+856 030 5011-871 nith01aplus@gmail.com
ໂຊກສະຕາ ກັບ ສັງຄົມທີ່ຈະເລີນໃຜເປັນຜູ້ກຳໜົດ ?

ໂຊກສະຕາ ກັບ ສັງຄົມທີ່ຈະເລີນໃຜເປັນຜູ້ກຳໜົດ ?

ພວກເຮົາ ສະມາຄົມເຄືອຂ່າຍຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ/ເອດ ຮ່ວມກັບອາສາສະໝັກ ໄດ້ລົງກິດຈະກຳ ຢ້ຽມຢາມ 2 ຄອບຄົວທີ່ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ທຸກຍາກອະນາຖາແທ້ຕາມການຊີ້ວັດຂອງແພດໝໍ ແລະ ອາສາສະມັກຂອງພວກເຮົາທີ່ເຮັດວຽກຊ່ວຍເຫຼືອ ຕິດພັນກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອຕົວຈິງ. ຄອບຄົວ 1 ເປັນຄູ່ສອງຜົວເມຍ ພ້ອມລູກນ້ອຍ 9...

ກໍລະນີສຶກສາ ຜີເຂົ້າ ຫຼື ເປັນອາການຫຍັງທາງການແພດ

ກໍລະນີສຶກສາ ຜີເຂົ້າ ຫຼື ເປັນອາການຫຍັງທາງການແພດ

ກໍລະນີສຶກສາ ຄົນເຈັບ ຜີເຂົ້າ ຫຼື ເປັນຫຍັງ ? _________________ ເມື່ອວັນທີ 24 ມັງກອນ ພວກເຮົາໄດ້ຮັບແຈ້ງວ່າ ມີຄົນເຈັບຮ້ອງໄຫ້ໂຫຍຫວນດ້ວຍຄວາມທຸກທໍລະມານ ຢາກໃຫ້ພວກເຮົາລົງມາເບິ່ງວ່າ ເຮົາຈະສາມາດຊ່ວຍຫຍັງໄດ້ແດ່ ໃນຖານະສະມາຄົມເຄືອຂ່າຍຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ/ເອດ....

ສາວຢ້ານເອດມາຕະຫຼອດ ສຸດທ້າຍໄດ້ຮູ້ຄວາມຈິງ

ສາວຢ້ານເອດມາຕະຫຼອດ ສຸດທ້າຍໄດ້ຮູ້ຄວາມຈິງ

ນ້ອງເລົ່າວ່າ ສ່ວນຕົວ ມີຄວາມວິຕົກ ກັງວົນ ແລະ ຢ້ານກົວພະຍາດເອດສ໌ມາຕະຫຼອດ ບໍ່ຮູ້ຈະໄປປຶກສາໃຜ ແລ້ວກໍ່ໄດ້ຮູ້ວ່າ ມີສະມາຄົມເຄືອຂ່າຍຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ/ເອດສ໌ ທີ່ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ດູແລ ຜູ້ຕິດເຊື້ອຢູ່. ຕົວເອງກໍ່ເປັນສາວ ເປັນນາງ ທຳມະດາຄົນໜຶ່ງ ທີ່ເຮັດວຽກ ກໍ່ພໍມີຄົນຮູ້ຈັກ ແລະ...

ຄວາມຫຼັງຝັງໃຈ ຊິວິດ ແລະ ເຊື້ອພະຍາດເອດ  My Hidden story (HIV)

ຄວາມຫຼັງຝັງໃຈ ຊິວິດ ແລະ ເຊື້ອພະຍາດເອດ  My Hidden story (HIV)

ພວກເຮົາສອງຜົວເມຍ ມີລູກນ້ອຍຄົນຫນຶ່ງ. ຜົວມີອາຊີບຂັບລົດໂດຍສານທາງໄກ ຢູ່ມາມື້ຫນຶ່ງຜົວຂ້າພະເຈົ້າມີອາການເຈັບປ່ວຍອອດໆແອດໆມາໄດ້ສອງປີ ໂດຍທີ່ບໍ່ຮູ້ສາເຫດວ່າເປັນພະຍາດຫຍັງ ປົວດີແລ້ວກໍກັບມາເປັນໃຫມ່ອີກ ປົ່ວຈົນໝົດຕົວ ອາການເຈັບປ່ວຍກະບໍ່ດີຂື້ນ. ຕາມຄວາມເຊື່ອທ້ອງຖິ່ນ ພວກເຮົາຄິດວ່າ...

ປະສົບການການໃຊ້ຊິວິດຢູ່ຮ່ວມກັບເຊື້້ອ HIV/AIDS MSM ຊາຍຮັກຊາຍ

ປະສົບການການໃຊ້ຊິວິດຢູ່ຮ່ວມກັບເຊື້້ອ HIV/AIDS MSM ຊາຍຮັກຊາຍ

ປະສົບການການໃຊ້ຊິວິດຢູ່ຮ່ວມກັບເຊື້້ອ HIV/AIDS
MSM ຊາຍຮັກຊາຍ
ຂ້ອຍບໍເຊື່ອວ່າ ເປັນກະເທີຍ ຈະຕິດເອດ ແລະ ເຊື່ອມາຕະລອດວ່າ ເອດ ບໍ່ສາມາດຕິດໄດ້ກັນໄດ້ຈາກການມີເພດສຳພັນ ຊາຍກັບຊາຍ
ທ. ເພັດ, ອາຍຸ 38 ປີ ຈາກ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກພະຍາດເອດ ແຕ່ປີ 2003​ ມາໃນປີ 1996 ຂ້ອຍເອງໄດ້ອາໃສ່ຢູ່ ວຽງຈັນເພື່ອເຂົ້າມາເຮັດວຽກແລະຂ້ອຍໄດ້ເຮັດວຽກເປັນພໍ່ຄົວແລະຂ້ອຍໄດ້ເຮັດວຽກມາຈົນມາຮອດໃນໄລຍະປີ 2000