+856 030 5011-871 nith01aplus@gmail.com
ດາວອນ ອຸທໄທວົງ ອາສາສະໝັກດີເດັ່ນ ຜູ້ມີຄວາມໜັກແໜ້ນ ແລະ ໃຈດີ

ດາວອນ ອຸທໄທວົງ ອາສາສະໝັກດີເດັ່ນ ຜູ້ມີຄວາມໜັກແໜ້ນ ແລະ ໃຈດີ

ໜຶ່ງໃນອາສາສະມັກດີເດັ່ນຂອງ APL+ ຜູ້ມີຈິດໃຈໜັກແໜ້ນ ເປັນມິດ ແລະ ອາສາເພື່ອປະໂຫຍດສຸກຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ສັງຄົມເປັນຫຼັກ ທີ່ຜ່ານມາຊີວິດເພີ່ນຜ່ານຜ່າຫຍັງມາ ເປັນອາສາເຮັດຫຍັງແດ່ ແລະ ແມ່ນຫຍັງເປັນຫົວໃຈສຳຄັນເຮັດໃຫ້ເພີ່ນຍຶດໝັ້້ນວຽກອາສາສະມັກນີ້.

ດາວອນ ອຸໄທວົງ ເລົ່າໃຫ້ພວກເຮົາຟັງວ່າ ປະຈຸບັນ ເປັນອາສາສະມັກ ຜູ້ໃຫ້ຄຳປຶກສາ ຢູ່ໂຮງໝໍແຂວງຫຼວງພະບາງ ແຕ່ກ່ອນພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ ຮຽນກໍບໍ່ທັນຈົບ ເປັນພາລະໃຫ້ຄອບຄົວ ດີແຕ່ເພີ່ນບໍ່ຖີ້ມ ແລະ ໂຊກດີໃນປີ 2009 ທາງໂຮງໝໍ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ທຶນເພີ່ນໃຫ້ໂອກາດມາເປັນອາສາສະມັກຢູ່ໂຮງໝໍ ພໍໄດ້ເຮັດວຽກເສດຖະກິດຄອບຄົວກໍຄ່ອຍໆດີຂື້ນ ສາມາດລ້ຽງຕົວເອງ ຄອບຄົວໄດ້ ນ້ອຍຫນຶ່ງ ເຖິງບໍ່ຫຼາຍ.

ຖາມວ່າ ຈຳເປັນບໍ່ຕ້ອງມີອາສາສະມັກໃນວຽກງານໂຕນີ້ ຄື ເຮົາເຮັດວຽກ ເປັນແບບຢ່າງເພື່ອຄົນເຈັບ ໃນການກິນຢາ ການດູແລຕົວເອງ ການຢູ່ ການກິນ ເຮັດແນວໃດຄົນເຈັບເຮົາຊິມີສຸຂະພາບກາຍ ແລະ ຈິດໃຈແຂງແຮງ ສາມາດປ່ຽນຄວາມຄິດ ແລະ ຍົກສູງຈິດຂອງເຂົາເຈົ້າ ຄືເຮົາເປັນຢູ່ຕອນນີ້ໄດ້ ຈາກທີ່ເຮົາເຄີຍຢູ່ຈຸດນັ້ນມາ ເຮົາເຂົ້າໃຈດີວ່າມັນຍາກຫຼາຍ ອີກຢ່າງໜຶ່ງ ເຮົາໄດ້ທັງເຮັດວຽກ ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ທີ່ທຸກຍາກ ມັນກໍໄດ້ອິ່ມບຸນໄປນຳ.

ແລະ ວຽກຂອງເຮົາ ກໍມີຫຼາຍຢ່າງຕ້ອງເຮັດຊ່ວຍທ່ານໝໍໃນແຕ່ລະມື ຕ້ອງໄດ້ຮ່າງເອກກະສານນັດຄົນເຈັບ ຖ້າຄົນເຈັບບໍ່ມາກໍຕ້ອງໄດ້ໂທຫາກ່ອນຫຼວງຫນ້າ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຄົນເຈັບລືມ ແລະ ຢ້ານເຂົາບໍ່ມາ ຫຼັງຈາກຄົນເຈັບມາແລ້ວ ເຮົາກໍຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ຄຳປຶກສາ ປະເມີນເມັດຢາ ເລື່ອງການກິນຢາ ການປ້ອງກັນ ການວາງແຜນຄອບຄົວ ບາງກໍລະນີ ທີ່ເອົາກັນໃຫມ່ ບໍ່ທັນມີລູກ ຢາກໄດ້ລູກ ແລະ ລາຍງານປະຈຳເດືອນໃຫ້ກອງເລຂາຕ້ານເອດ ສະຫຼຸບການໃຫ້ຄຳປຶກສາຂອງແຕ່ລະເດືອນ ແລະ ແຕ່ລະມື້ຄົນເຈັບມາເຮົາກໍໄດ້ບັນທຶກລົງໃສ່ປື້ມຕິດຕາມຄົນເຈົບ ແລ້ວມາສະຫຼຸບເປັນເດືອນ ເຮົາໄດ້ຕິດຕາມຄົນເຈັບຂາດນັດ ກໍຕ້ອງໄດ້ຈົດໃສ່ປື້ມຂາດນັດ ແລ້ວຫຼັງຈາກນັ້ນກໍຕ້ອງໄດ້ໂທຕາມເຂົາເຈົ້າວ່າ ມື້ຕໍ່ໄປເຂົາຈະມາມື້ໃດ ເດືອນໃດ.

ແລະ ຊ່ວຍວຽກງານສະມາຄົມເຄື່ອຂ່າຍ…(APL+) ເປັນວຽກໂຄສະນາ ຊ່ວຍເດັກອະນາຖາ ແລະ ຄົນເຈັບຕົກອັບ ເຮົາຈະເປັນຜູ້ຊອກຫາຕົວເລກນີ້ໃຫ້ກອງເລຂາ ແລະ ເວລາເຈາະເລືອດກໍແມ່ນອາສາສະມັກ ເປັນຜູ້ແລ່ນ ເພາະວ່າ ໜ່ວຍງານ ກັບຫ້ອງແລັບຢູ່ໄກກັນ ແຕ່ກີ້ມີແຕ່ເຮົາຜູ້ດຽວ ຍາກຫຼາຍ ແຕ່ດຽວນີ້ ໄຄແດ່ ມີອາສາສະມັກ 2 ຄົນມາຊ່ວຍກັນ ເລື່ອງວຽກຕົວນີ້.

ຮູ້ສຶກດີໃຈ ພາກພູມໃຈ ທີ່ເປັນອາສາສະມັກຍິງຄົນໜຶ່ງ ໄດ້ມີໂອກາດພັດທະນາຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດ ແລະ ໄດ້ຮຽນຮູ້ຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງຈາກທ່ານໝໍ ແລະ ເພື່ອນໃນກຸ່ມຈາກການເຮັດກິດຈະກຳໃນຫຼາຍໆໂຄງການຕະຫຼອດໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ.ຕ້ອງຂອບໃຈ APL+ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ຈາກໃຈຈິງແທ້ໆ.

ຢາ ARV ຕໍ່ຊີວິດ

ຢາ ARV ຕໍ່ຊີວິດ

ສະມາຄົມເຄືອຂ່າຍຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ/ເອດ (Apl+) ແມ່ນສະມາຄົມຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ ແລະ ໄດ້ດໍາເນີນການເຮັດວຽກ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຄົນຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີດ້ວຍກັນ ໃນຂົງເຂດທົ່ວປະເທດ ໃນ ສປປ.ລາວ. ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ຕັ້ງແຕ່ປີ ຄ.ສ 2003 ຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີໃນສປປລາວ ໄດ້ເລີ່ມມີການກິນຢາຕ້ານ ທີ່ມີຊື່ວ່າ ຢາ ARV.

ຢາ ARV ຫຼື Antiretroviral ແມ່ນຢາທີ່ຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີກິນ ເພື່ອໃຫ້ຕົວຢານີ້ກົດເຊື້ອເຮສໄອວີທີ່ຢູ່ໃນຕົວຂອງ ຜູ້ຕິດເຊື້ອ ບໍ່ໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວ ມາທໍາລາຍພູມຄຸ້ມກັນຂອງຄົນເຮົາ ທີ່ເອີ້ນວ່າ ເມັດເລືອດຂາວ. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ ຮ່າງກາຍມີລະດັບຂອງເຊື້ອໄວຣັສທີ່ຄົງໂຕ ຫຼື ໜ້ອຍລົງ ສົ່ງຜົນໃຫ້ຮ່າງກາຍຍັງຄົງປົກກະຕິແລະ ຍັງແຂງແຮງຄືເກົ່າ. ທີ່ ສໍາຄັນຢານີ້ຕ້ອງກິນໄປທຸກທຸກມື້ຕະຫຼອດຊີວິດ.

ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ຄື ໃນປີ 2003 ການນໍາເຂົ້າຂອງຢາ ARV ນີ້ແມ່ນມີອົງກອນສາກົນທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າແບບ 100 %, ນັ້ນຫມາຍຄວາມວ່າຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີໃນລາວທຸກຄົນສາມາດກິນຢາ ARV ແບບບໍ່ເສຍຄ່າໃດໆ ຖ້າຮູ້ ວ່າຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີພຽງເຂົ້າມາລົງທະບຽນຕາມຈຸດບໍລິການ ກໍສາມາດຮັບຢານີ້ໄປກິນໄດ້.

ແຕ່ໃນໄລຍະທີ່ປະເທດລາວ ມີການເລັ່ງໃສ່ການພັດທະນາທາງເສດຖະກິດ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ເພື່ອກ້າວເຂົ້າສູ່ປະເທດກໍາລັງ ພັດທະນາ, ບັນດາອົງກອນການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຕ່າງໆ ທີ່ເຄີຍຊ່ວຍເຫຼືອກໍ່ຄ່ອຍໆຖອນທຶນຊ່ວຍເຫຼືອອອກໄປ. ໃນນັ້ນກໍ່ມີ ການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າສະໜອງຢາ ARV ໃຫ້ສປປລາວເຮົານໍາ.

ສິ່ງນີ້ແມ່ນໄດ້ສ້າງຄວາມກັງວົນໃຫ້ແກ່ທຸກພາກສ່ວນ ໂດຍສະເພາະຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີໃນລາວ ທີ່ກ່ອນໜ້ານີ້ເຄີຍໄດ້ ຮັບຢາແບບບໍ່ເສຍຄ່າ ຈະຕ້ອງໄດ້ຊື້ກິນເອງ ເຊິ່ງລາຄາຢາກໍຂ້ອນຂ້າງສູງ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຊື້ກິນຕະຫຼອດ ຊີວິດ. ຖ້າເປັນ ດັ່ງນັ້ນ ມັນຈະເກີດບັນຫາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ກ່ຽວກັບຄົນຂາດຢາ, ເພາະສ່ວນໃຫຍ່ຜູ້ທີ່ຕ້ອງກິນຢາ ແມ່ນມີ ຖານະຍາກຈົນ ແລະ ຍາກຕໍ່ການຈະຊື້ຢາກຸ້ມຕົນເອງໄດ້.

ດັ່ງນັ້ນ, ສະມາຄົມເຄືອຂ່າຍຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີເອດ ທີ່ເປັນສະມາຄົມຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີຈຶ່ງມີຄວາມກັງວົນໃຈ ຢ່າງຍິ່ງວ່າ ໃນອະນາຄົດ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີເຮົາຈະເປັນຈັ່ງໃດຫາກປາສະຈາກຢາຕ້ານ. ມາໃນປີ 2017 ສະມາຄົມ ຈຶ່ງໄດ້ມີການລະດົມແນວຄວາມຄິດຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອ ແລະ ຫາທາງອອກກັບທຸກພາກສ່ວນ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ ເຮົາຈຶ່ງໄດ້ຂໍ້ສະຫຼຸບວ່າ ຕ້ອງມີການພັກດັນໃຫ້ເອົາຢາ ARV ນີ້ເຂົ້າໃນ ບັນຊີຢາພື້ນຖານແຫ່ງ ຊາດ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ຫາກບໍ່ມີການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກອົງກອນອື່ນແລ້ວ ທາງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ຈະສືບຕໍ່ ຊ່ວຍເຫຼືອໄດ້.

ທາງສະມາຄົມຈຶ່ງໄດ້ດໍາເນີນການຫລາຍຢ່າງຄື: ການເຮັດບົດສໍາຫຼວດການເຂົ້າເຖິງຢາຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອ, ບົດສໍາຫຼວດຜົນ ກະທົບຂອງການຂາດຢາ ARV ໃນຂົງເຂດທົ່ວປະເທດ, ພ້ອມນັ້ນກໍ່ມີການປະຊຸມຂໍການສະໜັບສະໜູນ ກັບທາງ ລັດຖະບານກໍ່ຄືທາງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຮ່ວມກັບຫຼາຍພາກສ່ວນ.

ຈົນມາໃນທ້າຍປີ 2019 ທາງກະຊວງສາທາລະນະສຸກຈຶ່ງມີມະຕິຄໍາສັ່ງ ໃຫ້ບັນຍັດເອົາຢາຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີກໍ່ຄື ຢາ ARV ເຂົ້າໃນບັນຊີຢາພື້ນຖານແຫ່ງຊາດ, ຫມາຍຄວາມວ່າ ຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີໃນ ອະນາຄົດ ແມ່ນຮັບປະກັນຈະໄດ້ຮັບຢາ ARV ຈາກທາງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປລາວ ເຖິງຈະປາສະຈາກການ ຊ່ວຍເຫຼືອໃດໆກໍ່ຕາມ.

ສິ່ງນີ້ຄືຫມາກຜົນອັນສໍາຄັນຂອງທາງ ສະມາຄົມເຄືອຂ່າຍຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີເອດ ກໍ່ຄືກຸ່ມຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີໃນທົ່ວ ປະເທດ ຮ່ວມກັບຫຼາກຫຼາຍພາກສ່ວນຊ່ວຍກັນ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສະຖຽນລະພາບໃນການໄດ້ຮັບການກິນຢາຂອງຜູ້ ຕິດເຊື້ອ, ມັນເປັນສິ່ງທີ່ສ້າງກໍາລັງໃຈ ແລະ ຕໍ່ຊີວິດໃຫ້ກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອຫຼາຍຄົນ ທີ່ເຄີຍຫມົດຫວັງ, ເຄີຍວິຕົກກັງວົນວ່າ ຈະຫາເງິນມາຊື້ຢາທີ່ລາຄາແພງ ແລະ ຊື້ຕະຫຼອດຊີວິດໄດ້ແນວໃດ?

ປັດຈຸບັນນີ້, ຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີກໍກັບມາໃຊ້ຊີວິດປົກກະຕິ ແລະ ຫມົດຫ່ວງເຖິງອານາຄົດເລື່ອງສຸຂະພາບຕົນເອງກໍ່ຄື ເລື່ຶອງຢາຕ້ານ ເພາະລັດຖະບານເຮົາ ຮອງຮັບການຊ່ວຍເຫລືອ ໃນເລື່ອງນີ້ເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ.

ລວມອາການຂອງພະຍາດເຮສໄອວີ/ເອດ ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ກ່ອນສວາຍເກີນໄປ

ລວມອາການຂອງພະຍາດເຮສໄອວີ/ເອດ ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ກ່ອນສວາຍເກີນໄປ

ລວມ ອາການ ຂອງພະຍາດເອດ ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ ?
ການສະແດງກ່ຽວກັບອາການຂອງເຊື້ອ HIV/AIDS: ອາການໄຂ້, ໜາວສັ່ນ, ເປັນຜື່ນຕາມຜິງໜັງ, ເຫື່ອອອກຕອນກາງຄືນ, ເຈັບກ້າມ, ເຈັບຄໍ, ເມື່ອຍລ້າ, ຕ່ອມນ້ຳເຫຼືອງບວມ, ແລະເປັນແຜໃນປາກ.
ບາງຄົນມີອາການຄ້າຍຄືໄຂ້ຫວັດພາຍໃນ 2 ຫາ 4 ອາທິດຫຼັງຈາກການຕິດເຊື້ອ (ເອີ້ນວ່າການຕິດເຊື້ອ HIV ຮຸນແຮງ). ອາການເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະແກ່ຍາວເປັນເວລາສອງສາມມື້ ຫຼື ຫຼາຍອາທິດ. ອາການຄ້າງຄຽງທີ່ເປັນໄປໄດ້ປະກອບມີ
ໄຂ້,
ໜາວສັ່ນ,
ຜື່ນ,
ເຫື່ອອອກໃນຕອນກາງຄືນ,
ເຈັບກ້າມເນື້ອ,
ເຈັບ​ຄໍ,
ເມື່ອຍລ້າ,
ຕ່ອມນ້ຳເຫຼືອງ, ແລະ
ປາກເປື່ອຍ.
ແຕ່ບາງຄົນອາດຈະບໍ່ຮູ້ສຶກເຈັບປ່ວຍໃນລະຫວ່າງການຕິດເຊື້ອ HIV ຮຸນແຮງ. ອາການເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ຫມາຍຄວາມວ່າທ່ານມີເຊື້ອ HIV. ພະຍາດອື່ນໆກໍສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດອາການດຽວກັນນີ້ໄດ້.
ດັ່ງນັ້ນ.ຄວນໄປພົບຜູ້ໃຫ້ການດູແລສຸຂະພາບທັນທີ່ ຫາກເຈົ້າມີອາການເຫຼົ່ານີ້ ແລະຄິດວ່າເຈົ້າອາດຈະຕິດເຊື້ອ HIV. ການກວດຫາເຊື້ອ HIV ແມ່ນວິທີດຽວທີ່ຈະຮູ້ໄດ້ແນ່ນອນວ່າທ່ານຕິດເຊື້ອຫຼືບໍ່.
ທ່ານສາມາດ ສອບຖາມ ຫຼື ສຶກສາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີ່ມໄດ້ທີ່ ສູນຕ້ານເອດ ແລະ ພຕພ
POC ແລະ ART ແມ່ນຫຍັງ ແລະ ຄົນຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ ໄປຮັບຢາປິ່ນປົວຢູ່ໃສໄດ້ແດ່

POC ແລະ ART ແມ່ນຫຍັງ ແລະ ຄົນຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ ໄປຮັບຢາປິ່ນປົວຢູ່ໃສໄດ້ແດ່

ຫຼາຍທ່ານອາດຈະຍັງບໍ່ຮູ້ຈັກ “ຈຸດຈ່າຍຢາ” ແລະ “ຈຸດປິ່ນປົວພ້ອມຈ່າຍຢາ” ສຳຫຼັບຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີນັ້ນແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ. ຈຸດຈ່າຍຢາ ຫຼື Point of Care (PoC) ເປັນພຽງຈຸດຈ່າຍຢາຕ້ານເຊື້ອ ແລະ ໃຫ້ຄຳປຶກສາເບື້ອງຕົ້ນສຳຫຼັບຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ/ເອດເທົ່ານັ້ນ ຈະບໍ່ມີການການປິ່ນປົວພະຍາດເອດ ແລະ ພະຍາດແຊກຊ້ອນຕ່າງໆ ທີ່ມາຈາກພະຍາດເອດ ເຊັ່ນ ວັນນະໂລກ ອັກເສບປອດ ເປັນຕົ້ນ. ສ່ວນຈຸດປິ່ນປົວພ້ອມຈ່າຍຢາ ຫຼື Antiretroviral Therapy (ART) ເປັນທັງສູນປິ່ນປົວ ດູແລ ແລະ ພ້ອມຈ່າຍຢາສຳຫຼັບຜູ້ຕິດເຊື້ອ.  

ທັງຈຸດຈ່າຍຢາ  ແລະ ຈຸດປິ່ນປົວພ້ອມຈ່າຍຢາ ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳ ນຳພາຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ກໍຄື ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຈັດຕັ້ງຂຶ້ນ ເພື່ອປິ່ນປົວ ດູແລ ແລະ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການຈ່າຍຢາໃຫ້ຜູ້ຕິດເຊື້ອໂດຍສະເພາະ. ປະຈຸບັນນີ້ ໃນປະເທດລາວ ມີພຽງ 4 ຈຸດຈ່າຍຢາ  ແລະ 11 ຈຸດປິ່ນປົວພ້ອມຈ່າຍຢາ ລວມທັງໝົດ 15 ແຫ່ງ ແລະ ຄາດວ່າໃນອະນາຄົດອີກບໍ່ດົນ ຈະມີຈຸດຈ່າຍຢາ ແລະ ພ້ອມປິ່ນປົວຢ່າງທົ່ວເຖີງ ຕາມແຜນຍຸດທະຍາດຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກແຫ່ງ ສປປ.ລາວ.  

ເພາະ ເປັນຫາການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອເຮສໄອວີ ການຈຳແນກລັງກຽດໃນຊຸມຊົນ ການຂາດງົບປະມານ ແລະ ປັນຫາສະພາບຈິດໃຈຂອງກຸ່ມຜູ້ຕິດເຊື້ອ ຖືວ່າເປັນປັນຫາລະດັບຊາດ ທີ່ຕ້ອງໃຊ້ໄລຍະເວລາໃນການແກ້ໄຂ ເຮັດແນວໃດໃຫ້ສັງຄົມລາວເຮົາມີຜູ້ຕິດເຊື້ອເອດເປັນສູນ. ແລະ ພວກເຮົາໃນນາມອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມໜື່ງ ເຮັດໜ້າທີ່ເໝືອນເສນາທິການ ຂອງ ພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ເພື່ອປະຊາຊົນ ເພື່ອຄົນອີກຄົນ ຕ້ອງດິ້ນຮົນຫາແຫຼ່ງທຶນ ເພື່ອມາສະໜັບສະໜູນ ວຽກງານ ແລະ ການເຮັດກິດຈະກຳ.  

ໂດຍໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 19-26 ກຸມພາ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ ສະມາຄົມເຄືອຂ່າຍຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ/ເອດ ນຳໂດຍ ທ່ານ ພັນທະມິດ ແສງປັນຍາ ຜູ້ອຳນວຍການ ພ້ອມດ້ວຍທີມງານ ໄດ້ເດີນທາງຢ້ຽມຢາມ ຕິດຕາມ ເພື່ອນຮ່ວມງານ ແລະ ອາສາສະມັກປະຈຳຈຸດຈ່າຍຢາ ແລະ ປິ່ນປົວພະຍາດເອດ ຢູ່ 3 ແຂວງ ພາກເໜືອຂອງລາວ ຄື ແຂວງໄຊຍະບຸລີ ຫຼວງພະບາງ ແລະ ແຂວງອຸດົມໄຊ.  

ໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວ ພວກເຮົາໄດ້ຮັບລາຍງານຫຍໍ້ຈາກທ່ານໝໍ ທອງວັນ ຫົວໜ້າສູນ ຈຸດຈ່າຍຢາ ປະຈຳແຂວງໄຊຍະບຸລີ ວ່າ ປະຈຸບັນນີ້ ມີຜູ້ມາຮັບບໍລິການກິນຢາຕົວຈິງ 65 ຄົນ ຈາກສະຖິຕິຜູ້ຕິດເຊື້ອທົ່ວແຂວງ ປະມານ 300 ກວ່າຄົນ. ແລະ ທ່ານໝໍ ວັນນີ້ ແກ້ວປະເສີດ ຫົວໜ້າຈຸດຈ່າຍຢາ ປະຈຳແຂວງອຸດົມໄຊ ກ່າວວ່າ ປັຈຈຸບັນ ມີຜູ້ມາຮັບຢາຕ້ານເຊື້ອຕົວຈິງ 87 ຄົນ ມີທັງຄົນລາວ ຄົນຕ່າງປະເທດ ແລະ ແມ່ຍິງຖືພາ ຫ້ອງຈຸດຈ່າຍຢາ ເຖິງຈະຄັບແຄບ ເປັນຫ້ອງລວມຢູ່ກັບຕຶກແມ່ ແລະ ເດັກ ແລະ ຍັງບໍ່ມີຕຶກສະເພາະ ARV ແຕ່ຄົນເຈັບກໍສາມາດເດີນທາງມາຮັບຄຳປຶກສາໃຊ້ບໍລິການໄດ້ຕາມໂມງລັດຖະການ ວັນຈັນ-ສຸກ.

ທ່ານໝໍ ຍັງຝາກເຖີງຄົນເຈັບວ່າ ຜູ້ທີ່ໄດ້ລົງທະບຽນກິນຢາແລ້ວ ຕ້ອງສຶບຕໍ່ກິນຢາຕະຫຼອດຊີວິດ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງກໍຕ້ອງຕື່ນຕົວມາກວດ ໃຫ້ຮູ້ສະພາບການ ແລະ ຮູ້ຖານທີ່ກິນຢາຂອງຕົວເອງ.  

ພາຍຫຼັງ ຮັບຟັງລາຍງານ ສົນທະນາແລກປ່ຽນ ກັບແພດ ແລະ ທ່ານໝໍ ທີມງານໄດ້ມອບ ຜ້າອັດປາກ ເຈວລ້າງ ແລະ ໂພສເຕີ້ເພື່ອການສຶກສາໃຫ້ແຕ່ລະຈຸດຈ່າຍຢາ (PoC) ແລະ ຈຸດຈ່າຍຢາພ້ອມປິ່ນປົວ(ART)ໃຫ້ແຕ່ລະແຂວງ.  

ນອກຈາກນັ້ນ ຄະນະທີມງານຍັງໄດ້ເດີນທາງຢ້ຽມຢາມຄົນເຈັບທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ຂາດເຂີນ ອະນາຖາ ເພື່ອມອບຜ້າອັດປາກ ເຈລລ້າງມື ເຂົ້າສານ ອາຫານແຫ້ງ ແລະ ເຄື່ງອຸປະໂພກ ບໍລິໂພກຈຳນວນໜຶ່ງໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວ ຊຶ່ງເປັນກຸ່ມຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກເຊື້ອເຮສໄອວີ ແລະ ໂຄວິດ-19.  

ຂໍຂອບໃຈແພດ ທ່ານໝໍ ເພື່ອຮ່ວມງານ ແລະ ອາສາສະມັກ ທີ່ເຮັດວຽກປະຈຳຢູ່ແຕ່ລະສູນ ແຕ່ລະຈຸດຈ່າຍຢາ ແລະ ຈຸດຈ່າຍຢາພ້ອມປິ່ນປົວ ເພື່ອຄົນເຈັບ ແລະ ຜູ້ຕິດເຊື້ອຢ່າງເຕັ້ມກຳລັງ.

ຜົນການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ການຊົມໃຊ້ສະມາດໂຟນ ແລະ ພຶດຕິກຳການຊອກຫາຂໍ້ມູນ

ຜົນການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ການຊົມໃຊ້ສະມາດໂຟນ ແລະ ພຶດຕິກຳການຊອກຫາຂໍ້ມູນ

ຜົນການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ການຊົມໃຊ້ສະມາດໂຟນ ແລະ ພຶດຕິກຳການຊອກຫາຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງອິນເຕີເນັດຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີໃນ ສປປ.ລາວ

_______________

ສະມາຄົມເຄືອຂ່າຍຜູ້ຕິດເຊື້ອ ໄດ້ດຳເນີນການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ເພື່ອສຶກສາເບິ່ງຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງພຶດຕິກໍາຂອງຜູ້ຕິດເຊື້້ອແລະການໃຊ້ສະມາສໂຟນໃນການຊອກຫາຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານສຸຂະພາບທີ່ຈຳເປັນຜ່ານທາງລະບົບອອນລາຍ.ເຊີ່ງໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂື້ນພາຍໃນເດືອນ ສິງຫາ – ກັນຍາ ປີ 2021 ໂດຍດໍາເນີນການເກັບກໍາຂໍ້ມູນຮ່ວມກັບອາສາສະໝັກປະຈຳສູນປິ່ນປົວ ແລະ ສູນຈ່າຍຢາທັງໝົດ 11 ສູນ ໃນ ສປປ.ລາວ

ການດຳເນີການເກັບກຳຂໍ້ມູນໃນຄັ້ງນີ້ ມີສະມາຊິກຜູ້ຕິດເຊື້ອເຂົ້າຮ່ວມຕອບແບບສອບຖາມທັງໝົດ 400 ຄົນ ທີ່ລົງທະບຽນກິນຢາຕັ້ງແຕ່ 1 ເດືອນຂຶ້ນໄປ.ພາຍຫຼັງການເກັບກຳຂໍ້ມູນສາມາດສະຫຼຸບລວມໄດ້ດັ່ງນີ້.

ພຶດຕິກຳໂດຍລວມ

ສະມາຊິກຜູ້ຕິດເຊື້ອມີການນຳໃຊ້ໂທລະສັບສະມາທໂຟນໃນການຕິດຕາມຂໍ້ມູນຂ່າວສານສູງກ່ອນເຄື່ອງມືອື່ນໆ.

ສະມາຊິກຜູ້ຕິດເຊື້ອໃຊ້ໂທລະສັບໃນການນັດມື້ມາຕໍ່ຢາເປັນປະຈຳ ແລະ ໃຊ້ເວລາຢູ່ກັບໂທລະສັບພາຍໃນໜຶ່ງມື້ສະເລ່ຍຫຼາຍທີ່ສຸດແມ່ນ 1 ຫາ 3 ຊົ່ວໂມງ ໃນນັ້ນແມ່ນກຸ່ມຫຼາກຫຼາຍທາງເພດ.

ການເຂົ້າເຖຶງອິນເຕີເນັດຂອງສະມາຊິກຜູ້ຕິິດເຊື້ອແມ່ນສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ໃນອັດຕາສ່ວນທີ່ສູງ ແລະ ນຳໃຊ້ເຟສບຸກຫຼາຍທີ່ສຸດໃນນັ້ນແມ່ນເພດຍິງ ຮອງລົງມາແມ່ນ ຢູ່ທູບ ແລະ ຂໍຄຳປຶກສາຜ່ານອາສາສະໝັກຕາມລຳດັບ

ຄວາມຕ້ອງການດ້ານບໍລິການເທິງມືຖື

ຕ້ອງການດ້ານບໍລິການຢູ່ເທິງມືຖືຫຼາຍທີ່ສຸດກໍຄື ຂໍ້ຄວາມແຈ້ງເຕືອນການກິນຢາໃຫ້ຖຶກໂມງ ໃນນັ້ນແມ່ນເພດຍິງ ຮອງລົງມາແມ່ນຂໍ້ຄວາມເຕືອນການໄປຕໍ່ຢາ ແລະ ຂໍ້ຄວາມເຕືອນກ່ຽວກັບຜົນກວດຫາເຊື້ອເຮສໄອວີ ຫຼື ຕົວເຊື້ອໃນກະແສເລືອດຕາມລຳດັບ.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

ດາວໂຫຼດໄຟລ໌ PDF ຜົນການເກັບກຳຂໍ້ມູນ

6 ແນວຄວາມເຊື່ອຜິດໆກ່ຽວກັບເຊື້ອເຮສໄອວີ/ເອດ

6 ແນວຄວາມເຊື່ອຜິດໆກ່ຽວກັບເຊື້ອເຮສໄອວີ/ເອດ

6 ແນວຄວາມເຊື່ອຜິດໆ ທີ່ທ່ານອາດຍັງບໍ່ຮູ້ ກ່ຽວກັບເຊື້ອເຮສໄອວີ ແນວທາງການຕິດຕໍ່ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງຢາຕ້ານເຊື້ອເຮສໄອວີ/ເອດສ໌ໃນປັດຈຸບັນ
1,ຄົນຕິດເຊື້ອເອດສ໌ມີລູກບໍ່ໄດ້
 
ຄົນຕິດເຊື້ອເອສໄອວີສາມາດມີລູກຢ່າງປອດໄພໄດ້ ປັດຈຸບັນແນວທາງການຮັກສາຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ ພັດທະນາໄປຫຼາຍ ແລະ ດ້ວຍການໃຊ້ຢາຕ້ານໄວຣັສມີປະສິດທິພາບ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຕິດເຊື້ອ ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ ມີຊີວິດຢືນຍາວບໍ່ຕ່າງກັບຄົນທົ່ວໄປ.ເມື່ອສຸຂະພາບແຂງແຮງ ການວາງແຜນມີລູກກໍ່ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງໄກຕົວ.
ແນວໃດກໍ່ດີ ຜູ້ຕິດເຊື້ອຈະມີລູກໄດ້ ຕ້ອງຮ່າງກາຍສົມບູນແຂງແຮງ ບໍ່ມີພະຍາດຕິດເຊື້ອແຊກຊ້ອນ ຕິດຕາມຮັກສາໃຊ້ຢາຕ້ານໄວຣັສສະໝ່ຳສະເໝີ ມີຜົນເລືອດປະລິມານໄວຣັສນ້ອຍກວ່າ 50 (Viral load < 50 copies/mL) ແລະ ຄ່າເມັດເລືອດຂາວ CD4 ຫຼາຍກວ່າ 350 (CD4 > 350 cells/mm3).
 
2,ເຮສໄອວີເອດສ໌ ຕິດແຕ່ບາງຄົນເທົ່ານັ້ນ
ທຸກຄົນສາມາດຕິເຊື້ອເຮສໄອວີໄດ້ ບໍ່ວ່າຈະເປັນໄວໜຸ່ມສາວ,ຜູ້ເຖົ້າ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ຖ້າຫາກຢູ່ໃນກຸ່ມສ່ຽງຫຼັກໆ 3 ທາງນີ້ ຄື ມີເພດສຳພັນໂດຍບໍ່ປ້ອງກັນ ຈາກເຂັມສັກຢາ ແລະ ຈາກແມ່ສູ່ລູກ.
 
ຄົນຕິເຊື້ອເຮສໄອວີອາດເປັນເມຍຜູ້ບໍລິສຸດຈາກຜົວຜູ້ມົ້ວຊຸ່ມ ອາດເປັນບຸກຄະລາກອນທາງການແພດຖືກເຂັມສັກຢາ ອາດເປັນເດັກນ້ອຍຈາກທ້ອງແມ່ຜູ້ໄຮ້ດຽງສາ. ດັ່ງນັ້ນ, ເຮົາບໍ່ຄວນ ຕັ້ງຂໍ້ຈຳແນກລັງກຽດຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີບໍ່ວ່າໃຜກໍ່ຕາມ ໂດຍທີ່ບໍ່ຮູ້ສາເຫດທີ່ໄປທີ່ມາຢ່າງແທ້ຈິງ.
 
3,ເຮສໄອວີ ກັບ ເອດສ໌ ແມ່ນອັນດຽວກັນ
ເຮສໄອວີ (HIV) ຊຶ່ງຫຍໍ້ມາຈາກຄຳວ່າ Human Immunodeficiency Virus ເມື່ອຮ່າງກາຍຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ ເຊື້ອເຮສໄອວີຈະໄປທຳລາຍລະບົບພູມຄຸ້ມກັນຂອງຮ່າງກາຍ ເຮັດໃຫ້ລະບົບພູມຄຸ້ມກັນຂອງຮ່າງກາຍອ່ອນແອຈົນບໍ່ສາມາດຕໍ່ສຸ້ ທົນທານເຊື້ອພະຍາດເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍໄດ້.
 
ສ່ວນເອດສ໌ (AIDS) ຫຍໍ້ມາຈາກຄຳວ່າ Acquired Immune Deficiency Syndrome ມັນຄືກຸ່ມອາການຂອງພະຍາດ ເຊັ່ນ ປອດອັກເສບ ວັນນະໂຣກ ເຫມື່ຍອ,ຕຸ່ມໜອງຕາມຜິວໜັງ ພະຍາດເຫຼົ່ານີ້ ເກີດຂື້ນພາຍຫຼັງການຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ ເມື່ອລະບົບພູມຄຸ້ມກັນຂອງຮ່າງກາຍຖືກເຊື້ອໄວຣັສທຳລາຍຈົນຜູ້ຕິດເຊື້ອບໍ່ສາມາດຕໍ່ສຸ້ກັບພະຍາດທັງຫຼາຍທີ່ເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍໄດ້.
 
4,ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີແລ້ວຕາຍ
ການຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີມີຫຼາຍລະດັບ ເຊື້ອເຮສໄອວີໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນບໍ່ຮຸ່ນແຮງ ໃນໄລະຍະນີ້ ຖ້າຫາກຜູ້ຕິດເຊື້ອໄດ້ຮັບການກວດພົບ ແລະ ໄດ້ຮັບຢາຕ້ານເຊື້ອ ກິນຢາມື້ລະເມັດ ຕົງໂມງ ຕົງເວລາ ກໍ່ຈະສາມາດຢັບຢັ້ງ ເຊື້ອພະຍາດເອດສ໌ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຕິດເຊື້ອແຂງແຮງ ແລະ ໃຊ້ຊີວິດໄດ້ເໝືອນຄົນທົ່ວໄປ.
 
5,ເຮສໄອວີ/ເອດສ໌ຕິດໄດ້ດ້ວຍການຈູບ
ເຊື້ອເຮສໄອວີ ຈະບໍ່ຕິດຕໍ່ກັນດ້ວຍການຈູບ ການສຳພັດ ຫຼື ການໃຊ້ຊີວິດປະຈຳວັນຮ່ວມກັນກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອ.
 
6,ມີເພດສຳພັນກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂດຍບໍ່ປ້ອງກັນ ຈະຕິດເຊື້ອເອສໄອວີສະເໝີ
ຄູ່ນອນຝ່າຍໃດຝ່າຍໜື່ງຕິດເຊື້ອ ອີກຝ່າຍຫນື່ງບໍ່ຕິດເຊື້ອ ມີການວິໄຈພົບວ່າ 30-50 % ຖ້າຄູ່ນອນຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ ມີພູມຕ້ານທານດີ ແລະ ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງພຽງພໍ ເຖີງແມ້ວ່າ ຄູ່ນອນຂອງເຂົາຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ ເມື່ອມີເພດສຳພັນກັນກໍ່ບໍ່ສາມາດຕິດເຊື້ອໄດ້ ເລື່ອງນີ້ເປັນປະກົດການທີ່ສາມາດພົບໄດ້.
ເຖີງແມ່ນວ່າ ການມີເພດສຳພັນກັບຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີໂດຍບໍ່ໄດ້ປ້ອງການ ມີໂອກາດທີ່ຈະບໍໍ່ຕິດເຊື້ອ. ແຕ່ແນວໃດກໍ່ດີ, ການມີເພດສຳພັນກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີນັ້ນກໍ່ເປັນອັນຕະລາຍ ອາດເຮັດໃຫ້ທ່ານຕິດເຊື້ອໄດ້ ດັ່ງນັ້ນ,ຄວນໃສ່ຖຸງຍາງອະນາໄມທຸກຄັ້ງເມື່ອມີເພດສຳພັນ.
loLao