ຜົນສະຫຼຸບໂຄງການ ຊຸມຊົນເປັນເຈົ້າການເພື່ອການໂຕ້ຕອບພະຍາດໂຄວິດ-19

ວີດີໂອຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳຂອງໂຄງການ ຢູ່ເມືອງຫິນບູນ 5 ບ້ານ ແລະ ເມືອງຍົມມະລາດ 5 ບ້ານ ທັງໝົດ 10 ບ້ານ ເຊິ່ງເປັນໂຄງການເພື່ອປູກຈິດສຳນຶກໃຫ້ຊຸມຊົນໃນການປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ ເພື່ອຍົກສູງຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ອາສາສະໝັກບ້ານກ່ຽວກັບການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນພະຍາດໂຄວິດ ພ້ອມທັງສາມາດສົ່ງຕໍ່ຄວາມຮູ້ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໄດ້.ໂດຍກິດຈະກຳຫຼັກໆທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຈັດຕັ້ງຜ່ານມາ ຄື ການລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນ ການລົງໂຄສະນາໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ແລະ ການສ້າງອ່າງລ້າງມືໃຫ້ໂຮງຮຽນ.

ວີດີໂອງານວັນສາກົນຕ້ານເອດ ປະຈຳປີ 2021

ວີດີໂອວັນສາກົນຕ້ານເອດປະຈຳປີ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ. ເຊິ່ງເພີ່ນກຳໜົດໃຫ້ແມ່ນທຸກໆວັນທີ່ 1 ທັນວາ ຂອງທຸກໆປີ. ສຳຫຼັບ ຄຳຂວັນວັນສາກົນຕ້ານເອດປີນີ້ແມ່ນ 1.ຢຸດຕິຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມ 2.ຢຸດຕິໂຣກເອດ ແລະ 3.ຢຸດຕິເຊື້ອລະບາດຕ່າງໆ.
ຄວາມໝາຍ ສຳຄັນຂອງວັນສາກົນຕ້ານເອດສ໌ (World AIDS Day) ແມ່ນ ເປັນວັນແຫ່ງການສົ່ງເສີມ ແລະ ກະຕຸ້ນໃຫ້ປະຊາກອນໂລກເກີດຄວາມຮູ້ ຄວາມເຂົ້າໃຈເຖີງປັນຫາ ແລະ ແນວທາງການຕອບໂຕ້ພະຍາດເອດສ໌ ເຊິງເປັນວັນນານາຊາດຮ່ວມມືກັນ ແລະ ຍັງເປັນວັນແຫ່ງການໄວ້ອາໄລເຖິງຜູ້ເສຍຊີວິດຍ້ອນພະຍາດເອດສ໌ດ້ວຍ.

ທ່ານ ທອງແດງ ສີລາກຸນໃຫ້ສຳພາດ ໃນວັນສາກົນຕ້ານເອດສ໌

ທ່ານ ທອງແດງ ສີລາກຸນ ຜູ້ຈັດການ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດຕ້ານເອດ ປະຈຳ ສປປລາວ ໃຫ້ສຳພາດ ເນື່ອງໃນວັນສາກົນຕ້ານເອດ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍ ທ່ານ ທອງແດງ ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງ ເຖີງປັນຫາ ຄວາມໝາຍ ຄວາມສຳຄັນ ແລະ ແຜນປະຕິບັດຂອງວຽກງານຕອບໂຕ້ພະຍາດເອດສ໌ ວ່າເຮັດແນວໃດ ສປປ.ລາວ ຈະບັນລຸເປົ້າໝາຍ ເພື່ອສິ້ນສຸດພະຍາດເອດສ໌ໄດ້ໃນປີ 2030.

ການຢຸດຕິຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມໃນຄວາມໝາຍຂອງຂ້ອຍ

ການຢຸດຕິຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມຕໍ່ຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີເອດສ໌ໃນທັດສະນະຂອງ ກິ່ງຄຳ ຍັງນຸວົງ ຜູ້ປະສານງານໂຄງການ ຂອງ ສະມາຄົມເຄືອຂ່າຍຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ/ເອດສ໌ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ເນື່ອງໃນວັນສາກົນຕ້ານເອດສ໌ ປີ 2021 ນີ້ ຊຶ່ງທາງອົງການອະນາໄມໂລກ ກໍ່ຄື ທົ່ວໂລກ ກຳລັງໃຫ້ຄວາມສຳຄັນເຖີງປັນຫາ ແລະ ການສົ່ງເສີມຄວາມຮູ້ ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບພະຍາດເຮສໄອວີ-ເອດສ໌. ວັນສາກົນຕ້ານເອດສ໌ປີນີ້ ມາໃນຫົວຂໍ້ທີ່ວ່າ ຢຸດຕິຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມ ຢຸດຕິພະຍາດເອດສ໌ ແລະ ຢຸດຕິເຊື້ອພະຍາດຕ່າງໆ. ແລ້ວທ່ານເດ ຄຳວ່າຢຸດຕິຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມຕໍ່ຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ-ເອດສ໌ ໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ ຕາມຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງທ່ານ?