ໂພຊະນາການສຳລັບຜູ້ຕິດເຊື້ອ Nutrition for People living HIV+

ໂພຊະນາການສຳລັບຜູ້ຕິດເຊື້ອ Nutrition for People living HIV+

ໂພຊະນະນາການ ຈໍາເປັນສໍາຫຼັບຜູ້ຕິດເຊື້ອ HIV

ອາຫານທີ່ມີຄຸນຄ່າທາງໂພຊະນະນາການ ຈໍາເປັນສໍາຫຼັບສຸຂະພາບເຊິ່ງສໍາຄັນທີ່ສຸດສໍາຫຼັບຜູ້ຕິດເຊື້ອ HIV ເພາະວ່າໂພຊະນາການມີບົດບາດສໍາຄັນຕໍ່ລະບົບພູມຄຸ້ມກັນ ແລະ ມີຄວາມສາມາດໃນການຕໍ່ສູ້ກັບເຊື້ອພະຍາດ ການກິນອາຫານທີ່ເປັນປະໂຫຍດຍັງຊ່ວຍຮັກສານໍ້າໜັກຮ່າງກາຍໃນລະດັບທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ສາມາດຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມສ່ຽງໃນການເກີດພະຍາດຫົວໃຈ, ເບົາຫວານ, ມະເຮັງ ແລະ ກະດູກຜ່ອຍ

 

ຄວາມກ່ຽວຂ້ອງລະຫວ່າງໂພຊະນາການ ແລະ ເຊື້ອ HIV

ອາຫານທີ່ມີໂພຊະນາການດີຕໍ່ສຸຂະພາບມີປະໂຫຍດມີຫຼາຍຢ່າງ ເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບດີຂຶ້ນ ໂດຍການໃຫ້ທາດອາຫາທີ່ຮ່າງກາຍຕ້ອງການນອກຈາດນີ້ ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ລະບົບພູມຄຸ້ມກັນແຂງແຮງຂຶ້ນ ເພື່ອໃຫ້ຮ່າງກາຍຂອງເຈົ້າສາມາດຕໍ່ສູ້ກັບພະຍາດໄດ້ດີຂຶ້ນ ອີກທັງຊ່ວຍຄວບຄຸມການເກີດພະຍາດແຊກຊ້ອນຈາກການຕິດເຊື້ອ HIV ແລະ ຊ່ວຍຄຸມອາການຂ້າງຄ່ຽງຈາກການກິນຢາ

ຜູ້ຕິດເຊື້ອ HIV ຄວນກິຫຍັງແດ່?
  • ອາຫານປະເພດແປ້ງ

ເຈົ້າຄວນກິນຂະໜົມປັງ,​ ມັນຕົ້ນ, ທັນຍາພືດເຊັ່ນ: ກ້ວຍສີຂຽວ, ເຂົ້າຟ້າງ, ເຂົ້າໂພດ, ມັນຝຣັ່ງ, ພາສຕ້າ, ເຂົ້າ ແລະ ມັນ ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນແປ້ງຄວນເປັນສ່ວນປະກອບຫຼັງຂອງອາຫານ ປະມານໜຶ່ງສວນສາມຂອງອາຫານທີ່ກິນໃນແຕ່ລະວັນ, ອາຫານທີ່ມີສ່ວນປະກອບຂອງແປ້ງ ຈະໃຫ້ຄາໂບໄຮເດສຊຶ່ງເປັນແຫຼ່ງພະລັງງານ ລວມທັງແຮ່ທາດ, ວິຕາມິນ ແລະ ໃຍອາຫານອາຫານບ່າງປະເພດທີ່ອຸດົມໄປດ້ວຍແປ້ງ,ໃຍອາຫານ, ວິຕາມິນ ແລະ ແຮ່ທາດ ໄດ້ແກ່ທັນຍາພືດທີ່ບໍ່ຜ່ານການຂັດສີຈໍາພວກເຂົ້າ, ພາສຕ້າ ແລະ ຂະໜົມປັງ

  • ຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້

ເຈົ້າສາມາດພົບວິຕາມິນ, ແຮ່ທາດ ແລະ ໃຍອາຫານຈໍານວນຫຼາຍຢ່າງບໍ່ໜ້າເຊື່ອໃນອາຫານຈໍາພວກນີ້ ພະຍາຍາມກິນໝາກໄມ້ ແລະ ຜັກໃຫ້ໄດ້ຫ້າສ່ວນ ຫຼື ຫຼາຍກວ່າໃນແຕ່ລະມື້ ນອກຈາກນີ້ໝາກໄມ້ ແລະ ຜັກສາມາດຊ່ວຍກະຕຸ້ນລະບົບພູມຄຸ້ມກັນ, ປ້ອງກັນມະເຣັງ ແລະ ພະຍາດຫົວໃຈ ສໍາຫຼັບຜູ້ທີ່ສົນໃຈຈະຫຼຸດນໍ້າໜັກ ຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ເປັນທາງເລືອກອາຫານທີ່ຊ່ວຍໄດ້ຍ້ອນວ່າຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ມີໄຂມັນຕໍ່າ, ມີນໍ້າຕານທີ່ໃຫ້ປະໂຫຍດເຮັດໃຫ້ສາມາດຄວບຄຸມນໍ້າໜັກ ແລະ ໄດ້ຮັບທາດອາຫານທີ່ເປັນປະໂຫຍດໃນເວລາດຽວກັນ

  • ໄຂມັນ

ໄຂມັນພົບໄດ້ໃນນໍ້າມັນສໍາຫຼັບປຸ່ງອາຫານເຊັ່ນ: ເນີຍ, ຊີ້ນ ແລະ ແາຫານອື່ນໆ ທີ່ມີສ່ວນປະກອບພື້ນຖານເປັນໂປຣຕີນເປັນແຫຼ່ງພະລັງງານ, ມີອາຊິດໄຂມັນທີ່ຈໍາເປັນຕໍ່ຮ່າງກາຍ ແລະ ວິຕາມິນທີ່ລະລາຍໄດ້ໃນໄຂມັນ (A, D ແລະ K) ໃຫ້ພະຍາຍາມກິນໄຂມັນທີ່ອີມຕົວເຊັ່ນ: ໄຂມັນທີ່ໃນນໍ້າມັນຕັບປາ, ຖົ່ວ, ແກ່ນຂອງພືດ, ໝາກອາໂວກາໂດ, ນໍ້າມັນໝາກກອກ ແລະ ນໍ້າມັນພືດ,ໄຂມັນທີ່ອີ່ມຕົວທີ່ມີໃນຊີ້ນສັດ, ເນີຍແຂງ, ເນີຍ ແລະ ອາຫານແປຮູບຕ່າງໆ ຈະເພີ່ມຄໍເຣດເຕີຣໍໃນຮ່າງກາຍຈຶ່ງກິນໃນປະລິມານເລັກນ້ອຍເທົ່ານັ້ນ

 

  • ຜະລິດຕະພັນທີ່ເຮັດຈາກນົມ

ອາຫານຈໍາພວກນີ້ໄດ້ແກ່: ນົມ, ເນີຍແຂງ ແລະ ໂຍເກິດເປັນແຫຼ່ງຂອງວິຕາມິນ, ແຮ່ທາດໂດຍສະເພາະແຄວຊຽມ ຜະລິດຕະພັນທີ່ເຮັດຈາກນົມບ່າງຊະນິດມີ: ໄຂມັນອີ່ມຕົວໃນປະລິມານສູງ ດັ່ງນັ້ນຄວນກິນແຕ່ພຽງເລັກນ້ອຍເທົ່ານັ້ນ ຫຼື ປ່ຽນມາກິນເນີຍແຂງ ແລະ ໂຍເກິດທີ່ມີໄຂມັນຕໍ່າຫາກວ່າບໍ່ສາມາດກິນນມໄດ້ໃຫ້ປ່ຽນມາກິນ ຖົ່ວເຫຼືອງ, ນໍ້ານົມເຂົ້າ ຫຼື ນົມເຂົ້າໂອ໊ດ, ຜັກໃບຂຽວເຂັ້ມ, ໝາກພຣຸນແຫ້ງ, ໝາກແອບພຣີຄອດ ແລະ ຖົ່ວລ້ວນແຕ່ເປັນແຫຼງແຄວຊຽມທີ່ດີ

ຂໍ້ຄວນລະວັງ! ອາຫານທີ່ມີໄຂມັນ ແລະ ເກືອໃນປະລິມາສູງ

ບໍ່ພຽງແຕ່ອາຫານທີ່ມີໄຂມັນສູງເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ນໍ້າຕານກໍ່ຄວນເປັນສ່ວນເລັກນ້ອຍເທົ່ານັ້ນໃນຄາບອາຫານ ການກິນໄຂມັນ ແລະ ນໍ້າຕານໃນປະລິມານທີ່ຫຼາຍເກີນໄປອາດຈະເຮັດໃຫ້ນໍ້າໜັກຂອງຮ່າງກາຍເພີ່ມຂຶ້ນ ເຊິ່ງມັນສົ່ງຜົນເສຍຕໍ່ສຸຂະພາບ, ເກືອ ແລະ ອາຫານເຄັມອາດເຮັດໃຫ້ເກີດພາວະຄວາມດັນໃນເລືອດສູງຫາກກິນໃນປະລິມານຫຼາຍ ແລະ ອາດສ່ຽງເປັນພະຍາດຫຼອດເລືອດໃນສະໝອງ ຫຼື ເກີດພະຍາດຫົວໃຈ, ຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ເດັກອາຍຸ 11 ປີ ຂຶ້ນໄປຄວນກິນເກືອບໍ່ເກີນ 6g ຕໍ່ວັນ ແລະ ເດັກອາຍຸຕໍ່າກວ່ານີ້ຄວນກິນໃນປະລິມານໜ້ອງລົງ

ການກິນອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າຮັບມືກັບເຊື້ອ HIV ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ລະບົບພູມຄຸ້ມກັນດີຂຶ້ນ ຍາລືມກິນອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດຄວບຄູກັບການອອກກໍາລັງກາຍ ເພື່ອໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍຢ່າງມີປະສິດທິພາບຫຼາຍທີ່ສຸດ.

Reference https://www.sanook.com

World day Event 2019

World day Event 2019

ຢ່າລືມຢ່າພາດ! ພົບກັບກິດຈະກຳມ່ວນຊື່ນ ແລະ ຂອງແຈກຂອງແຖມທີ່ຫລາກຫລາຍ ກັບງານວັນສາກົນຕ້ານເອດ ມື້ອື່ນນີ້ ຫວັງວ່າຈະໄດ້ເຈີກັນທຸກໆທ່ານ😁#WorldAIDSDay#WorldAIDSDay2019Laos#CommunitiesMakeTheDifference

Dikirim oleh HIV/AIDS Laos pada Kamis, 12 Desember 2019
ການມີສວນຮ່ວມວຽກງານຕ້ານເອດຂອງຊຸມຊົນ #Community Make the difference 2019

ການມີສວນຮ່ວມວຽກງານຕ້ານເອດຂອງຊຸມຊົນ #Community Make the difference 2019

World AIDS Day 2019 ກິດຈະກຳວັນສາກົນຕ້ານເອດ 2019 
Event at Anouvong part on 13th December 2019, APL+ together with stakeholders and UNAIDS, AHF and others UN agency conducted Community Fair/event according to this year Them # Community Make the difference# Communities contribute to the AIDS response in many different ways Their leadership and advocacy ensure that the response remains relevant and grounded, keeping people at the Centre and leaving no one behind. Communities include peer educators, networks of people living with or affected by HIV, such as gay men and other men who have sex with men, people who inject drugs and sex workers, women and young people, counsellors, community health workers, door-to-door service providers, civil society organizations and grass-roots activists.
World AIDS Day offers an important platform to highlight the role of communities at a time when reduced funding and a shrinking space for civil society are putting the sustainability of services and advocacy efforts in jeopardy.

To remark the WAD as recognize day of all population especially people living with HIV/AIDS, APL+ with local CSO and UNAIDS will implement activities and do public campaign for demonstration about HIV/AIDS.
Organizers and lead : APL+, LaoPHA, PSI, YVC, UNAIDS, Vientiane department of health, AHF, CHAS, Lao red cross
Methodology/performants: Play game, question/answer relate to HIV/AIDS, mini panel discussion, HIV testing, HIV mobile counselling, condom performants, show live life positive VDO, photo voices (photos stories), Face book live,
objective
• to campaign and promote HIV/AIDS for local civil society and general people
• to discuss the HIV/AIDS issues and shared experiences of living with HIV of PLHIV
• to rare awareness of audience on HIV/AIDS issues
• to promote HIV/AIDS prevention, reduce stigma and testing
• to encourage lay people more involve and response HIV/AIDS
• to recognize and campaign for remark 1st December is WAD
• to demonstrate about HIV/AIDS
• HV/AIDS mobile testing
• To promote communities’
• Encourage communities involve more HIV responses
Target audience: CSOs, UN agencies, NGOs and general people who are walking around there.
Location: Anouvong park
Date: 13th December 2019, Time 15.00 – 20.00 PM
expectation
– number of HIV testing increased and find out more hidden key affected population
– people understand more clearly about HIV and AIDS
– number of know statues increased and number of accessed to ARV and health facilities increased
– People recognized WAD and be part of HIV response
– People more aware about HIV/AIDS
List of booths show
Number of Organization name
1 Association of people living with HIV/AIDS (APL+) Booth show facilitate
2 Lao positive health association (LaoPHA) Booth show facilitate
3 Promotion of family health association (PFHA) booth
4 Population service international (PSI) Condom demonstration and perform
5 AID health care foundation (AHF) Booths show
6 Department health care VTEC Counselling /testing
7 UNAIDS
8 CHAS

Event Agenda:
No Description and information Response Time
1 Registration/ start event APL+ team 14.00
2 Welcome guests and announce event objective UNAIDS/ APL+ 16.00
3 Talk about WAD and brief about WAD MC/ APL+ 16.30 -17.00
4 Panel discussion about HIV/AIDS infection and community make difference APL+, LaoPHA , PSI, PLHIV, UN 17.00-17.30
5 Condom performants and demonstration PSI team 17.30 – 18.00
6 Watch live life positive VDO, and discussion about VDO, question/answer with audiences APL+ team 18.00 -18.30
7 Fun, games, Question /answer MC and all 18.30 -19.00
8 Performance Buslop dance (Lao traditional dance) MC 19.00 -19.15
9 Conclusion and close event UNAIDS 20.00 PM . 

the event was attracted more than 1000 people joined community fair/event, 28 people HIV tested and 7 local CSOs joint booths and campaigned to promoted local communities activities and HIV/AIDS responses, the activities funded by UNAIDS Laos . 

 

https://www.laophattananews.com/archives/61941

ອາສາສະຫມັກຜູ້ໃຫ້ຄຳປຶກສາແກ່ຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ

ອາສາສະຫມັກຜູ້ໃຫ້ຄຳປຶກສາແກ່ຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ

ສະບາຍດີທຸກທ່ານ, ຂ້າພະເຈົ້າຊື່ນາງ ດາວອນ ອຸໄທວົງ(ຊື່ຫລິ້ນ:ວອນ).
ຂ້າພະເຈົ້າເປັນອາສາສະຫມັກຜູ້ໃຫ້ຄຳປຶກສາແກ່ຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ ປະຈຳຢູ່ໂຮງຫມໍແຂວງຫລວງພະບາງ, ປະຈຸບັນແມ່ນເຮັດວຽກໄດ້ປະມານ6ປີແລ້ວ.
ຂ້າພະເຈົ້າມັກວຽກທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເຮັດຫລາຍ ເພາະມັນເປັນວຽກທີ່ໄດ້ຊ່ວຍສັງຄົມ, ຊ່ວຍໃຫ້ກຸ່ມຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ ໄດ້ມີທີ່ເພິ່ງພາອາໄສ ໂດຍສະເພາະທາງຈິດໃຈ ກຳລັງໃຈດີດີ, ຄຳເວົ້າດີດີ ທີ່ປາສະຈາກການຈຳແນກລັງກຽດ ແມ່ນສິ່ງທີ່ຜູ້ປ່ວຍຢາກໄດ້ຍິນຈາກປາກເຮົາທີ່ສຸດ ປຽບເຫມືອນ”ການໃຫ້ຄຳປຶກສາທີ່ດີເທົ່າກັບໃຫ້ຊີວິດຄົນທີ່ຫມົດຫວັງ” ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າແນວນັ້ນ^^
ສະນັ້ນ, ທຸກໆຄົນໃນສັງຄົມມາຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈກັນສ້າງຄວາມປ່ຽນແປງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ໄປນຳກັນ ກໍ່ຄືໃຫ້ປາສະຈາກການຈຳແນກລັງກຽດ ແລະ ຢູ່ຮ່ວມກັນຢ່າງປົກກະຕິສຸກເທາະ!
#ວັນເອດໂລກ
#ວັນເອດໂລກລາວ2019
#WorldAIDSDay
#WorldAIDSDay2019Laos
#CommunitiesMakeTheDifference

ສະຫລອງວັນສາກົນຕ້ານເອດ

ສະຫລອງວັນສາກົນຕ້ານເອດ

ສິ້ນສຸດການລໍຄອຍ!
ຮ່ວມສະເຫລີມສະຫລອງວັນສາກົນຕ້ານເອດ ວັນທີ
1 ທັນວາ ປະຈຳປີ2019
ເພາະພວກເຮົາເຊື່ອວ່າຊຸມຊົນສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງໄປໃນທາງທີ່ດີໄດ້
—-‐—————————–‐
[ End of Waiting!
For celebration of World AIDS Day on 1st December in this year

You can watch the full video bellow
Because we truly believe that Community can make the change into a good way.
#CommunitiesMakeTheDifference
#WorldAIDSDay2019Laos
#WorldAIDSDay

At Vangvieng

At Vangvieng

ສິ່ງນີ້ສະແດງເຖິງການເປັນຫນຶ່ງດຽວ ແລະ ເປັນກະບອກສຽງຂອງຊຸມຊົນ“ (voice of community)
ຂໍຂອບໃຈທາງວ້ອຍລາວ, ຄຣິກ ທີ່ໄດ້ຈັດງານປະຊຸມປະຈຳປີທີ່ມ່ວນຊື່ນແລະໄດ້ຄວາມຮູ້ດີດີແບບນີ້.
Thank you to #voicelaos for having APL+ in this meeting At Vangvieng 25-29 Nov 2019