APL + ໄດ້ຖືເປັນຕາງຫນ້າ ຈາກສປປລາວ

Post by admin_aplus

Publish on October 3, 2019

24-26/9/2019 ທີ່ ນະຄອນຄັດມັນດູ ປະເທດເນປານ APL + ໄດ້ຖືເປັນຕາງຫນ້າ ຈາກສປປລາວ ຮ່ວມກອງປະຊຸມ ທົບທວນ ປືກສາຫາລື SDGs ໃນພູມີພາກ ແລະ ຄວາມຄືບຫນ້າ SDGs ໃນ ພູມີພາກ Asia ໂດຍການສະໜັບສະໜູນ ຈາກສະຫະພາບຢູໂຣບ (EU)

See more posts…

ຄວາມໝາຍ ຄວາມສຳຄັນຂອງວັນສາກົນຕ້ານເອດ 1 ທັນວາ

ຄວາມໝາຍ ຄວາມສຳຄັນຂອງວັນສາກົນຕ້ານເອດ 1 ທັນວາ

ມາຮູ້ຈັກ ວັນສາກົນຕ້ານເອດສ໌ຂອງໂລກ ຫນື່ງໃນວັນສຳຄັນຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ ເພື່ອຕໍ່ສູ້ເຊື້ອເຮສໄອວີ/ເອດສ໌ໃນທົ່ວໂລກ ມີຄວາມເປັນມາ...