APL+ ຮ່ວມກັບ ສູນຕ້ານເອດ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດຕ້ານເອດ ລົງພື້ນທີ່ຢ້ຽມຢາມ ແລກປ່ຽນກັບ ອາສາສະມັກ ແລະ ທ່ານໝໍ

by | ມ.ຖ. 19, 2022 | News | 0 comments

ປັນຫາການຈຳແນກລັງກຽດ ການຂາດຢາ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ ຍັງຄົງເປັນປັນຫາຍຶດເຍື້ອຍາວນານ ທີ່ລັດຖະບານ ສປປ.ລາວ ຮ່ວມກັບອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມລາວ ແລະ ສາກົນ ດ້ວຍການດຶງດູດເອົາທຶນຮ່ອນ ມາຈັດຕັ້ງ ກິດຈະກຳຕ່າງໆ ເພື່ອການລົນນະລົງ ການປ້ອງກັນ ການເຂົ້າເຖິງງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການບໍລິການຢ່າງທັນການ ທີ່ສອດຄ່ອງຕາມແຜນຍຸດທະສາດ ເພື່ອການລຶບລ້າງພະຍາດເອດໃຫ້ໄດ້ໃນປີ 2030.
 
ທ່ານ ກໍລະກັນ ທິບພະວົງ ປະທານ ສະມາຄົມເຄື່ອຂ່າຍຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ/ເອດ ຮ່ວມກັບ ທ່ານ ທອງແດງ ສີລາກຸນ ຜູ້ຈັດການອົງການສະຫະປະຊາຊາດຕ້ານເອດ ແລະ ທ່ານ ດຣ. ແພງເພັດ ເພັດວິໄຊ ຫົວໜ້າຂະແໜງໂຄສະນາສູນຕ້ານເອດ ແລະ ພຕພ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ພ້ອມດ້ວຍທີມງານທັງ 3 ອົງການ .ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 14-17 ມີນາ 2022 ໄດ້ລົງພື້ນທີ່ ຕິດຕາມ ແລກປ່ຽນ ກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ນາຍໝໍ ແລະ ພະຍາບານ ທີ່ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ ໜ່ວຍງານຈ່າຍຢາຕ້ານ ແລະ ແລະໜ່ວຍງານປິ່ນປົວພະຍາດເອດ ທີ່ 3 ແຂວງພາກໃຕ້ ຄື ສາລະວັນ ຈຳປາກສັກ ແລະ ແຂວງສະວັນນະເຂດ.
 
ໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວ ພາຍຫຼັງການກ່າວທັກທາຍໃຫ້ຮູ້ຈັກກັນດີ ແລະ ກ່າວຈຸດປະສົງຂອງການລົງພື້ນທີ່ໃນຄັ້ງນີ້ແລ້ວ ຄະນະໄດ້ລົງເລິກ ສົນທະນາ ແລກປ່ຽນ ເຖີງປັນຫາຈຸດອ່ອນ ຈຸດແຂງ ພາຍໃນລະບົບ ແລະ ປັນຫາຂໍ້ຄົງຄ້າງຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ເພື່ອຫາຊ່ອງວ່າງ ແນວທາງຮ່ວມກັນປັບປຸງການບໍລິການ ການຈ່າຍຢ່າ ແລະ ການຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດ ຂອງບຸກຄະລາກອນພາຍໃນ. ນອກຈາກນີ້ ປັນຫາຂອງຄົນເຈັບຖືເປັນວຽກງານບໍລິມະສິດຂອງກະຊວງ ອົງການ ແລະ ສະມາຄົມຂອງພວກເຮົາ ໂດຍສະເພາະຄົນເຈັບຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ ທີ່ຍັງພົບປັນຫາການຈຳແນກລັງກຽດໃນຕົວເອງ ແລະ ຊຸມຊົນ ປັນຫາການຂາດຢາໃນຜູ້ຕິດເຊື້ອ ປະກອບກັບຖານະທາງຄອບຄົວຍາກຈົນ ອະນາຖາ ລາຍໄດ້ບໍ່ພຽງພໍຕໍ່ການດຳລົງຊີວິດ.
 
ທ່ານ ທອງແດງ ສີລາກຸນ ກ່າວທາບທາມຕອນໜຶ່ງວ່າ ການລົງພື້ນທີ່ໃນຄັ້ງນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າມີຈຸດສົນໃຈພິເສດ ຄື ການມາເບິ່ງພາບລວມ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ ທີ່ພວກເຮົາກຳລັງເຮັດຄູ່ມື ເລື່ອງການຫຼຸດຜ່ອນການຈຳແນກລັງກຽດ ກັບຊຽວຊານ ວ່າມັນແມ່ນແນວໃດເລື່ອງການຈຳແນກລັງກຽດຕົວເອງ ຄອບຄົວ ແລະ ໃນຊຸມຊົນ. ແລະ ມີຄວາມເປັນໄດ້ຫຼາຍນ້ອຍຊ່ຳໃດ ກັບການຂະຍາຍຈຸດຈ່າຍຢາອອກໄປຂັ້ນເມືອງທີ່ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອຫຼາຍ. ທາງນາຍໝໍ ພະຍາບານ ມີຂໍ້ສະດວກ ຂໍ້ຍຸ້ງຍາກແນວໃດ ກັບທິດທາງການບໍລິການໃນຕໍ່ຫນ້າ.
 
ໃນການລົງຢ້ຽມຢາມ ແລກປ່ຽນນີ້ ຈະເປັນນິມິດໝາຍສຳຄັນຄັ້ງໜຶ່ງ ເພື່ອຫາແນວທາງການແກ້ໄຂປັນຫາຮ່ວມກັນ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການພັດທະນາຄຸນນະພາບຊີວິດທີ່ດີຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອໃນໄລຍະຍາວຕໍ່ໄປ. ໂດຍພາຍຫຼັງການພົບປະ ສົນທະນາກັບທາງສາທາລະນະສຸກແຕ່ລະແແຂວງ ແລະ ໜ່ວຍງານຈ່າຍຢາ ແລະ ປິ່ນປົວພະຍາດເອດແລ້ວ ທາງສະມາຄົມເຄື່ອຂ່າຍຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ/ເອດ (APL+) ພ້ອມຄະນະທີມງານ ໄດ້ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມຄອບຄົວທຸກຍາກ ອະນາຖາ ລາຍໄດ້ບໍພຽງພໍຕໍ່ການດຳລົງຊີວິດ ໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງໜັກ ເພື່ອມອບເຂົ້າສານ ອາຫານແຫ້ງ ຈຳນວນໜຶ່ງ ເຊິ່ງເປັນການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ “ໂຄງການຕອບໂຕ້ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19” (C19RM) ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນຂອງກອງທຶນໂລກ
 
 
 
 

See more posts…