໃນເດືອນ ສິງຫາ ປີ ຄ.ສ 1987 ໂດຍ ເຈມສ໌ ດັບເບີລຢູ ແລະ ໂທມັສ ເນັດເທີ...

ຜູ້ມີເຊື້ອ HIV or AIDS ສາມາດສັກວັກຊິນໄດ້ບໍ່?

ຜູ້ມີເຊື້ອ HIV or AIDS ສາມາດສັກວັກຊິນໄດ້ບໍ່?

ອິງຕາມ ຂໍ້ມູນ ຈາກອົງການອານາໄມໂລກ ໄດ້ ລາຍງານວ່ າ ຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດເອດ ແມ່ ນສາມາດ ສັກວັກຊີນໄດ້ ແຕ່ ກອນຈະໄປສັກ ຜູ້ກ່ ຽວ ຕ້ອງປະເມີນຕົນເອງ ວ່ າຕົນມີຄວາມພ້ອມບ່ ໍ ເຊັນວ່ າ ຕົນບໍມີ ພະຍາດຮ່ ວມອັນອືນບ່ ໍ ນອກຈາກ ພະຍາດເອດ, ພະຍາດຮ່ ວມເຊັນ: ເປັນເບົາຫວານ, ພະຍາດຫອບຮຶດ, ພະຍາດຫົວໃຈ, ພະຍາດຄວາມດັນ ແຕ່ ທັງນີ້ທັງນັ້ນ ຄວນປືກສາທ່ ານໝໍ ທ່ ີກ່ ຽວຄ້ອງ ແລະ ສູນບໍລິການສັກວັກຊີນ ຫຼື ສູນ ART

7 ເຄັດລັບສໍາລັບການກິນອາຫານຢ່າງມີ ສຸຂະພາບດີ ໃນຊ່ວງການລະບາດ ຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19

7 ເຄັດລັບສໍາລັບການກິນອາຫານຢ່າງມີ ສຸຂະພາບດີ ໃນຊ່ວງການລະບາດ ຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19

ການລະບາດຂອງພະຍາດອັກປອດສາຍພັນໃໝ່ ໂຄວິດ-19 ໄດ້ປ່ຽນແປງວິທີການໃຊ້ຊີວິດ, ເຮັດວຽກ​ ແລະ ໃຫ້​ຄວາມ​ບັນ​ເທີງ​​ແກ່​ຕົວ​ເອງ. ຜູ້ຄົນທົ່ວໂລກຖືກບັງຄັບໃຫ້ຢູ່ເຮືອນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການພົວພັນທາງສັງຄົມ (ການຮັກສາໄລຍະຫ່າງທາງສັງຄົມ) ຕາມ​ຮູບ​ແບບ​ຄວາມຕ້ອງການຂອງ​ແຕ່​ລະ​ປະ​ເທດ​ທົ່ວ​ໂລກ​ຕໍ່​ກັບການລະບາດຂອງພະຍາດ​ໂຄວິດ-19

HIV+COVID-19

HIV+COVID-19

ສິ່ງທີ່ຜູ້ຕິດເຊື້ອເອດຈຳເປັນຕ້ອງຮູ້ກ່ຽວກັບ  ພະຍາດເອດ ແລະ ໂຄວິດ-19 (HIV+ COVID – 19) ພະຍາດໂຄວິດ-19 ແມ່ນພະຍາດທີ່ຮ້າຍແຮງ ແລະ ຜູ້ຕິດເຊື້ອເອດ (HIV) ທຸກຄົນຄວນໃຊ້ທຸກມາດຕະການປ້ອງກັນທີ່ໄດ້ມີການ ແນະນຳ  ເພື່ອປ້ອງກັນຕົວເອງບໍ່ໃຫ້ໄປສຳຜັດກັບເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ COVID-19...