+856 030 5011-871 nith01aplus@gmail.com
ຜົນການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ການຊົມໃຊ້ສະມາດໂຟນ ແລະ ພຶດຕິກຳການຊອກຫາຂໍ້ມູນ

ຜົນການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ການຊົມໃຊ້ສະມາດໂຟນ ແລະ ພຶດຕິກຳການຊອກຫາຂໍ້ມູນ

ຜົນການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ການຊົມໃຊ້ສະມາດໂຟນ ແລະ ພຶດຕິກຳການຊອກຫາຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງອິນເຕີເນັດຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີໃນ ສປປ.ລາວ _______________ ສະມາຄົມເຄືອຂ່າຍຜູ້ຕິດເຊື້ອ ໄດ້ດຳເນີນການເກັບກຳຂໍ້ມູນ...

6 ແນວຄວາມເຊື່ອຜິດໆກ່ຽວກັບເຊື້ອເຮສໄອວີ/ເອດ

6 ແນວຄວາມເຊື່ອຜິດໆກ່ຽວກັບເຊື້ອເຮສໄອວີ/ເອດ

6 ແນວຄວາມເຊື່ອຜິດໆ ທີ່ທ່ານອາດຍັງບໍ່ຮູ້ ກ່ຽວກັບເຊື້ອເຮສໄອວີ ແນວທາງການຕິດຕໍ່ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງຢາຕ້ານເຊື້ອເຮສໄອວີ/ເອດສ໌ໃນປັດຈຸບັນ 1,ຄົນຕິດເຊື້ອເອດສ໌ມີລູກບໍ່ໄດ້   ຄົນຕິດເຊື້ອເອສໄອວີສາມາດມີລູກຢ່າງປອດໄພໄດ້ ປັດຈຸບັນແນວທາງການຮັກສາຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ ພັດທະນາໄປຫຼາຍ ແລະ...

apl+ ຮ່ວມກັບຄູ່ຮ່ວມງານ ຈັດງານວັນສາກົນຕ້ານເອດປະຈຳປີ 2021

apl+ ຮ່ວມກັບຄູ່ຮ່ວມງານ ຈັດງານວັນສາກົນຕ້ານເອດປະຈຳປີ 2021

ວັນທີ 10 ທັນວາ 2021 ນີ້ ສະມາຄົມເຄືອຂ່າຍຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ/ເອດສ໌ ຫຼື APL+ ຮ່ວມກັບ ສູນຕ້ານເອດສ໌ ແລະ ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ,ອົງການສາຫະປະຊາຊາດຕ້ານເອດສ໌ (UNAIDS) ແລະ ມູນນິທິຊ່ວຍເຫຼືອ ດູແລຜູ້ຕິດເຊື້ອ (AHF) ໄດ້ຈັດງານວັນສາກົນຕ້ານເອດສ໌ ປະຈຳປີ 2021 ທີ່...

ສະຖານທີ່ປິ່ນປົວ ແລະ ສະຖານທີ່ໃຫ້ຢາປິ່ນປົວພະຍາດເອດ 11 ແຫ່ງໃນ ສປປ.ລາວ

ສະຖານທີ່ປິ່ນປົວ ແລະ ສະຖານທີ່ໃຫ້ຢາປິ່ນປົວພະຍາດເອດ 11 ແຫ່ງໃນ ສປປ.ລາວ

ປະຈຸບັນນີ້ ມີສະຖານປິ່ນປົວ ແລະ ໃຫ້ຢາປິ່ນປົວພະຍາດເອດ 15 ແຫ່ງ ໃນ ສປປ.ລາວ ທ່ານ ສາມາດເດີນທາງໄປຮັບຢາ ຫຼື ຮັບຄຳປຶກສາຈາກແພດໝໍ ຕາມສະຖານທີ່ໄກ້ບ້ານເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ 1.ໂຮງໝໍແຂວງສະຫວັນນະເຂດ 2.ໂຮງໝໍເສດຖາທິຣາດ 3.ໂຮງໝໍມະໂຫສົດ 4.ໂຮງໝໍແຂວງຫຼວງພະບາງ 5.ໂຮງໝໍແຂວງຈຳປາສັກ 6.ໂຮງຫົວໝໍແຂວງຫົວພັນ...

ຄວາມໝາຍ ຄວາມສຳຄັນຂອງວັນສາກົນຕ້ານເອດ 1 ທັນວາ

ຄວາມໝາຍ ຄວາມສຳຄັນຂອງວັນສາກົນຕ້ານເອດ 1 ທັນວາ

ມາຮູ້ຈັກ ວັນສາກົນຕ້ານເອດສ໌ຂອງໂລກ ຫນື່ງໃນວັນສຳຄັນຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ ເພື່ອຕໍ່ສູ້ເຊື້ອເຮສໄອວີ/ເອດສ໌ໃນທົ່ວໂລກ ມີຄວາມເປັນມາ ແລະ ຄວາມໝາຍ ຄວາມສຳຄັນແນວໃດ. ວັນເອດສ໌ໂລກໄດ້ລິເລີ່ມຂື້ນໃນເດືອນ ສິງຫາ ປີ ຄ.ສ 1987 ໂດຍ ເຈມສ໌ ດັບເບີລຢູ ແລະ ໂທມັສ ເນັດເທີ...

en_USEnglish