World day Event 2019

World day Event 2019

ຢ່າລືມຢ່າພາດ! ພົບກັບກິດຈະກຳມ່ວນຊື່ນ ແລະ ຂອງແຈກຂອງແຖມທີ່ຫລາກຫລາຍ ກັບງານວັນສາກົນຕ້ານເອດ ມື້ອື່ນນີ້ ຫວັງວ່າຈະໄດ້ເຈີກັນທຸກໆທ່ານ😁#WorldAIDSDay#WorldAIDSDay2019Laos#CommunitiesMakeTheDifference

Dikirim oleh HIV/AIDS Laos pada Kamis, 12 Desember 2019
ສຽງຈາກອາສາສະໝັກ

ສຽງຈາກອາສາສະໝັກ

voices of volunteer ອາສາສະໝັກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ ການຝືກທັກຊະ ດ້ານການໃຫ້ຄຳປືກສາ ແລະ ສົງຕໍ່ຄວາມຮູ້ ຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດເຮສໄອວີເອດ ໃນ 4 ແຂວງພາກເໜືອ ຈັດຕັ້ງປະຕິດບັດໂດຍ APL+ and funding supported by Laosvoices (Empowerment) to empower the hidden voices of women living with HIV/AIDS in Laos