ອາການເບື້ອງຕົ້ນການຕິດເຊື້ອ HIV/AIDS

by | ກ.ຍ. 16, 2019 | ຂໍ້ມູນ HIV/AIDS | 0 comments

ອາການໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນຂອງການຕິດເຊື້ອ HIV/AIDS ມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ເຊັ່ນ: ເຈັບຫົວ, ເປັນໄຂ້, ເປັນໄອແຮ້ງ, ອ່ອນເພຍ, ຕ່ອມນໍ້າເຫຼື່ອງໃຫຍ່ຂື້ນ,ເຈັບຄໍ,
ເປັນຜື່ນ(ເປັນຕຸມແດງ),ເຈັບກ້າມເນື້ອ ແລະ ຂໍ້ຕໍ່,ມີບາດແພ່ໃນປາກ,ລີ້ນເປັນພື່ນຂາວ,
ອອກຕູ່ມແລະມີບາດແພ່ຕາມອະໄວຍະວະ,ເຫື່ອອອກຕອນກາງຄືນ,ຖອກທ້ອງ,ໂຕຮ້ອນ
ແລະ 3 ມື້ດີ 4 ມື້ໄຂ້.

  • ອາການເຫຼົ່ານີ້ຈະສະແດງອອກພາຍໃນ 2-3 ເດືອນຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຕິດເຊື້ອ ແລະ ອາດຈະເກີດຕັ້ງແຕ່ 1-2 ອາທິດທຳອິດຂອງການຕິດເຊື້ອແຕ່ກໍມີບາງຄົນຈະບໍ່ສະແດງອາການແຕ່ວ່າອາການ ເຫຼົ່ານີ້ເປັນອາການທີ່ພົບເຫັນທົ່ວໆໄປຈາກພະຍາດ ອື່ນໆ ດັ່ງນັ້ນ ຖ້າທ່ານສົ່ງໄສ ແລະ ມີອາການດັ່ງທີ່ກ່າວມານັ້ນ ເພື່ອຄວາມສະບາຍໃຈ ແລະ ຫາສາເຫດທ່ານ ຄວນປຶກສາຫາແພດໝໍເພື່ອກວດເລືອດ ຫາເຊື້ອ HIV/AIDS ຕາມໂຮງໝໍໃກ້ບ້ານທ່ານ

See more posts…