ປະທ່ານສະມາຄົມ ສະແດງຄວາມຍີນດີ ມູນິທິ Aid care China

Post by admin_aplus

Publish on September 10, 2019

ວັນທີ 22/4/19 ປະທ່ານສະມາຄົມ ຮ່ວມສະແດງຄວາມຍີນດີນໍາ ມູນິທິ Aid care China ແລະ ບໍລິສັດ OST ເປີດສູນປີ່ນປົວ ພະຍາດເອດ ແລະ ຕັບອັກເສບ A,B,C ໂດຍການຮ່ວມມືກັນກັບ ໂຮງໝໍເສດຖາທິລາດ ແລະສູນຕ້ານ. ສູນໃຫ້ການບໍລິການປີນປົວ ຄົນລາວແລະຕ່າງປະເທດ ທີ່ເຮັດຢູ່ໃນ ສປປລາວ.

See more posts…

ຄວາມໝາຍ ຄວາມສຳຄັນຂອງວັນສາກົນຕ້ານເອດ 1 ທັນວາ

ຄວາມໝາຍ ຄວາມສຳຄັນຂອງວັນສາກົນຕ້ານເອດ 1 ທັນວາ

ມາຮູ້ຈັກ ວັນສາກົນຕ້ານເອດສ໌ຂອງໂລກ ຫນື່ງໃນວັນສຳຄັນຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ ເພື່ອຕໍ່ສູ້ເຊື້ອເຮສໄອວີ/ເອດສ໌ໃນທົ່ວໂລກ ມີຄວາມເປັນມາ...