ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນ ບົດຮຽນ

Post by admin_aplus

Publish on September 10, 2019

ວັນທີ 1~2/8/19 APL + ສຳເລັດກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນ ບົດຮຽນ ແລະປະສົບການ ເພື່ອທົບທວນວຽກງານຕ່າງໆ ຈາກ ປີ 2003 ~2019 ກັບອາສາສະໝັກ ຈາກ 7 ແຂວງ. ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບກຽດເຂົ້າຮວມແລະ ເປັນປະທານ ຂອງ ດຣ ປາລິນາ ພູມສະຫັວນ ຮອງຫົວຫນ້າສູນຕ້ານເອດແລະພຕພ ແລະ ທ່ານທອງແດງ ສີລາກຸນ UNAIDs country director.

See more posts…

ຄວາມໝາຍ ຄວາມສຳຄັນຂອງວັນສາກົນຕ້ານເອດ 1 ທັນວາ

ຄວາມໝາຍ ຄວາມສຳຄັນຂອງວັນສາກົນຕ້ານເອດ 1 ທັນວາ

ມາຮູ້ຈັກ ວັນສາກົນຕ້ານເອດສ໌ຂອງໂລກ ຫນື່ງໃນວັນສຳຄັນຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ ເພື່ອຕໍ່ສູ້ເຊື້ອເຮສໄອວີ/ເອດສ໌ໃນທົ່ວໂລກ ມີຄວາມເປັນມາ...