ນັກສຶກສາ ຝຶກງານທີ່ ສະມາຄົມເຄືອຂ່າຍຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ/ເອດ

by | ມ.ກ. 5, 2023 | ກິດຈະກຳ/ACTIVITIES | 0 comments

ການສຶກສາຫຼໍ່ລອມໃຫ້ເຮົາຈະເລີນໄດ້ ໃນໂລກນີ້ມີຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງທີຫນ້າສົນໃຈ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງກັນ ພະອາທິດ ແສງແດດ ຕົ້ນໄມ້ ແມ່ນ້ຳ ຄົນບ້ານນອກ ແລະ ຄົນໃນເມືອງ ແມ່ນອາໃສເຊິ່ງກັນແລະກັນ ການສຶກສາບໍ່ໄດ້ຈຳກັດແຕ່ບ່ອນດ່ຽວ ຫຼື ເລື່ອງດຽວເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ວ່າເຮົາຈະຢູ່ໃສ່ ອາຍຸເທົ່າໃດ ເຮົາຕ້ອງມີຈິດໃຈມັກການຟັງ ການອ່ານ ກາານຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຝັກໄຝ່ການສຶກສາຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ.ເຮົາຈະເຫັນໄດ້ວ່າ ປະເທດທີ່ຈະເລີນ ເພາະປະຊາຄົນຂອງເຂົາ ເອົາການສຶກສາເປັນເລື່ອງສຳຄັນ ໂດຍ ການຄົ້ນຄວ້າ ວິໄຈ ເພື່ອການພັດທະນາຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ ຈຶ່ງເກີດມີວີທີການ ນະວັດຕະກຳໃຫມ່ໆ ຈົນເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຢູ່ດີກິນດີ ສະດວກສະບາຍຂຶ້ນໄດ້.
 
 
ການສຶກສາ ແນວຄິດ ແລະ ວິທີການດີໆສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ທຸກເມື່ອ ບໍ່ວ່າຈະເປັນບ່ອນເຮັດວຽກ ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ສະມາຄົມ ຫຼື ສະຖານທີ່ອື່ນໆ. ໃນສະມາຄົມເຄືອຂ່າຍຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ/ເອດ (apl+) ຊຶ່ງເປັນອົງການຈັດຕັ້ງສົງຄົມໜຶ່ງ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສົ່ງເສີມດ້ານສຸກຂະພາບ.ນອກຈາກ ຈະເປັນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ເປັນຫ້ອງປະຊຸມ ຍັງເປັນສະຖານທີ່ສຶກສາ ຖານທີ່ອົບຮົມ ກັບຄູ່ຮ່ວມງານ ພະນັກງານ ນັກສຶກສາຝຶກງານ ແລະ ແຂກ ທີ່ຜ່ານເຂົ້າມາພົວພັນ ແລກປ່ຽນ ຮຽນຮູ້ນຳກັນຄັ້ງແລ້ວຄັ້ງອີກ.
 
 
ແລະ ໃນພາກເຊົ້າຂອງມື້ນີ້ ພະນັກງານ ພວກເຮົາ APLPlusLaos ຮູ້ສຶກຍິນດີຫຼາຍ ທີ່ໄດ້ແລກປ່ຽນ ແບ່ງປັນບົດຮຽນວຽກງານໂຄງການ ການລົງຊຸມຊົນ ແລະ ວິທີການຮັບມືກັບສະຖານນະການຕ່າງໆ ກັບນັກສຶກສາຝຶກງານ ພາກວິຊາ ສັງຄົມສົງເຄາະ ແລະ ການພັດທະນາ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ. ຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າ ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາແລກປ່ຽນ ເຖິງຈະບໍ່ຫຼາຍ ແຕ່ປະກອບດ້ວຍຄວາມຕັ້ງໃຈດີຂອງທ່ານ ຈະເປັນສ່ວນໜຶ່ງຈຸດປະກາຍຄວາມຮູ້ ສູ່ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຕໍ່ໄປ.#aplpluslaos.

See more posts…

See more posts…