ປະຊຸມປະຈຳເດືອນທ້າຍປີ

by | ມ.ກ. 5, 2023 | BLOG, REPORT, ກິດຈະກຳ/ACTIVITIES | 0 comments

ມື້ນີ້ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ APLPlusLaos ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ ພ້ອມດ້ວຍອາສາສະມັກຊຸມຊົນປະຈຳໂຮງໝໍຫຼາຍກວ່າ 10 ແຂວງ ທົ່ວປະເທດ ແລະ ນັກສຶກສາຝຶກງານ ຮ່ວມກັນປະຊຸມປະຈຳເດືອນແບບເຊິ່ງຫນ້າ ແລະ ອອນໄລນ໌ ເພື່ອທົບທວນ ແລກປ່ຽນ ວຽກງານຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນ ຄວາມສ່ຽງການຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ,ການດູແລຕົວເອງ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງຢາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອໃນໄລຍະການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19.
ຕະຫຼອດໄລະຍະທີ່ຜ່ານມາ ເຖິງປັດຈຸບັນ ປັນຫາການຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ ແລະ ການແຜ່ລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ຍັງຄົງເປັນໄພຄຸກຄາມຕໍ່ຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ. ແລະ ພວກເຮົາກໍຍັງຄົງມຸ່ງໝັ້ນຕໍໍ່ພັນທະກິດເພື່ອສຸຂະພາບ ແລະ ຊີວິດຄວາມເປັນຢູ່ ຂອງຊຸມຊົນ ສະມາຊິກ ແລະ ຜູ້ທີ່ອ່ອນແອ່ກວ່າ ໂດຍສະເພາະ ສຸຂະພາບຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ/ເອດ ທີ່ທຸກຍາກ ຫ່າງໄກ ສະຖານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ຫ່າງໄກຂໍ້ມູນຂ່າວສານ.
ຂອບໃຈ ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ,ພະນັກງານ ແພດໝໍ ແລະ ອາສາສະມັກທຸກຄົນທີຮ່ວມກັນປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວຽກງານນີ້ຢ່າງຈິ່ງຈັງເພື່ອໃຫ້ໄດ້ສັງຄົມໃນອຸດົມຄະຕິດັ່ງທີ່ພວກເຮົາວາດໄວ້ຕໍ່ໄປ.. #aplpluslaos #C19RM #meeting

See more posts…

ນັກສຶກສາ ຝຶກງານທີ່ ສະມາຄົມເຄືອຂ່າຍຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ/ເອດ

ນັກສຶກສາ ຝຶກງານທີ່ ສະມາຄົມເຄືອຂ່າຍຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ/ເອດ

ການສຶກສາຫຼໍ່ລອມໃຫ້ເຮົາຈະເລີນໄດ້ ໃນໂລກນີ້ມີຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງທີຫນ້າສົນໃຈ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງກັນ ພະອາທິດ ແສງແດດ ຕົ້ນໄມ້ ແມ່ນ້ຳ...

See more posts…

ນັກສຶກສາ ຝຶກງານທີ່ ສະມາຄົມເຄືອຂ່າຍຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ/ເອດ

ນັກສຶກສາ ຝຶກງານທີ່ ສະມາຄົມເຄືອຂ່າຍຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ/ເອດ

ການສຶກສາຫຼໍ່ລອມໃຫ້ເຮົາຈະເລີນໄດ້ ໃນໂລກນີ້ມີຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງທີຫນ້າສົນໃຈ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງກັນ ພະອາທິດ ແສງແດດ ຕົ້ນໄມ້ ແມ່ນ້ຳ...